MRSZ SZERVEZET
Hírek Elnökség Elnökségi határozat Ellenőrző testület Iroda Bizottság Képzés Dokumentum Fotó
MRSZ SZERVEZET
Hírek Elnökség Elnökségi határozat Ellenőrző testület Iroda Bizottság Képzés Dokumentum Fotó
MRSZ SZERVEZET
Hírek Ellenőrző testület Iroda Dokumentum
Elnökség Elnökségi határozat Bizottság Fotó Képzés
év
274 Tao munkacsoport összetétele 2021.10.13
Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége módosítja a 32/2020.02.28. számú, a tao bírálat eljárási rendjével kapcsolatos határozatát az operatív igazgató javaslata alapján.
273 Lehívható tao keret módosítása 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az operatív igazgató előterjesztése alapján elfogadta, hogy a korábban meghozott (247/2021.04.22. számú) határozatot felülírva a 2021/2022-es időszakra benyújtott pályázatok vonatkozásában a sportszervezetek a jóváhagyott működési támogatási keretüket lefedhetik támogatási igazolással a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig.
272 MEVZA közgyűlés 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége dr. Kovács Ferenc elnök javaslatára javasolja Ludvig Zsolt főtitkárt a MEVZA 2021. évi közgyűlésének keretében eldöntésre kerülő Végrehajtó Bizottsági (Executive Commitee) tagság betöltésére, valamint megbízza Baran Ádám elnökségi tagot a Magyar Röplabda Szövetség szavazati jogú képviseletére.
271 Covid protokoll 2021.10.13
Az MRSZ elnöksége úgy határozott, hogy a 2021-2022. évi NBI, NBII, Magyar Kupa, U21, U19, U17 és U15-ös mérkőzésekkel, továbbá a Strandröplabda felnőtt, U22, U20, U18, U16, az Ülőröplabda Magyar Bajnokság és a Budapest Bajnokság I. és II. osztályának mérkőzéseivel (ideértve ezen korosztályok edzőmérkőzéseit és tornáit is) kapcsolatosan az alábbiak lépnek életbe 2021. november 01. napján:

1. A mérkőzéseken csak azok a jegyzőkönyvbe beírt sportolók (játékosok) rendelkezhetnek játékjogosultsággal, illetve csak azok a szakmai stábtagok - hivatalos képviselő, csapatvezető, edző(k), orvos(ok), masszőr(ök), statisztikus(ok), erőnléti edző(k) -, hivatalos személyek - szövetségi ellenőr, játékvezető-ellenőr, játékvezetők-vonalbírók, jegyzőkönyvvezető(k), hivatalos statisztikus, illetve a szervező sportszervezet által megbízott, a sportszervezetet képviselő személy –, a mérkőzés közvetlen lebonyolításához szükséges nem hivatalos személyek - segédszemélyzet: labdaszedők, gyorstörlők, bemondó, elektronikus eredményjelző/videoboard kezelője- vehetnek részt, akik a mérkőzés kezdési időpontját megelőző 72 órán belüli negatív PCR tesztet, vagy 48 óránál nem régebbi orvos által hitelesített antigén teszteredményt mutatnak be.
Ez alól mentesül, aki igazolja a koronavírus (Covid-19) elleni védettségét. A védettségi igazolás lehet:
- védettségi igazolvány
- applikáció
- oltásról szóló hivatalos dokumentum (már az első oltásé is megfelel)

2. Az U21, U19, U17 és U15-ös korosztályokból történő visszalépések, ki nem állások, vagy töredékes létszámú kiállások kapcsán az MRSZ versenyigazgatója a versenykiírásban meghatározott büntetést indokolt esetben korlátlanul enyhítheti, illetve mellőzheti. Ez a lehetőség 2021. november 01-től visszavonásig, de legkésőbb a kormány Covid-19-cel kapcsolatos korlátozásainak eltörléséig tart.

3. A Covid-19 vírussal igazoltan fertőződött játékosokról sportszervezetük a tudomásszerzést követő 72 órán belül köteles értesíteni a Magyar Röplabda Szövetséget a covid19@hunvolley.hu címen.

4. A mérkőzés lebonyolításához szükséges egyéb személyek: egészségügyi biztosítást ellátó személy, főrendező (biztonsági szolgálat vezetője), pályamenedzser, technikus, fotós, sportszervezet által kijelölt sajtófőnök, a rendezők (biztonsági szolgálat) a Biztonságtechnikai Jegyzőkönyvben a hatóság által megállapított létszámban, egyéb személyek (takarító(k), műszaki ügyeletes, informatikai ügyeletes, Live-stream esetén, a streameléshez szükséges stábtagok, TV közvetítés esetén, a TV közvetítéshez szükséges stábtagok, kommentátorok, valamint a nézők mérkőzésen történő részvételére a 448/2020. (XI.10.) Kormányrendelet 6.§-ában foglaltak szerint van lehetőség. Ha azonban ezen személyek közül bárki olyan helyen végzi a munkáját, vagy olyan helyen tartózkodik vagy lép be, ahova a sportesemény idején kizárólag sportolók vagy sportszakemberek tartózkodhatnak, rájuk a sportolókra vonatkozó, 1. pont szerinti kötelezettségek vonatkoznak.

A végrehajtásról, az előírások betartásának szabályozásáról, a jelentési és halasztási protokoll jelen szezonra vonatkozó változásairól és a mérkőzéseken alkalmazandó egyéb higiénés, járványterjedést megakadályozó kötelezettségekről az MRSZ elnöksége külön határozatban dönt.
270 Versenynaptár módosítása 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja, hogy a Magyar Röplabda Szövetség 2021/2022. évi Versenynaptárjában az Extraliga küzdelmei 2022. május 8-ig érjenek véget, támogatva ezzel a felnőtt válogatottak felkészülését. A részletszabályozásokkal és a más bajnokságokat érintő változások kidolgozásával megbízza az MRSZ Szakmai Irodát, az elnökség tájékoztatása mellett.
269 Díjfizetési táblázat módosítása 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az operatív igazgató előterjesztése alapján
elfogadta a Díjfizetési táblázat módosítását azzal a megkötéssel, hogy 1 hónap türelmi időt vezetnek be büntetési tétel kiszabása nélkül.
268 Versenykiírás módosítása az UP Liga kérése alapján 2021.10.13
Az MRSZ elnöksége elfogadta az UP Liga előterjesztését. Ennek értelmében a Versenyzési és Játékengedély kérelem ügyintézési határidejét lecsökkentette 46 órára, azaz a csütörtök délelőtt 10 óráig beadott és elfogadásra került kérelmek (hiánytalan) utáni hétvégén az adott játékos pályára léphet szombaton 8 órától. A Versenyzési és Játékengedély iránti kérelem elfogadásra kerül, a kiadott Versenyzési és Játékengedély a kérelem benyújtásának időpontját követő 46 órán múlva válik érvényessé. A csütörtök 10 óra után beadott kérelmek esetében a játékos csak a következő héten fog tudni pályára lépni.
267 Kiemelt válogatott események 2022. előzetes döntés 2021.10.13
A MRSZ elnöksége felkéri Ludvig Zsolt főtitkárt, hogy 2021. október 20. napjáig készítsen a 2021. évi Egyetemi Világjátékok nevezése kapcsán pontos névsort a lehetséges érintett kerettagokról, az elnökség ennek ismeretében elektronikus szavazás keretein belül dönt az indulásról.
266 Szövetségi kapitány kiválasztási folyamatának megalkotása 2021.10.13
Az MRSZ elnöksége felkéri Baran Ádám elnökségi tagot, Sarlós Márton elnökségi tagot és Ludvig Zsolt főtitkárt, hogy a női válogatott élére szövetségi kapitány kiválasztási folyamatát alkossa meg, melynek határideje a következő elnökségi ülés.
265 Női szövetségi kapitány beszámolója 2021.10.13
Az MRSZ elnöksége elfogadta a női szövetségi kapitány szakmai beszámolóját.
264 Részletes utánpótlás szakmai program kidolgozása 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta a fiú utánpótlás és felnőtt férfi röplabdázás megreformálására irányuló munkacsoport létrehozásáról szóló előterjesztést. Felkéri az utánpótlás igazgatót és a főtitkárt, hogy összhangban a PWC stratégia menetrendjével alkossa meg 2022. január 15. napjáig a női és férfi szakágra vonatkozó szakmai programot.
263 Nevelési költségtérítés 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége megerősíti az MRSZ nevelési költségtérítés alkalmazásával kapcsolatos azon gyakorlatát, mely szerint nevelési költségtérítést olyan sportoló után kell fizetni, akinek vagy érvényes sportszerződése, vagy tagsági jogviszonya áll fenn a sportszervezetével. Az elnökség felkéri az MRSZ főtitkárát arra, hogy 30 nap határidő közbeiktatásával vizsgálja meg ennek a gyakorlatnak a sportágra gyakorolt hatását, szükség esetén tegyen javaslatot a nevelési költségtérítést kiváltó egyéb jogi eszközök bevezetésére.
262 Tagfelvétel Börzsönyi Betyárok 2021.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Börzsönyi Betyárok Sportegyesületét az Alapszabály 9.§ 3. pontja alapján azzal a feltétellel veszi fel az MRSZ tagjai sorába, hogy a tagfelvételt nyert sportszervezet jelen határozat meghozatalától számított 60 napon belül az MRSZ-szel szemben fennálló mindösszesen 764.455,- Ft, azaz Hétszázötvenötezer forint tartozását (tartozás részletezése: játékosok leigazolásának díja összesen 273.887 Ft, versenyengedélyek kiváltása 490.568 Ft) egyenlítse ki. Ezen határidő elmulasztása esetén az MRSZ a tagfelvételt nyert sportszervezet tagsági jogviszonyát 30 nap felmondási idővel felmondja.
Tagfelvétel Börzsönyi Betyárok
261 MRSZ SZMSZ módosítás 2021.10.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az operatív igazgató előterjesztése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
260 Új Beszezési Szabályzat elfogadása és a Gazdálkodási Szabályzat módosításának elfogadása 2021.09.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja új Gp.Sz.8.Beszerzési Szabályzatot és a Gp.Sz.7.Gazdálkodási Szabályzat módosítását az Operatív igazgató előterjesztése alapján.
259 2021-2022. évi Teremröplabda U10 Országos és az U11 Országos Szupermini Bajnokság Versenyszabályzat/Versenykiírás elfogadása 2021.09.15
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2021-2022. évi Teremröplabda U10 Országos Manó Bajnokság és a Teremröplabda U11 Országos Szupermini Bajnokság Versenyszabályzatát/Versenykiírását az MRSZ Szakmai Iroda előterjesztése alapján.
2021-2022. évi Teremröplabda U10 Országos Bajnokság Versenyszabályzat/Versenykiírás
2021-2022. évi Teremröplabda U11 Országos Szupermini Bajnokság Versenyszabályzat/Versenykiírás
258 Tarifatábla elfogadása - 2021-2022. szezon 2021.09.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2021-2022. szezonra szóló Tarifatáblázatot a Versenyiroda javaslata alapján.

257 Utánpótlás Liga ügyrend elfogadása 2021.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Utánpótlás Liga ügyrendjét elfogadja.
256 Férfi NBI Liga ügyrend elfogadása 2021.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Férfi NBI Liga ügyrendjét elfogadja.
255 Női NBI Liga ügyrend elfogadása 2021.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Női NBI Liga ügyrendjét elfogadja.
254 Jókay Zoltán férfi utánpótlás szövetségi edző kinevezése 2021.08.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége kinevezi Jókay Zoltánt férfi utánpótlás szövetség edzőnek az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
A vele együtt dolgozó, korábban jóváhagyott szakemberek változatlanul ellátják feladatukat, de egy fővel bővíteni szükséges a stábot, melyre Zarka Péter kinevezését, mint utánpótlás válogatott másodedző fogadta el az elnökség.
253 Szövetségi edzői kinevezés visszavonása 2021.08.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége visszavonja Tomanóczy Tibor utánpótlás szövetségi edzői kinevezését 2021.08.31 dátummal az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
252 MEGISMÉTELT Kecskeméti Röplabda Kft. be/SFPHP02-03323/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.08.24
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kecskeméti Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP02-03323/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 58 555 720,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
250 Student Comfort Kft. be/SFP-03321/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programjának jóváhagyása 2021.07.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az Student Comfort Kft. be/SFP-03321/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 9 998 969,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Ügyvezető Igazgatót és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
249 Tagfelvételi kérelem - GAMMA Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021.07.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége jóváhagyja a GAMMA Sport Korlátolt Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét.
248 Fegyelmi szabályzat módosításának elfogadása 2021.07.17
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az operatív igazgató előterjesztése alapján a Sp.Sz.4. Fegyelmi szabályzat módosítását
Fegyelmi szabályzat módosítása
247 Lehívható tao keret meghatározása 2021.07.17
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége nem támogatja a programok további emelési kérelmének augusztus 15-ig történő befogadását, mivel a megállapított maximálisan igényelhető támogatási összegek a jelenlegi szintre visszaemelet sportági keretösszegeket figyelembe véve kerültek meghatározásra.
Az elnökség a korábban meghozott (205/2021.04.22. számú határozat) határozattal összhangban azt a döntést hozza, hogy a 2021/2022. időszakra benyújtott pályázatok vonatkozásában a sportszervezetek továbbra is a jóváhagyott működési támogatási keretüket maximum 50%-nak megfelelő összeg erejéig fedhetik le támogatási igazolással a 2021-es adóévben.
A sportszervezetek részére 2021-es adóév hátralevő részében összesen 750 000 000 Ft lehívható működési keretösszeg meghatározásáról dönt. Ebben az esetben a szövetség részére még felhasználható működési keret 327 124 608 Ft.
A lehívott beruházási keretösszegek (339 911 000 Ft) mértékét és az 50%-ig feltöltött működési kereteket 2021. november 30-ig az elnökség felülvizsgálja, annak érdekében, hogy a sportági keretösszeg 2021. adóévre vonatkozó 100%-os feltölthetősége teljesíthető legyen.
246 BMRC Kft NBI-es indulás joga 2021.07.17
A Magyar Röplabda Szövetség nem tudja támogatni a BMRC Kft. kérését az NB1-es indulási szándékával kapcsolatban.
245 Női extraligás indulás joga 2021.07.17
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége felkéri a Főtitkárt, hogy készítsen elő hivatalos felkérő levelet a DVTK és a MÁV Előre SC csapatai részére a női extraligában való indulásra
244 Női válogatott Eb premizáció 2021.07.17
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Női Válogatott 2021. évi Eb szereplése után járó tervezett premizációjának elveit és összegeit az MRSZ Főtitkár és Sarlós Márton elnökségi tag javaslata alapján.
243 Tagfelvétel - ÖTKEREK-S Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021.07.12
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a ÖTKEREK-S Sport Korlátolt Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét.
Tagfelvétel
242 A 2021/2022 szezon Teremröplabda Versenynaptár elfogadása 2021.07.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2021/2022. évi Versenynaptárt az MRSZ Szakmai és Versenyiroda, valamint a Főtitkár javaslatára.
241 Tagfelvételi kérelem - Szabolcs Gasztro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021.07.06
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Szabolcs Gasztro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét.
240 Díjfizetési táblázat 2021/2022-es szezonra 2021.07.07
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2021/2022-es szezon díjfizetési táblázatát.
239 Kerepes Városi Sport Egyesült be/SFP-03346/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.06.30
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az Kerepes Városi Sport Egyesült be/SFP-03346/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 22 307 913,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
238 Kizárási eljárás megszüntetése: NAGYBAJOMI DIÁK RÖPLABDA CLUB, NAGYBAJOM és HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET, BUDAPEST 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a NAGYBAJOMI DIÁK RÖPLABDA CLUB, NAGYBAJOM és a HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET, BUDAPEST sportszervezetekkel szemben megindított kizárási eljárást az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával m e g s z ü n t e t i.
237 Kizárás: VISTA SPORTEGYESÜLET, SZOMBATHELY 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a VISTA SPORTEGYESÜLET, SZOMBATHELY sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja. Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
236 Kizárás: JUSTITIA SPORT CLUB, BUDAPEST 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a JUSTITIA SPORT CLUB, BUDAPEST sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
235 Kizárás: BPT Investment Korlátolt Felelősségű Társaság, SZIGETSZENTMIKLÓS 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a BPT Investment Korlátolt Felelősségű Társaság, SZIGETSZENTMIKLÓS sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
234 Kizárás: PÉCS-KELET SPORTEGYESÜLET, PÉCS 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a PÉCS-KELET SPORTEGYESÜLET, PÉCS sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
233 Kizárás: NAGYLÓC SPORTEGYESÜLET, NAGYLÓC 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a NAGYLÓC SPORTEGYESÜLET, NAGYLÓC sportszervezeteket a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
232 Tagfelvételi kérelem - Ráckeve Szabadidő Sport Egyesület 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Ráckeve Szabadidő Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási iroda javaslatára az operatív igazgató előterjesztése alapján.
231 SZMSZ módosítás 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az operatív igazgató előterjesztése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
SZMSZ módosítás
230 Női Válogatott 2021. évre tervezett premizációja 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Női Válogatott 2021. évre tervezett premizációjának elveit és összegeit a már lejátszott mérkőzések tekintetében az MRSZ Főtitkár és Sarlós Márton elnökségi tag javaslata alapján, azzal a kitétellel, hogy az Európa Bajnokság premizálását a következő elnökségi ülés alkalmával tárgyalja az elnökség.
229 2021/2022. évi versenykiírások - versenyszabályzatok elfogadása 2021.06.17
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2021-2022. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság I. osztályának, a Nemzeti Bajnokság II. osztályának, az U21, U19, U17, U15, U13 és U12 Nemzeti Bajnokságának, valamint a 2021-2022. évi Teremröplabda Magyar Kupa Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
228 Férfi válogatott pénzdíja 2021.06.04
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja az Ügyvezető igazgató által előterjesztett javaslatot a Férfi Válogatott Ezüst Európa Liga pénzdíjainak kifizetése kapcsán.
227 Kecskeméti Röplabda Kft. be/SFPHP01-03469/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.06.03
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kecskeméti Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03469/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 83 229 027,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
226 Globe Sport Közhasznú Sportegyesület be/SFPHP01-03347/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.06.03
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Globe Sport Közhasznú Sportegyesület be/SFPHP01-03347/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 5 998 458,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
225 Tao lehívható pótkeret biztosításáról 2021.05.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja, hogy a Magyar Röplabda Szövetség azonnali segítséget nyújtson azon tagszervezeteinek, akiknek a működőképessége fenntartása közvetlen veszélybe került a 2021 évi sportági keretösszeg kimerülésével. Ennek megoldására 200 millió forint rendkívüli keretet biztosít működési támogatás lehívására azoknak, akiknek a lehívott támogatási aránya a 2021/2022-es időszakra az 50 %-ot nem éri el. Ennek feltétele a tao irodához beküldött egyedi kérelem, melyben be kell mutatni, indokolni és igazolni kell, hogy mennyiben kerül közvetlen veszélybe a működőképességének fenntartása, ha 2021-ben már nem valósul meg támogatás lehívása. A beérkezett kérelmeket egyedi elbírálás alapján fogadja be a Magyar Röplabda Szövetség.
224 205/2021.04.22-es számú határozat módosítása 2021.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a 205/2021.04.22 számú határozatát úgy módosítja, hogy a 2021. május 31-ei határidőt törli. Ennek értelmében a még rendelkezésre álló - 2021. évre vonatkozó -, támogatási igazolások kiállítására meghatározott működési keretből elhatárolt 300 millió forintos biztonsági puffer azon sportszervezetek részére terhelhető meg, amelyek a támogatási igazolási kérelem benyújtásakor még egyáltalán nem rendelkeznek támogatási igazolással a 2021/2022-es időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programjukra. Ezen támogatási igazolások maximális összege összesen 10 millió forint lehet tagszervezetenként. A 205/2021.04.22 számú elnökségi határozat további része változatlanul érvényben marad.
223 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az operatív igazgató előterjesztése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
222 Nemzetközi szövetségi ellenőr - CEV ellenőr 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az alábbi személyeket jelöli a 2021-2022. évi Európa Kupákban végzendő - nemzeti szövetségi ellenőr, valamint CEV ellenőr - feladatkörök ellátására: Hoboth Sándor, Hóbor Béla, Ludvig Zsolt, Nagy Kornél, Németh Lajos.
221 Küldöttgyűlés anyagainak jóváhagyása 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta a Főtitkár előterjesztése alapján a 2020. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót, a 2021. évre szóló szakmai és pénzügyi tervet, a 2021-2032-re szóló Stratégiai tervet és az Alapszabály módosítására tett javaslatot és felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a dokumentumokat terjessze a Küldöttgyűlés elé.
220 196/2021.04.19-es számú határozat módosítása 2021.05.13
Magyar Röplabda Szövetség elnöksége módosítja a 196/2021.04.19. számú határozatát akként, hogy a 2021. május 28.napján megrendezésre kerülő küldöttgyűlés időpontját 15:00 óráról 14:00 órára módosítja.
219 Kölyökróka Röplabda Sportegyesület be/SFPHP01-03487/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kölyökróka Röplabda Sportegyesület be/SFPHP01-03487/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 7 999 140,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
218 DUNAKANYAR LABDASPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03500/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a DUNAKANYAR LABDASPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03500/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 8 486 251,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
217 DUNAKANYAR LABDASPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03474/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a DUNAKANYAR LABDASPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03474/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 60 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
216 Szent Benedek Röplabda Akadémia Kft. be/SFP-03455/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szent Benedek Röplabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03455/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 59 201 309,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Németh Lajos.
215 KAPOSVÁRI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP03-03335/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a KAPOSVÁRI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP03-03335/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 36 360 351,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
214 BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület be/SFPHP01-03245/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület be/SFPHP01-03245/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 69 999 998,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
213 Magyar Röplabda Szövetség elnökségének döntése a járványhelyzet enyhítése kapcsán elrendelt kormányzati intézkedések alapján 2021.05.05
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a járványhelyzet enyhítése kapcsán elrendelt kormányzati intézkedések alapján az alábbi döntéseket hozta:

A Magyar Röplabda Szövetség versenyrendszereiben szervezett terem-, strand-, és ülőröplabda eseményeken a Magyar Kormány által hozott rendelkezéseknek és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadottaknak megfelelően a sportolók, a sportolókat felkészítő sportszakemberek, a hivatalos résztvevők és a lebonyolításban résztvevők mellett a védettségi igazolvánnyal rendelkező nézők (és a velük együtt érkező 18 év alatti gyermekeik) személyi beazonosítást követően részt vehetnek az eseményen. A belépési jogosultság ellenőrzése mindig az esemény lebonyolításáért felelős sportszervezet feladata, kötelezettsége és felelőssége. Az esetleges zárt kapus rendezés mindenkor az esemény lebonyolításáért felelős sportszervezet joga, melyet előzetes bejelentést követően az MRSZ Versenyirodája engedélyezhet. Ebben az esetben a korábban meghozott, zárt kapus mérkőzésekre vonatkozó szabályok érvényesek.

A Magyar Röplabda Szövetség által szervezett nemzetközi válogatott eseményeken a Magyar Kormány által hozott rendelkezéseknek és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadottaknak megfelelően a sportolók, a sportolókat felkészítő sportszakemberek, a hivatalos résztvevők és a lebonyolításban résztvevők mellett a védettségi igazolvánnyal rendelkező nézők (és a velük együtt érkező 18 év alatti gyermekeik) személyi beazonosítást követően részt vehetnek az eseményen. Az események lebonyolítása kapcsán figyelembe kell venni a nemzetközi szervezetek (FIVB, CEV, MEVZA) előírásait és állásfoglalásait, ennek értelmében ezeken az eseményeken a Szervező Bizottság és az MRSZ Főtitkár közös döntése alapján érvényesíthetőek a belépési szabályok.

A fenti döntések elfogadásuk után azonnal életbe lépnek és visszavonják a korábban hozott rendelkezéseket az események kapcsán.
Kommentár a 4 milliomodik beoltotthoz kapcsolódó jogszabály-módosításokhoz
212 Szervezeti és Működési Szabályzat 2021.04.30
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a módosított Sz.Sz.2. Szervezeti és Működési Szabályzatot az Operatív igazgató előterjesztése alapján.
211 Diósgyőr Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság ki/ELUT01-03387/2021/MRSZ számú határozatának felülvizsgálata 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elutasítja a Diósgyőr Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság ki/ELUT01-03387/2021/MRSZ számú határozatának felülvizsgálatára irányuló kérelmét.
210 Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány be/SFP-03366/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programja 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége sportpolitikai indokok miatt a Szakmai Bíráló Bizottság javaslatát felülbírálja és az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány be/SFP-03366/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 299.937.944,- forint támogatási értékben elfogadja, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
209 Balatonfüred Város Sportjáért Alapítvány és Szent Benedek Röplabda Akadémia tao programja 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a TAO Szakmai Bíráló Ad-hoc Bizottság javaslatát, mely szerint a Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány be/SFP-03295/2021/MRSZ számú programjában fel nem használt 10 185 757 Ft támogatási összeget a vele szoros együttműködésben tevékenykedő Szent Benedek Röplabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság a be/SFP-03455/2021/MRSZ számú programjához, a számára megítélt 40 + 10 millió forint támogatási keretösszegen felül felhasználja.
208 Fellebbviteli Bizottság Ügyrendje 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Fellebbviteli Bizottság Ügyrendjét az operatív igazgató előterjesztése alapján.
207 Strandröplabda versenyrendezés járványügyi szabályainak módosítása 2021.04.22
Magyar Röplabda Szövetség elnöksége módosítja a felnőtt strandröplabda versenyek szervezésével kapcsolatos járványügyi szabályokat: április 19-e után, szabadtéren rendezett strandröplabda versenyek esetében nem ír elő maximális létszámot. Április 19-e után az esetleges létszámkorlátozásról a versenyek szervezői jogosultak dönteni, az MRSZ vonatkozó szabályzatainak megfelelően.
Strandröplabda versenyek előtti gyorstesztelési kötelezettség A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége döntött arról, hogy az MRSZ Halasztási és Jelentési Protokolljának 2. mellékletében (SARS-COV-2 TESZTELÉSI PROTOKOLL) foglalt, strandröplabda versenyekre vonatkozó gyorstesztelési kötelezettséget a szabadtéren rendezett versenyek esetében megszünteti. A zárttérben vagy sátorban rendezett strandröplabda versenyek esetében a verseny előtti tesztelés továbbra is kötelező. Az elnökség kéri az egyesületeket, hogy ezt követően is rendszeresen teszteljék sportolóikat az edzések, versenyek előtt. A pozitív eredmények jelentése továbbra is kötelező!
206 Új szervezeti ábra 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az ülésen bemutatott új szervezeti ábrát és a szervezeti átalakításra tett elvi javaslatokat azzal, hogy az új struktúra miatt szükséges Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását online szavazás keretében fogadhatja el az ülésen megismert információk és a bemutatott módosított szabályzat alapján.
205 Támogatási igazolások kiállításának szabályozása 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége, a TAO Szakmai Bíráló Ad-hoc Bizottság javaslatára a támogatási igazolások kiállítását illetően az alábbiakról döntött:

A 2021/2022. időszakra benyújtott pályázatok vonatkozásában a sportszervezetek a jóváhagyott működési támogatási keretüket maximum 50%-nak megfelelő összeg erejéig fedhetik le támogatási igazolással a 2021-es adóévben.
A 2020/2021-es programok működési kerete - és innentől kezdve általános érvényűen mindegyik támogatási időszak működési kerete – csak az alapidőszak végéig, jelen esetben 2021. június 30-ig tölthető fel.

A még rendelkezésre álló - 2021. évre vonatkozó -, támogatási igazolások kiállítására meghatározott működési keretből 300 millió forintos biztonsági puffer elhatárolása szükséges, amely csak 2021. május 31-ét követően terhelhető meg, elsősorban azon sportszervezetek részére, akik a meghatározott időpontig még egyáltalán nem rendelkeznek támogatási igazolással a 2021/2022-es időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programjukat illetően. Ezen támogatási igazolások maximális összege összesen 10 millió forint lehet tagszervezetenként.

A most meghatározott szabályokat 2021. szeptember 30. után az elnökség felülvizsgálja, annak érdekében, hogy a sportági keretösszeg 2021. adóévre vonatkozó 100%-os feltölthetősége teljesíthető legyen.
204 Kistext Sport Kft. be/SFP-3485/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kistext Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-3485/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 997 488,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Weczera Csaba
203 Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 be/SFP-03378/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 be/SFP-03378/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 5 999 856,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
202 Csepeli Röplabda Club Sportegyesület be/SFP-03356/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Csepeli Röplabda Club Sportegyesület be/SFP-03356/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 24 996 815,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
201 Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFP-03315/2021/ MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFP-03315/2021/ MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 49 063 814,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
200 Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. be/SFP-03283/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03283/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 22 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
199 Sülysápi Sport Egyesület be/SFP-03224/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Sülysápi Sport Egyesület be/SFP-03224/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 23 998 631,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
198 Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft. be/SFP-03217/2021/ MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03217/2021/ MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 95 715 578,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
197 Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány be/SFP-03295/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány be/SFP-03295/2021/ MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 29 814 213,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
196 MRSZ 2021. évi Küldöttgyűlés és a Regionális Közgyűlések időpontjának, helyszínének és napirendi pontjainak elfogadása 2021.04.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Alapszabály 12.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Röplabda Szövetség éves rendes Küldöttgyűlésének időpontját, helyszínét és napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

Időpont, helyszín:
2021. május 28, péntek 15.00 órai kezdettel hívja össze Budapestre, a Magyar Testnevelési Egyetem Athén Termébe (1123 Budapest, Alkotás utca 44.).

Tervezett napirendi pontok:
1. az Elnökség éves szakmai és pénzügyi beszámolója, mérleg, közhasznúsági melléklet elfogadása,
2. az Ellenőrző Testület beszámolójának megtárgyalása, értékelése (véleményem szerint ez a napirendi pont is elfogadással zárul),
3. a 2021. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása,
4. Alapszabály módosítás,
5. az MRSZ sportági stratégiája alappontjainak elfogadása,
6. a tagok által beterjesztett javaslatok megtárgyalása.

Az MRSZ elnöksége a Küldöttgyűlés összehívásával egyidejűleg az alábbi napirendi pontokkal elfogadja az MRSZ Regionális Közgyűléseinek összehívását:

1. Küldöttek választása,
2. Liga tagok választása.

Az MRSZ elnöksége a Regionális Közgyűlések időpontjának és helyszínének kijelölése jogát átengedi az adott régióért felelől régióvezetőnek, azzal, hogy a Regionális Közgyűléseket az MRSZ Szervezeti- és Működési Szabályzata III. fejezet 1.1. pontja alapján kell összehívni.

Az MRSZ Elnöksége elfogadja, hogy abban az esetben, ha a járványügyi helyzet, valamint a vonatkozó jogszabályok értelmében a Küldöttgyűlést és a Regionális Közgyűléseket személyes jelenléttel nem lehet megtartani, úgy azok az elnökség ezen döntése alapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerülnek megtartásra az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően.
195 Elnökségi határozat a Strandröplabda Kontinentális Kupa 2021 nevezésről 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége nevezi a férfi strandröplabda válogatottat a 2018-2020. évre kiírt (2021-re halasztott) Kontinentális Kupa 2. körébe. Az utazó keret kijelölésével Buday Balázst bízza meg. A válogatottnak a versennyel kapcsolatban felmerülő költségeit a Magyar Röplabda Szövetség viseli.
194 Szabályzatok elfogadása 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a módosított Gp.Sz.12. Közbeszerzési szabályzatot, továbbá új szabályzatként a Gp.Sz.9. Selejtezési szabályzatot, Sz.Sz.4. Információ biztonsági szabályzatot, Sz.Sz.5. Iratbetekintési szabályzatot, Sz.Sz.6. Nyilvánossági szabályzatot és a Sz.Sz.7. Munkaügyi Szabályzatot az Operatív igazgató előterjesztése alapján.
193 Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület be/SFP-03216/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület be/SFP-03216/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 119 998 815,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Orosz Ferenc
192 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club be/SFP-03299/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club be/SFP-03299/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 39 840 566,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Orosz Ferenc
191 Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika be/SFPHP01-03247/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika be/SFPHP01-03247/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 79 950 075,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Kárpáti László
190 Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFPHP01-03369/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFPHP01-03369/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 59 202 140,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
189 TISZAÖRSI KÖZSÉGI KULTURÁLIS ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-03484/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a TISZAÖRSI KÖZSÉGI KULTURÁLIS ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-03484/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 999 516,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
188 PIMENTO Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. be/SFPHP01-03226/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PIMENTO Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03226/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 7 999 410,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
187 Pénzügyőr Sport Kft. be/SFPHP01-03329/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Pénzügyőr Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03329/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 39 520 129,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Weczera Csaba
186 PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB be/SFPHP01-03227/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB be/SFPHP01-03227/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 71 056 112,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
185 Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. be/SFPHP01-03271/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03271/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 108 558 418,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
184 MEAFC Röplabda Kft. be/SFPHP01-03488/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MEAFC Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03488/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 10 991 191,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
183 LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB be/SFP-03388/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB be/SFP-03388/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 12 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
182 Kunhegyes Egységes Sportegyesület be/SFPHP01-03354/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kunhegyes Egységes Sportegyesület be/SFPHP01-03354/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 26 718 687,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
181 JRK Volleyball Sportszervező Nonprofit Kft. be/SFPHP01-03301/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a JRK Volleyball Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03301/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 778 403,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
180 JÁSZBERÉNYI RÖPLABDA KLUB be/SFPHP01-03215/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a JÁSZBERÉNYI RÖPLABDA KLUB be/SFPHP01-03215/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 64 999 989,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
179 HERCULES FIAI HONVÉD SPORT EGYESÜLET be/SFP-03291/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a HERCULES FIAI HONVÉD SPORT EGYESÜLET be/SFP-03291/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 7 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
178 GLP Sport Egyesület be/SFPHP01-03431/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a GLP Sport Egyesület be/SFPHP01-03431/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 24 998 900,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
177 Diósgyőri Röplabda Akadémia Kft. be/SFPHP01-03350/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Diósgyőri Röplabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03350/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 56 289 897,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
176 BEACH SPORT Szolgáltató Kft. be/SFPHP01-03240/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BEACH SPORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03240/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 74 994 691,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
175 Kizárási eljárás megindítása 2021.04.10
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége az MRSZ Alapszabály 9.§ 9. pontja alapján kizárási eljárást lefolytatásának megindítását fogadja el az MRSZ alábbi tagszervezeteivel szemben:

1. BPT Investment Korlátolt Felelősségű Társaság, SZIGETSZENTMIKLÓS
2. HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET, BUDAPEST
3. JUSTITIA SPORT CLUB, BUDAPEST
4. NAGYBAJOMI DIÁK RÖPLABDA CLUB, NAGYBAJOM
5. NAGYLÓC SPORTEGYESÜLET, NAGYLÓC
6. PÉCS-KELET SPORTEGYESÜLET, PÉCS
7. VISTA SPORTEGYESÜLET, SZOMBATHELY

A kizárási eljárás oka, hogy a fent felsorolt sportszervezetek tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítését elmulasztották. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy 8 napon belül írásban közölje a határozatban felsorolt sportszervezetekkel a kizárási eljárás megindulásának tényét, közölje annak jogalapját, és hívja fel az érintett sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehet, bizonyítékait, álláspontját közölheti, illetve a jogsértő állapotot az ezen határidőn belüli teljesítésével megszüntetheti. Hívja fel az érintett sportszervezetek figyelmét arra is, hogy a 15 napos határidő eredménytelen eltelte esetén az MRSZ Elnöksége sportszervezetet kénytelen kizárni.
174 Strandröplabda szakággal kapcsolatos döntések meghozatala 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége kinevezi Buday Balázst a strandröplabda utánpótlás férfi válogatottak szövetségi kapitányának és Gubik Jánost a strandröplabda utánpótlás női válogatottak szövetségi kapitányának.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Buday Balázs
173 VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFPHP01-03298/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFPHP01-03298/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 27 995 398,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
172 VESZPRÉMI EGYETEMI SPORT CLUB be/SFPHP01-03255/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VESZPRÉMI EGYETEMI SPORT CLUB be/SFPHP01-03255/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 28 000 000,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
171 VASAS SPORT CLUB be/SFP-03237/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VASAS SPORT CLUB be/SFP-03237/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 119 968 845,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
170 Újfehértói Sportklub be/SFP-03322/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Újfehértói Sportklub be/SFP-03322/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 29 987 216,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
169 Tatabányai Röplabda Sport Egyesület be/SFPHP01-03276/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Tatabányai Röplabda Sport Egyesület be/SFPHP01-03276/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 59 983 857,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
168 TÁLENT Sportegyesület be/SFPHPM01-03389/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a TÁLENT Sportegyesület be/SFPHPM01-03389/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 27 996 683,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
167 Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. be/SFP-03260/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03260/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 64 625 366,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
166 Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület be/SFPHP01-03261/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület be/SFPHP01-03261/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 994 169,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
165 Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. be/SFPHP02-03300/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP02-03300/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 47 927 770,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
164 Nagyboldogasszony Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. be/SFP-03445/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nagyboldogasszony Röplabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03445/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 2 999 271,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
163 MÁV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár be/SFP-03218/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MÁV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár be/SFP-03218/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 109 983 289,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
162 GYŐRI DIÁK RÖPLABDA CLUB be/SFP-03365/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a GYŐRI DIÁK RÖPLABDA CLUB be/SFP-03365/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 25 999 178,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
161 DVR-DSE Nonprofit Kft. be/SFP-03451/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a DVR-DSE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03451/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 4 928 866,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
160 Dunaújvárosi Központi Sportegyesület be/SFPHP01-03317/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület be/SFPHP01-03317/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 35 981 951,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
159 DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. be/SFPHP01-03236/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03236/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 95 534 721,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
158 Dabronc Marcal-völgye Egyesület be/SFPHP01-03264/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Dabronc Marcal-völgye Egyesület be/SFPHP01-03264/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 74 995 464,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
157 BRÓZIK TIBOR TAKSONYI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFPHP02-03437/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BRÓZIK TIBOR TAKSONYI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFPHP02-03437/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 23 070 103,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
156 AJT SPORT Kft. be/SFP-03423/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a AJT SPORT Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03423/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 974 227,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
155 VITAL SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET be/SFPHP01-03448/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VITAL SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET be/SFPHP01-03448/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 20 351 506,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
154 Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFPHP01-03233/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFPHP01-03233/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 34 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
153 UJPESTI TORNA EGYLET be/SFPHP01-03206/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a UJPESTI TORNA EGYLET be/SFPHP01-03206/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 123 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Ancsin Ildikó
152 TISZAFÖLDVÁR VÁROSI SPORTEGYESÜLET be/SFPHP02-03376/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a TISZAFÖLDVÁR VÁROSI SPORTEGYESÜLET be/SFPHP02-03376/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 4 992 929,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
151 SZRSE Röplabda és Sportszolgáltató Kft. be/SFP-03473/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SZRSE Röplabda és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03473/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 999 941,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
150 SZEGEDI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-03275/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SZEGEDI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-03275/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 109 996 179,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
149 Sugovica Sportiskola DSE be/SFPHP01-03256/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Sugovica Sportiskola DSE be/SFPHP01-03256/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 8 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
148 Strandsport Sportegyesület be/SFPHP02-03327/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Strandsport Sportegyesület be/SFPHP02-03327/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 9 994 202,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
147 RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület be/SFP-03211/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület be/SFP-03211/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 25 998 144,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
146 PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET be/SFP-03308/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET be/SFP-03308/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 99 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Weczera Csaba
145 PENTA GRC Sport Kft. be/SFP-03311/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PENTA GRC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03311/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 15 804 176,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
144 Pécsi Horváth Iskola Röplabda Egyesület be/SFP-03373/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Pécsi Horváth Iskola Röplabda Egyesület be/SFP-03373/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 5 998 109,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
143 Mohácsi Sport Klub Szolgáltató Nonprofit Kft. be/SFP-03239/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Mohácsi Sport Klub Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03239/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 54 999 639,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
142 A Hajdúböszörményi Torna Egylet be/SFP-03292/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Hajdúböszörményi Torna Egylet be/SFP-03292/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 12 999 794,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
141 Miskolci Vasutas Sport Club be/SFP-03284/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Miskolci Vasutas Sport Club be/SFP-03284/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 40 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
140 Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club be/SFPHP01-03306/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club be/SFPHP01-03306/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 39 999 836,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
139 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03238/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03238/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 74 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Németh Lajos
138 MAFC Sport Nonprofit Kft. be/SFPHP01-03318/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MAFC Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03318/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 39 999 505,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
137 Kistarcsai Vizisport és Rekreációs Club Egyesület be/SFPHPM01-03374/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kistarcsai Vizisport és Rekreációs Club Egyesület be/SFPHPM01-03374/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 33 292 548,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
136 Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. be/SFP-03490/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03490/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 27 863 208,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
135 Hajdúnánás és Debrecen térségi Strandröplabda és Szabadidő Sportegyesület be/SFP-03483/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Hajdúnánás és Debrecen térségi Strandröplabda és Szabadidő Sportegyesület be/SFP-03483/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 3 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
134 EGRI VÁROSI SPORTISKOLA be/SFPHP01-03333/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a EGRI VÁROSI SPORTISKOLA be/SFPHP01-03333/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 33 597 011 forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
133 Castor SE be/SFPHP01-03434/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Castor SE be/SFPHP01-03434/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 16 995 478,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
132 BUDAÖRSI DIÁK SPORT EGYESÜLET be/SFPHP01-03242/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BUDAÖRSI DIÁK SPORT EGYESÜLET be/SFPHP01-03242/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 60 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
131 BÁTHORY ISTVÁN DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFP-03482/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BÁTHORY ISTVÁN DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFP-03482/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 2 999 896,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
130 „67-es út mentén” Alapítvány be/SFP-03452/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a „67-es út mentén” Alapítvány be/SFP-03452/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját változtatás nélkül, 4 996 974,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
129 Az egységes szerkezetbe foglalt Számviteli politika, a Számlatükör és számlarend és a Bizonylati rend és bizonylati album szabályzatok elfogadása 2021.03.30
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Számviteli Politika (Gp.Sz.1.), a Számlatükör és Számlarend (Gp.Sz.5.), illetve a Bizonylati rend és bizonylati album (Gp.Sz.6.) 2021. január-01-től alkalmazandó módosításait a Főtitkár előterjesztése alapján.
128 Tagfelvétel - Dág Sport Nonprofit Kft., (Dorog) 2021.03.25
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Dág Sport Nonprofit Kft., (Dorog) tagfelvételi kérelmét az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.

A Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság tájékoztatja az MRSZ Elnökségét, hogy az ÚRI KÖZSÉGI SPORTKÖR (ÚRI) tagszervezetet KILÉPÉSI KÉRELME alapján TÖRLI a tagjai közül.
127 ZTE RÖPLABDA KLUB be/SFP-03244/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a ZTE RÖPLABDA KLUB be/SFP-03244/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 25 993 165,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
126 VRK-Sport Kft. be/SFP-03231/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VRK-Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03231/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 29 999 670,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
125 VASI SPORT AKADÉMIA SPORT EGYESÜLET be/SFP-03277/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VASI SPORT AKADÉMIA SPORT EGYESÜLET be/SFP-03277/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 989 394,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
124 Újfehértói Kempo Harcművészeti Sportegyesület be/SFP-03464/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Újfehértói Kempo Harcművészeti Sportegyesület be/SFP-03464/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 5 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
123 TFSE Csapatsportok Kft. be/SFP-03331/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a TFSE Csapatsportok Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03331/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Németh Lajos
122 Szolnoki Röplabda Klub be/SFP-03243/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szolnoki Röplabda Klub be/SFP-03243/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 10 412 726,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
121 Széchenyi István Diáksport Egyesület be/SFP-03430/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Széchenyi István Diáksport Egyesület be/SFP-03430/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
120 Strandröplabda Sport Kft. be/SFP-03342/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Strandröplabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03342/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 64 999 998,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Buday Balázs
119 PANORÁMA ÉLETVITEL ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-03229/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PANORÁMA ÉLETVITEL ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-03229/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 42 685 613,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
118 „MOZDULJ” MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03492/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a „MOZDULJ” MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03492/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 33 998 143,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
117 MAV ELORE SPORT CLUB be/SFP-03219/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MAV ELORE SPORT CLUB be/SFP-03219/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 37 063 930,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
116 LŐRINC 2000 SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-03225/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a LŐRINC 2000 SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-03225/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 29 967 317,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
115 Kunhegyesi Röplabda Diák-Sportegyesület be/SFP-03343/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kunhegyesi Röplabda Diák-Sportegyesület be/SFP-03343/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 29 985 859,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
114 Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. be/SFP-03220/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat S 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03220/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 90 600 023,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
113 GÖDÖLLŐI RÖPLABDA CLUB be/SFP-03265/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a GÖDÖLLŐI RÖPLABDA CLUB be/SFP-03265/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 94 999 633,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
112 Eötvös Utcai Diáksport Egyesület be/SFPHP01-03250/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Eötvös Utcai Diáksport Egyesület be/SFPHP01-03250/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 41 657 225,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
111 EMERICUS BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET be/SFP-03267/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a EMERICUS BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET be/SFP-03267/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 30 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
110 Diósgyőr Röplabda Kft. be/SFP-03348/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Diósgyőr Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03348/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 17 863 901,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
109 DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB be/SFPHP02-03273/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB be/SFPHP02-03273/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 75 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
108 Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. be/SFPHP01-03272/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Debreceni Egyetemi Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03272/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 10 519 533,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
107 Dág Községi Sportegyesület be/SFPHP01-03232/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Dág Községi Sportegyesület be/SFPHP01-03232/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 78 002 745,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
106 BMRC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03355/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BMRC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03355/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 25 992 588,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
105 BDSE Röplabda Nonprofit Kft. be/SFPHP01-03307/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BDSE Röplabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03307/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját változtatás nélkül, 15 227 106,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
104 GLP Sport Egyesület be/SFP-03501/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a GLP Sport Egyesület be/SFP-03501/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
103 GYŐRI DIÁK RÖPLABDA CLUB be/SFP-03493/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a GYŐRI DIÁK RÖPLABDA CLUB be/SFP-03493/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére
102 GÖDÖLLŐI RÖPLABDA CLUB be/SFP-03479/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a GÖDÖLLŐI RÖPLABDA CLUB be/SFP-03479/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére
101 PANORÁMA ÉLETVITEL ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-03472/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PANORÁMA ÉLETVITEL ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-03472/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
100 PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET be/SFP-03466/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET be/SFP-03466/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Weczera Csaba
99 Diósgyőri Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03387/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Diósgyőri Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03387/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére
98 SZEGEDI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-03379/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SZEGEDI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-03379/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
97 VRK-Sport Kft. be/SFP-03287/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VRK-Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03287/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
96 Premontrei Sportegyesület be/SFP-03340/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Premontrei Sportegyesület be/SFP-03340/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
95 Presztizs Team Sportegyesület be/SFP-03450/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Presztizs Team Sportegyesület be/SFP-03450/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
94 MAGYAR EGÉSZSÉGES SPORTOS IFJÚSÁGÉRT SPORTEGYESÜLET be/SFP-03449/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MAGYAR EGÉSZSÉGES SPORTOS IFJÚSÁGÉRT SPORTEGYESÜLET be/SFP-03449/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
93 VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFP-03353/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFP-03353/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
92 VRCK Volleyball Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03303/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VRCK Volleyball Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03303/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 28 820 971,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások és az MRSZ SZMSZ rendelkezései alapján kimarad: Kárpáti László
91 Vasas Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03302/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Vasas Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03302/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 42 785 272,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások és az MRSZ SZMSZ rendelkezései alapján kimarad: Sarlós Márton
90 UTE Profisport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. be/SFP-03309/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a UTE Profisport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03309/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 4 661 131,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások és az MRSZ SZMSZ rendelkezései alapján kimarad: Ancsin Ildikó
89 SZOMBATHELYI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET be/SFP-03223/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SZOMBATHELYI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET be/SFP-03223/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 23 020 525,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
88 SZEMÜVEG-Szegedi Sport és Művészeti Egyesület be/SFP-03424/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SZEMÜVEG-Szegedi Sport és Művészeti Egyesület be/SFP-03424/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 999 293,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
87 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03214/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03214/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 49 999 951,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
86 Strandröplabdázásért Sportegyesület be/SFP-03274/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Strandröplabdázásért Sportegyesület be/SFP-03274/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 100 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások és az MRSZ SZMSZ rendelkezései alapján kimarad: Buday Balázs
85 SIRÁLYOK SPORT EGYESÜLET be/SFP-03385/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SIRÁLYOK SPORT EGYESÜLET be/SFP-03385/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 3 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
84 SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA EGYESÜLET be/SFP-03209/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA EGYESÜLET be/SFP-03209/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 8 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
83 SALGÓTARJÁNI BARÁTOK TORNA CLUB be/SFP-03443/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SALGÓTARJÁNI BARÁTOK TORNA CLUB be/SFP-03443/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 2 998 454,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
82 Röplabda Egyetem Nonprofit Kft. be/SFP-03366/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Röplabda Egyetem Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03366/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 4 954 545,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
81 RÖPISULI SPORTEGYESÜLET be/SFP-03222/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a RÖPISULI SPORTEGYESÜLET be/SFP-03222/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 23 999 920,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

80 Petőfi Sport Club Bonyhád Egyesület be/SFP-03352/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Petőfi Sport Club Bonyhád Egyesület be/SFP-03352/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 29 999 697,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
79 Röppalánta Sportegyesület be/SFP-03357/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Röppalánta Sportegyesület be/SFP-03357/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 35 393 163,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
78 REBELOG TEAM Kft. be/SFP-03462/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az REBELOG TEAM Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03462/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
77 PARK ÉS STRAND RP Sportrendezvény és Szolgáltató Kft. be/SFP-03425/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az PARK ÉS STRAND RP Sportrendezvény és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03425/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 14 995 210,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

76 PALOTA RÖPLABDA SPORT CLUB be/SFP-03268/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az PALOTA RÖPLABDA SPORT CLUB be/SFP-03268/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 24 916 928,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
75 ÓBUDAI STRANDRÖPLABDA SPORT CLUB EGYESÜLET be/SFP-03252/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az ÓBUDAI STRANDRÖPLABDA SPORT CLUB EGYESÜLET be/SFP-03252/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 29 999 566,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
74 Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület be/SFP-03293/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület be/SFP-03293/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 999 020,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
73 NAGYKANIZSAI MOZGÁSSÉRÜLTEK HAMBURGER SPORTEGYESÜLET be/SFP-03426/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.19
24. A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a NAGYKANIZSAI MOZGÁSSÉRÜLTEK HAMBURGER SPORTEGYESÜLET be/SFP-03426/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
72 MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB be/SFP-03254/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB be/SFP-03254/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 80 000 000,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
71 MTK Röplabda Kft. be/SFP-03312/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az MTK Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03312/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 7 334 549,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
70 MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club be/SFP-03228/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club be/SFP-03228/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 39 998 990,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
69 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest be/SFP-03230/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest be/SFP-03230/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 84 999 977,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
68 KSE Röplabda Sport Kft. be/SFP-03427/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a KSE Röplabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03427/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 32 592 606,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
67 KÖZGÁZ SPORT CLUB ÉS DIÁK SPORTKÖR EGYESÜLET be/SFP-03210/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a KÖZGÁZ SPORT CLUB ÉS DIÁK SPORTKÖR EGYESÜLET be/SFP-03210/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 39 998 643,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
66 Komárom Városi Sportegyesület be/SFP-03289/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Komárom Városi Sportegyesület be/SFP-03289/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 7 830 392,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
65 KISPEST SPORTEGYESÜLET be/SFP-03253/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a KISPEST SPORTEGYESÜLET be/SFP-03253/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 49 999 919,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
64 Kertvárosi Sport Egylet be/SFP-03290/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kertvárosi Sport Egylet be/SFP-03290/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 44 596 244,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
63 Ikrényi Általános Iskola Diák Sportköre be/SFP-03251/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Ikrényi Általános Iskola Diák Sportköre be/SFP-03251/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 23 997 938,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
62 GYÖNGYÖSI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-03234/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a GYÖNGYÖSI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-03234/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 27 997 098,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
61 Grosics Alapítvány be/SFP-03446/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Grosics Alapítvány be/SFP-03446/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 989 691,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
60 Eszterházy Károly Egyetem Diák- és Szabadidő Sport Club be/SFP-03460/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Eszterházy Károly Egyetem Diák- és Szabadidő Sport Club be/SFP-03460/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 8 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
59 Észak-dunántúli Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. be/SFP-03433/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Észak-dunántúli Röplabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03433/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 22 999 900,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások és az MRSZ SZMSZ rendelkezései alapján kimarad: dr. Tálos Péter László
58 Dombóvári Amatőr Röplabda Club Szabadidős Egyesület be/SFP-03463/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Dombóvári Amatőr Röplabda Club Szabadidős Egyesület be/SFP-03463/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 3 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
57 DELTA RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-03257/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a DELTA RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-03257/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 64 999 965,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
56 Budai XI. Sportegyesület be/SFP-03249/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Budai XI. Sportegyesület be/SFP-03249/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 975 259,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
55 BÉKÉSCSABAI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-03208/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BÉKÉSCSABAI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-03208/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 119 998 906,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások és az MRSZ SZMSZ rendelkezései alapján kimarad: Baran Ádám
54 Békéscsabai Röplabda Sport Kft. be/SFP-03297/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Békéscsabai Röplabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03297/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 39 998 709,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások és az MRSZ SZMSZ rendelkezései alapján kimarad: Baran Ádám
53 Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület be/SFP-03382/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület be/SFP-03382/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 31 294 711,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
52 BALL SPORT CLUB be/SFP-03495/2021/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BALL SPORT CLUB be/SFP-03495/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
51 BALATON SPORT KLUB KFT. be/SFP-03349/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BALATON SPORT KLUB KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG be/SFP-03349/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 999 121,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
50 `MOZDULJ` MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03436/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a „MOZDULJ” MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03436/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 999 222,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
49 Gerevich ösztöndíjak jóváhagyása 2021.03.17
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2021 évben Gerevich ösztöndíjban részesülők listáját a 36/2021.03.04. számú határozata és az MRSZ Főtitkárának előterjesztése alapján.
48 46/2021. számú elnökségi határozat alapján sportszervezetek támogatása 2021.03.10
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége tekintettel a 2020/2021. évi Teremröplabda utánpótlás bajnokságok (U21-U11) versenyeinek folytatása kapcsán hozott döntésére pénzügyi, gazdasági és sportegészségügyi áttekintés után támogatja a sportszervezeteket a sportolók ellenőrzésére szolgáló Antigén tesztek sportszervezetekhez való eljuttatásával.
47 46/2021. számú elnökségi határozat alapján sportszervezetek kérése a tesztelésre 2021.03.10
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége tekintettel a 2020/2021. évi Teremröplabda utánpótlás bajnokságok (U21-U11) versenyeinek folytatása kapcsán hozott döntésére nyomatékosan kéri a sportszervezeteket a sportolók folyamatos ellenőrzésére és PCR vagy Antigén tesztelések gyakorivá tételére, lehetőség szerinti heti rendszerességű bevezetésére.
46 Elnökségi döntés utánpótlás bajnokságok folytatásáról 2021.03.10
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a 2020/2021. évi Teremröplabda utánpótlás bajnokságok (U21-U11) versenyeit 2021. március 08-tól kezdődően - tekintettel a Magyar Kormány a versenysport területét érintő intézkedéseire – nem függeszti fel.

Tekintettel arra, hogy a csapatok a versenyek és az edzések megszervezése kapcsán nehézségekbe ütközhetnek, az elnökség elrendeli, hogy semmiféle szankció nem érvényesíthető a kormány által elrendelt intézkedések hatálya alatt mérkőzést lemondó csapat sportszervezetével szemben.

45 Nem elfogadott - Elnökségi döntés utánpótlás bajnokságok felfüggesztéséről 2021.03.10
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége tekintettel a Magyar Kormány intézkedéseire a 2020/2021. évi Teremröplabda utánpótlás bajnokságok (U21-U11) versenyeit 2021. március 08-tól kezdődően felfüggeszti 2021. március 22-ig.

Az edzések a helyi adottságoknak és a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően, a járványügyi előírások szigorú betartásával folytatódhatnak.

A felnőtt teremröplabda bajnokságok és kupasorozatok mérkőzései, a strand- és ülőröplabda felnőtt és utánpótlás eseményei, valamint az MRSZ által szervezett nemzetközi események (felnőtt és utánpótlás férfi- és női válogatott edzőtáborok, mérkőzések) sorra kerülhetnek a jogszabályok, illetve az MRSZ, valamint a Nemzetközi- és Európai Röplabda Szövetség COVID-protokolljainak betartásával.

Az utánpótlás-bajnokságok 2021. március 22-e utáni esetleges újraindításával kapcsolatban a Magyar Röplabda Szövetség a koronavírus-helyzet, illetve a hatályos jogszabályok folyamatos nyomon követésével és ismeretében hoz döntést.
44 Megismételt! - Szegedi Röplabda Sportegyesület, be/SFPHPM01-02379/2020/MRSZ számú TAO SFP elfogadása 2021.03.10
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szegedi Röplabda Sportegyesület, be/SFPHPM01-02379/2020/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját változtatás nélkül, 84 452 294,- forint támogatás értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
43 Beach Sport Kft. 2017/2018-as TAO program módosítás jóváhagyása 2021.03.04
Az MRSZ elnöksége jóváhagyja a Beach Sport Kft. 2017/2018-as TAO program módosítását és felhatalmazza az MRSZ TAO Irodát és az MRSZ Főtitkárt a módosítást jóváhagyó határozat kiküldésére.
42 EMMI levéltervezet megküldés 2021.03.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége felkéri az MRSZ elnökét és főtitkárát, hogy az előterjesztés mellékletéül szolgáló levelet, annak címzettjeihez megküldje.
41 Az állami sportakadémia rendszeren kívüli strandröplabda sportág fejlesztését szolgáló, célzott támogatás igénylése 2021.03.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége egyetért azzal, hogy az MRSZ kezdeményezze az Emberi Erőforrások Minisztériumánál az állami sportakadémia rendszerén kívül strandröplabda sportág fejlesztését szolgáló, célzott támogatás igénylését.
40 Módszertani központ meghatározása 2021.03.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége egyetért azzal, hogy röplabda módszertani központként a Magyar Röplabda Szövetség által létrehozott gazdasági társaságot javasolja az MRSZ, akként, hogy a létrehozandó módszertani központ szoros együttműködésben lássa el tevékenységét az akkreditált röplabda sportakadémiákkal, valamint sporttudományi tekintetben a Testnevelési Egyetem és egyéb szervezet bevonásával.
39 Sportakadémiai korosztály meghatározása 2021.03.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége egyetért azzal, hogy a sportakadémiai korosztály röplabda sportágban a 15-21 éves korosztály legyen.
38 MRSZ sportakadémiai akkreditáció - sportszervezetek 2021.03.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége egyetért azzal, hogy az előterjesztés mellékletéül szolgáló levél csatolmányában felsorolt sportszervezeteket javasolja az MRSZ sportakadémiai akkreditációra.
37 Csatlakozás az állami sportakadémiai rendszerhez 2021.03.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége egyetért azzal, hogy a röplabda sportág csatlakozzon az állami sportakadémiai rendszerhez.
36 Gerevich ösztöndíj javaslat elfogadása és Szövetségi ösztöndíj bevezetése 2021.03.04
Az MRSZ elnöksége döntése alapján Gerevich-ösztöndíjban a Szövetségi Kapitányok által javasolt teremröplabda felnőtt válogatottak részesülnek, de az elnökségi ülésen történt felajánlás alapján 2 fő női és 2 fő férfi strandröplabda játékos is részesül a Gerevich ösztöndíjjal megegyező mértékű Szövetségi ösztöndíjban. Az ösztöndíjban részesülők listájáról az Elnökség a későbbiekben, elektronikus szavazás útján dönt.
35 Ligák megalapítása 2021.03.04
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a PricewaterhouseCoopers által készített és az elnökségi ülésen előterjesztett dokumentumok alapján 4 liga megalakítását határozta el. Ezek: Női NBI Liga, Férfi NBI Liga, Utánpótlás Liga, valamint a Strandröplabda Liga. Az amatőr csapatok számára fórumlehetőséget biztosít az érdekek és a javaslatok egyeztetésére. Az elnökség megbízza az MRSZ Főtitkárt és a Sportigazgatót, hogy az előterjesztésben szereplő módon tájékoztassa a tagszervezeteket a Ligák megalapításának szándékáról és készítse elő a szükséges alakuló üléseket, valamint a tervezett regionális közgyűléseken az utánpótlás ligába történő liga tagok megválasztásának előkészületeit is kezdje meg.

34 Pénzkezelési Szabályzat módosítása 2021.03.04
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Pénzkezelési Szabályzat módosítását az MRSZ Főtitkár és a Gazdasági vezető előterjesztése alapján.
33 Szegedi Röplabda Sportegyesület, be/SFPHPM01-02379/2020/MRSZ számú TAO SFP elfogadása 2021.03.03
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szegedi Röplabda Sportegyesület, be/SFPHPM01-02379/2020/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját változtatás nélkül, 84 452 294,- forint támogatás értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
32 A Magyar Röplabda Szövetség 2021-2022. évi TAO Sportágfejlesztési programjának elfogadása 2021.02.28
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége, összhangban korábbi döntéseivel elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2021-2022. évre vonatkozó TAO sportágfejlesztési programjának végleges tervezetét és felhatalmazza az MRSZ főtitkárt annak beküldésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé.

31 Nem elfogadott, elnökségi ülésen tárgyalandó - Gerevich ösztöndíj elfogadása 2021.02.24
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2021 évben Gerevich ösztöndíjban részesülők listáját a 13/2021.02.04 számú határozata és az MRSZ Főtitkárának előterjesztése alapján.
30 Az MRSZ 2021/2022-es TAO Sportágfejlesztési program terv módosításának elfogadása 2021.02.24
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az Operatív Igazgató javaslatára az MRSZ 2021/2022-es TAO Sportágfejlesztési programjára vonatkozó javaslatot. Az előterjesztés alapján a nevezési díjak esetében a Hozzájárulási díj díjcsökkentési mértéke 100%-ra emelkedik és egyben a nevezési díj mértékének a többi látvány-csapatsportági szövetség gyakorlatának megfelelő egységesítéséhez és emeléséhez hozzájárul, mely a tagszervezetekre terhet nem tesz. Tekintettel a szövetség gazdálkodásának stabilitására, a korábbi 9/2021.02.04 számú határozatában szereplő szövetségi feltölthető TAO keret összegét a kalkulálható, korábbi tagszervezeti nevezési díjtételek összegével megemeli, valamint hozzájárul 8/2021.02.04 számú határozatban elfogadott előzetes TAO Program keretösszegének megemeléséhez.
29 Tagfelvételi kérelem MozGo Nagykőrös Sportegyesület 2021.02.22
Az MRSZ elnöksége elfogadja a MozGo Nagykőrös Sportegyesület (Nagykőrös) tagfelvételi kérelmét az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
28 A 2020/2021. évi Teremröplabda U10 Országos Manó Bajnokság Versenykiírásának elfogadása 2021.02.20
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2020/2021. évi Teremröplabda U10 Országos Manó Bajnokság Versenykiírását és hozzá kapcsolódóan a Díjfizetési táblázat módosítását az MRSZ Szakmai Kollégium javaslatára.
A 2020/2021. évi Teremröplabda U10 Országos Manó Bajnokság Versenykiírása
MRSZ_díjfizetési táblázat_2020-2021_módosított_U10
27 TAO Benchmark és értékelési elvek MRSZ 2021/2022 végleges elfogadása 2021.02.22
Az MRSZ elnöksége, összhangban a 2/2021.01.08 számú határozatával elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2021/2022. évre vonatkozó, a látvány-csapatsport támogatási kérelmek elbírálásához szükséges értékelési elveit és benchmark szabályainak módosításait és kiegészítéseit az Emberi Erőforrások Minisztériumának hivatalos állásfoglalásai alapján. Az elnökség felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és TAO Igazgatóját a dokumentum alapján a TAO EKR rendszer leprogramozásának véglegesítésére és a 2021/2022-es időszakra vonatkozó felület megnyitására.
TAO Benchmark és értékelési elvek MRSZ 2021_2022_EMMIelfogadás
26 Sanja Kalicanin országváltásának elfogadása 2020.02.04
Az MRSZ elnöksége úgy határozott, hogy hozzájárul Sanja Kalicanin országváltási kérelméhez és az ezzel járó FIVB adminisztrációs költségeinek 50%- át a Magyar Röplabda Szövetség átvállalja. A díjtétel másik felét a VASAS Röplabda Kft. vállalja.
25 Tagfelvételi kérelem - Kecskeméti Egyetemi Sportegyesület (Kecskemét) 2021.02.15
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Kecskeméti Egyetemi Sportegyesület (Kecskemét) tagfelvételi kérelmét az MRSZ NYÁB előterjesztése alapján.
Előterjesztés
24 MRSZ Szakmai Kollégium javaslat 2021.02.11
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az MRSZ Szakmai Kollégium javaslatát és az U16-os leány válogatott vezetőedzői teendőinek ellátására Kőnig Gábort javasolja, míg ezzel egyidőben az U18-as leány válogatott vezetőedzőjének Horváth Andrást jelöli ki.
Előterjesztés
23 Tagfelvételi kérelem - Kölyökróka Röplabda Sportegyesület (Budapest) 2021.02.09
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Kölyökróka Röplabda Sportegyesület (Budapest) tagfelvételi kérelmét az MRSZ NYÁB előterjesztése alapján.
Előterjesztés
22 Video Challenge System Szabályzat módosítás 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Video Challenge System Szabályzat módosítását.
21 GÖDI DIÁK-SPORTEGYESÜLET és HVSE SPORT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG törlése 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége a GÖDI DIÁK-SPORTEGYESÜLET és a HVSE SPORT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG sportszervezetet, kilépésére való tekintettel a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából törölni rendeli.
20 Tagfelvétel - Községi Sportegyesület (Jászjákóhalma), Ball Sport Club (Diósd) 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Községi Sportegyesület (Jászjákóhalma) és a Ball Sport Club (Diósd) tagfelvételi kérelmét az MRSZ NYÁB előterjesztése alapján.
19 Díjfizetési táblázat új tétel - edző nyilatkozat elmaradása - büntetés 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége új díjtétel bevezetéséről döntött, melyet a díjfizetési táblázatban edzői nyilatkozatok elmaradása esetén alkalmaznak. Az ilyen esetre alkalmazandó büntetés összege 100.000,- Ft.

18 BRSZ bajnokságok felfüggesztésének megszüntetése 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége engedélyezi a BRSZ által szervezett bajnokságok felfüggesztésének megszüntetését.

17 Bajnokságok halasztási protokolljának pontosítása 2021.02.04
Az MRSZ elnökség elfogadja a Halasztási protokoll pontosítását, mely szerint a COVID19 miatt halasztott mérkőzések esetén nem alkalmazható az 2020-2021. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság I. osztályának Versenykiírásának 11.7.3. pontja és az ennek megfelelő versenykiírási pontok az összes érvényben lévő felnőtt és korosztályos versenykiírásban.
16 Ülőröplabda versenykiírásának elfogadása 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége jóváhagyja az ülőröplabda bajnokság 2021. évi versenykiírását.
Ülőröplabda versenykiírásának elfogadása
15 Hóröplabda előterjesztés jóváhagyása 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége jóváhagyja a hóröplabda előterjesztést a MRSZ által kijelölt, kiemelt csapat költségeinek vállalásával.
14 Strandröplabda előterjesztések jóváhagyása 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége jóváhagyja a strandröplabda 2021. évi Versenykiírásokat, a strandröplabda versenynaptárt, továbbá a strandröplabda ranglista pontrendszer és ponttábla, illetve a díjfizetési táblázat módosítását.
1_Strandröplabda versenynaptár
2_Ranglista ponttábla - 2021. május 1-től
3_2021-SR_Felnőtt MagyarBajnokság-2021-Versenykiírás
4_2021-SR_UP-Magyar Bajnokság-2021-Versenykiírás
5_Ranglista pontrendszer és ponttábla-2021. május 1-től
13 Gerevich ösztöndíjak 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége kinyilvánította, hogy a Gerevich-ösztöndíjat továbbra is a válogatottak között kívánja kiosztani. Az ösztöndíjban részesülők listájáról az Elnökség a későbbiekben, elektronikus szavazás útján dönt.
12 EB selejtezők helyszíne 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége egyetért azzal, hogy a korábban lefoglalt, de a pandémia miatt többször visszamondott EB-selejtezők helyszínét továbbra is Szombathely városa adja és felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt, hogy a szombathelyi események kapcsán a foglalásokat megerősítse, a szükséges szerződéseket megkösse.
11 MRSZ 2021. évi költségvetési terv tervezetének jóváhagyása 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége elfogadja az MRSZ 2021. évi költségvetési terv tervezetét, a válogatottak juttatási környezetének és biztosítási viszonyainak felülvizsgálatával.
10 Teqvoly sportággal való együttműködés 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége támogatja a Teqvoly sportággal kötendő együttműködést, és felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt az előkészületi munkák folytatására és a szerződéskötés előkészítésére.
9 Döntés a TAO keretekről, infrastrukturális és működési keretek átcsoportosításáról 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége a 2021. évre vonatkozó TAO keretek kapcsán nem csökkenti az infrastrukturális keretet, de 2021. szeptember 30-ig engedélyezi a TIG kiállítást ezen a soron A jelzett dátumot követően a maradvány összeget átcsoportosítja a működési sorra.
A 2020-as évben bevált „puffer” ebben az évben is alkalmazásra kerül, de ennek összegét az elnökség később állapítja meg.
A tagszervezetek működési feltételeinek javítása érdekében a Szövetség számára 2021. évben feltölthető, korábban jóváhagyott összeget a sportág számára meghatározandó TAO keret csökkentésével azonos százalékban csökkenti.
8 MRSZ előzetes TAO Programjának jóváhagyása, módosítások 2021.02.04
Az MRSZ elnöksége elvben jóváhagyta az előzetes TAO Programot, a tervezés során felvetett, csapatok felé átadásra kerülő eszközcsomagok elfogadásával, az Ovi-Röpi fesztiválok rendezvényei számának csökkentésével és a képzés elfogadásával.
Az elnökség nem támogatta az előterjesztett pályaépítési projektet, a rendelkezésre álló TAO keret végességére való tekintettel.
7 MRSZ apparátus vezetésének átalakítása 2020.02.04
Az MRSZ elnöksége elfogadja Dr. Kovács Ferenc elnök előterjesztését az MRSZ apparátus vezetésének átalakításáról. Az előterjesztés összhangban van a Szövetség szervezeti átvilágítással megbízott tanácsadó cég (PwC Magyarország) 2020-ban bemutatott javaslatával.

Eszerint az MRSZ apparátusának vezetésével összefüggő feladatokat – a soron következő Küldöttgyűlés jóváhagyása esetén és azt követően – három vezető osztja meg:

Ügyvezető igazgató (Stratégiai vezető): Nemcsik Balázs
Főtitkár (Szakmai igazgató): Ludvig Zsolt
Operatív igazgató: Vatai Gabriella

Vatai Gabriella operatív igazgatói kinevezése azonnal hatályos.

Az elnökség tudomásul vette, hogy a soron következő Küldöttgyűlésig az Alapszabály 27. §-a által szabályozott feladatok és hatáskörök gyakorlásában az MRSZ elnökét az általa megbízott elnöki tanácsadó fogja támogatni. Nemcsik Balázs a tanácsadói feladatokat megbízási szerződés alapján, 2021 február 5-étől kezdődően látja el.
6 Elnökségi döntés a 2020-2021. Férfi és Női Magyar Kupa Döntők lebonyolításáról 2021.01.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az MRSZ Főtitkár és a Sportszervezési Igazgató a 2020-2021. évi Férfi és Női Magyar Kupa Döntők központi rendezési, időpont és helyszín javaslatát és hozzájárul a speciális rendelkezésekhez az előterjesztésnek megfelelően.
Előterjesztés 2020-2021. Férfi és Női Magyar Kupa Döntők lebonyolításáról
5 Előterjesztés az NB II és az U21 Versenykiírások, valamint a 2020/2021. évi Tarifatábla módosítására 2021.01.09
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az MRSZ Szakmai Kollégium javaslatát és 2020/2021. évi Teremröplabda NBII-es és az U21-es bajnokságok versenykiírásait és a Tarifatáblázatot módosítja az előterjesztésnek megfelelően.

4 Elnökségi döntés az utánpótlás bajnokságok újraindításáról 2021.01.09
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az MRSZ Szakmai Kollégium javaslatát és 2020/2021. évi Teremröplabda utánpótlás bajnokságok (U21-U11) felfüggesztését 2021. január 16-ától megszünteti. A sportszervezeteknek ezt követően lehetőségük van az elmaradt mérkőzéseiket pótolni, illetve az MRSZ Ifjúsági és Utánpótlás, valamint Versenybizottsága által 2021. január 23-ig kidolgozandó lebonyolítási rend szerint 2021 februárjától a bajnokságokban újra részt venni.
Az elnökség a fentiekkel összhangban, a bajnokságok újraindítása érdekében módosítja a versenynaptárt, valamint a jelentési és Halasztási protokoll részeként megfogalmazott SARS-COV2 tesztelési protokoll utánpótlás csapatokra vonatkozó követelményeit, s törli a SARS-CoV-2 Antigén gyorsteszt („PCR gyorsteszt”) mérkőzés előtti tesztelési és beküldési kötelezettséget.
3 Előterjesztés utánpótlás válogatottak mellett dolgozó szakemberek személyi és juttatási viszonyainak jóváhagyására 2021.01.09
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége jóváhagyja a korosztályos válogatott mellett dolgozó szakemberekről szóló MRSZ Szakmai Kollégiumi javaslatot és kinevezi az az alábbi sportszakembereket a nemzeti utánpótlás válogatottak élére:
Férfi válogatottak: U15 (2007-2008) Gyurkó Sándor; U17 (2005-2006) Tomanóczy Tibor; U19 (2003-2004) Bodonyi Ákos
Női válogatottak: U14 (2008-2009) Halász Márta; U16 (2006-2007) Horváth András; U18 (2004-2005) Kőnig Gábor
2 TAO 2021/2022 szezonra érvényes Értékelési elvek és Benchmark elfogadása 2021.01.08
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2021/2022. évre vonatkozó, a látvány-csapatsport támogatási kérelmek elbírálásához szükséges értékelési elveit és benchmark szabályait a 361/2020.12.17. számú határozatában foglaltak szerint.
1 SALGÓTARJÁNI BARÁTOK TORNA CLUB, be/SFP-02443/2020/MRSZ számú TAO SFP elfogadása 2021.01.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SALGÓTARJÁNI BARÁTOK TORNA CLUB, be/SFP-02443/2020/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját a szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 1 984 398,- forint értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
év
274 Tao munkacsoport összetétele 2021.10.13
Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége módosítja a 32/2020.02.28. számú, a tao bírálat eljárási rendjével kapcsolatos határozatát az operatív igazgató javaslata alapján.
273 Lehívható tao keret módosítása 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az operatív igazgató előterjesztése alapján elfogadta, hogy a korábban meghozott (247/2021.04.22. számú) határozatot felülírva a 2021/2022-es időszakra benyújtott pályázatok vonatkozásában a sportszervezetek a jóváhagyott működési támogatási keretüket lefedhetik támogatási igazolással a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig.
272 MEVZA közgyűlés 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége dr. Kovács Ferenc elnök javaslatára javasolja Ludvig Zsolt főtitkárt a MEVZA 2021. évi közgyűlésének keretében eldöntésre kerülő Végrehajtó Bizottsági (Executive Commitee) tagság betöltésére, valamint megbízza Baran Ádám elnökségi tagot a Magyar Röplabda Szövetség szavazati jogú képviseletére.
271 Covid protokoll 2021.10.13
Az MRSZ elnöksége úgy határozott, hogy a 2021-2022. évi NBI, NBII, Magyar Kupa, U21, U19, U17 és U15-ös mérkőzésekkel, továbbá a Strandröplabda felnőtt, U22, U20, U18, U16, az Ülőröplabda Magyar Bajnokság és a Budapest Bajnokság I. és II. osztályának mérkőzéseivel (ideértve ezen korosztályok edzőmérkőzéseit és tornáit is) kapcsolatosan az alábbiak lépnek életbe 2021. november 01. napján:

1. A mérkőzéseken csak azok a jegyzőkönyvbe beírt sportolók (játékosok) rendelkezhetnek játékjogosultsággal, illetve csak azok a szakmai stábtagok - hivatalos képviselő, csapatvezető, edző(k), orvos(ok), masszőr(ök), statisztikus(ok), erőnléti edző(k) -, hivatalos személyek - szövetségi ellenőr, játékvezető-ellenőr, játékvezetők-vonalbírók, jegyzőkönyvvezető(k), hivatalos statisztikus, illetve a szervező sportszervezet által megbízott, a sportszervezetet képviselő személy –, a mérkőzés közvetlen lebonyolításához szükséges nem hivatalos személyek - segédszemélyzet: labdaszedők, gyorstörlők, bemondó, elektronikus eredményjelző/videoboard kezelője- vehetnek részt, akik a mérkőzés kezdési időpontját megelőző 72 órán belüli negatív PCR tesztet, vagy 48 óránál nem régebbi orvos által hitelesített antigén teszteredményt mutatnak be.
Ez alól mentesül, aki igazolja a koronavírus (Covid-19) elleni védettségét. A védettségi igazolás lehet:
- védettségi igazolvány
- applikáció
- oltásról szóló hivatalos dokumentum (már az első oltásé is megfelel)

2. Az U21, U19, U17 és U15-ös korosztályokból történő visszalépések, ki nem állások, vagy töredékes létszámú kiállások kapcsán az MRSZ versenyigazgatója a versenykiírásban meghatározott büntetést indokolt esetben korlátlanul enyhítheti, illetve mellőzheti. Ez a lehetőség 2021. november 01-től visszavonásig, de legkésőbb a kormány Covid-19-cel kapcsolatos korlátozásainak eltörléséig tart.

3. A Covid-19 vírussal igazoltan fertőződött játékosokról sportszervezetük a tudomásszerzést követő 72 órán belül köteles értesíteni a Magyar Röplabda Szövetséget a covid19@hunvolley.hu címen.

4. A mérkőzés lebonyolításához szükséges egyéb személyek: egészségügyi biztosítást ellátó személy, főrendező (biztonsági szolgálat vezetője), pályamenedzser, technikus, fotós, sportszervezet által kijelölt sajtófőnök, a rendezők (biztonsági szolgálat) a Biztonságtechnikai Jegyzőkönyvben a hatóság által megállapított létszámban, egyéb személyek (takarító(k), műszaki ügyeletes, informatikai ügyeletes, Live-stream esetén, a streameléshez szükséges stábtagok, TV közvetítés esetén, a TV közvetítéshez szükséges stábtagok, kommentátorok, valamint a nézők mérkőzésen történő részvételére a 448/2020. (XI.10.) Kormányrendelet 6.§-ában foglaltak szerint van lehetőség. Ha azonban ezen személyek közül bárki olyan helyen végzi a munkáját, vagy olyan helyen tartózkodik vagy lép be, ahova a sportesemény idején kizárólag sportolók vagy sportszakemberek tartózkodhatnak, rájuk a sportolókra vonatkozó, 1. pont szerinti kötelezettségek vonatkoznak.

A végrehajtásról, az előírások betartásának szabályozásáról, a jelentési és halasztási protokoll jelen szezonra vonatkozó változásairól és a mérkőzéseken alkalmazandó egyéb higiénés, járványterjedést megakadályozó kötelezettségekről az MRSZ elnöksége külön határozatban dönt.
270 Versenynaptár módosítása 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja, hogy a Magyar Röplabda Szövetség 2021/2022. évi Versenynaptárjában az Extraliga küzdelmei 2022. május 8-ig érjenek véget, támogatva ezzel a felnőtt válogatottak felkészülését. A részletszabályozásokkal és a más bajnokságokat érintő változások kidolgozásával megbízza az MRSZ Szakmai Irodát, az elnökség tájékoztatása mellett.
269 Díjfizetési táblázat módosítása 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az operatív igazgató előterjesztése alapján
elfogadta a Díjfizetési táblázat módosítását azzal a megkötéssel, hogy 1 hónap türelmi időt vezetnek be büntetési tétel kiszabása nélkül.
268 Versenykiírás módosítása az UP Liga kérése alapján 2021.10.13
Az MRSZ elnöksége elfogadta az UP Liga előterjesztését. Ennek értelmében a Versenyzési és Játékengedély kérelem ügyintézési határidejét lecsökkentette 46 órára, azaz a csütörtök délelőtt 10 óráig beadott és elfogadásra került kérelmek (hiánytalan) utáni hétvégén az adott játékos pályára léphet szombaton 8 órától. A Versenyzési és Játékengedély iránti kérelem elfogadásra kerül, a kiadott Versenyzési és Játékengedély a kérelem benyújtásának időpontját követő 46 órán múlva válik érvényessé. A csütörtök 10 óra után beadott kérelmek esetében a játékos csak a következő héten fog tudni pályára lépni.
267 Kiemelt válogatott események 2022. előzetes döntés 2021.10.13
A MRSZ elnöksége felkéri Ludvig Zsolt főtitkárt, hogy 2021. október 20. napjáig készítsen a 2021. évi Egyetemi Világjátékok nevezése kapcsán pontos névsort a lehetséges érintett kerettagokról, az elnökség ennek ismeretében elektronikus szavazás keretein belül dönt az indulásról.
266 Szövetségi kapitány kiválasztási folyamatának megalkotása 2021.10.13
Az MRSZ elnöksége felkéri Baran Ádám elnökségi tagot, Sarlós Márton elnökségi tagot és Ludvig Zsolt főtitkárt, hogy a női válogatott élére szövetségi kapitány kiválasztási folyamatát alkossa meg, melynek határideje a következő elnökségi ülés.
265 Női szövetségi kapitány beszámolója 2021.10.13
Az MRSZ elnöksége elfogadta a női szövetségi kapitány szakmai beszámolóját.
264 Részletes utánpótlás szakmai program kidolgozása 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta a fiú utánpótlás és felnőtt férfi röplabdázás megreformálására irányuló munkacsoport létrehozásáról szóló előterjesztést. Felkéri az utánpótlás igazgatót és a főtitkárt, hogy összhangban a PWC stratégia menetrendjével alkossa meg 2022. január 15. napjáig a női és férfi szakágra vonatkozó szakmai programot.
263 Nevelési költségtérítés 2021.10.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége megerősíti az MRSZ nevelési költségtérítés alkalmazásával kapcsolatos azon gyakorlatát, mely szerint nevelési költségtérítést olyan sportoló után kell fizetni, akinek vagy érvényes sportszerződése, vagy tagsági jogviszonya áll fenn a sportszervezetével. Az elnökség felkéri az MRSZ főtitkárát arra, hogy 30 nap határidő közbeiktatásával vizsgálja meg ennek a gyakorlatnak a sportágra gyakorolt hatását, szükség esetén tegyen javaslatot a nevelési költségtérítést kiváltó egyéb jogi eszközök bevezetésére.
262 Tagfelvétel Börzsönyi Betyárok 2021.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Börzsönyi Betyárok Sportegyesületét az Alapszabály 9.§ 3. pontja alapján azzal a feltétellel veszi fel az MRSZ tagjai sorába, hogy a tagfelvételt nyert sportszervezet jelen határozat meghozatalától számított 60 napon belül az MRSZ-szel szemben fennálló mindösszesen 764.455,- Ft, azaz Hétszázötvenötezer forint tartozását (tartozás részletezése: játékosok leigazolásának díja összesen 273.887 Ft, versenyengedélyek kiváltása 490.568 Ft) egyenlítse ki. Ezen határidő elmulasztása esetén az MRSZ a tagfelvételt nyert sportszervezet tagsági jogviszonyát 30 nap felmondási idővel felmondja.
Tagfelvétel Börzsönyi Betyárok
261 MRSZ SZMSZ módosítás 2021.10.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az operatív igazgató előterjesztése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
260 Új Beszezési Szabályzat elfogadása és a Gazdálkodási Szabályzat módosításának elfogadása 2021.09.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja új Gp.Sz.8.Beszerzési Szabályzatot és a Gp.Sz.7.Gazdálkodási Szabályzat módosítását az Operatív igazgató előterjesztése alapján.
259 2021-2022. évi Teremröplabda U10 Országos és az U11 Országos Szupermini Bajnokság Versenyszabályzat/Versenykiírás elfogadása 2021.09.15
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2021-2022. évi Teremröplabda U10 Országos Manó Bajnokság és a Teremröplabda U11 Országos Szupermini Bajnokság Versenyszabályzatát/Versenykiírását az MRSZ Szakmai Iroda előterjesztése alapján.
2021-2022. évi Teremröplabda U10 Országos Bajnokság Versenyszabályzat/Versenykiírás
2021-2022. évi Teremröplabda U11 Országos Szupermini Bajnokság Versenyszabályzat/Versenykiírás
258 Tarifatábla elfogadása - 2021-2022. szezon 2021.09.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2021-2022. szezonra szóló Tarifatáblázatot a Versenyiroda javaslata alapján.

257 Utánpótlás Liga ügyrend elfogadása 2021.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Utánpótlás Liga ügyrendjét elfogadja.
256 Férfi NBI Liga ügyrend elfogadása 2021.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Férfi NBI Liga ügyrendjét elfogadja.
255 Női NBI Liga ügyrend elfogadása 2021.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Női NBI Liga ügyrendjét elfogadja.
254 Jókay Zoltán férfi utánpótlás szövetségi edző kinevezése 2021.08.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége kinevezi Jókay Zoltánt férfi utánpótlás szövetség edzőnek az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
A vele együtt dolgozó, korábban jóváhagyott szakemberek változatlanul ellátják feladatukat, de egy fővel bővíteni szükséges a stábot, melyre Zarka Péter kinevezését, mint utánpótlás válogatott másodedző fogadta el az elnökség.
253 Szövetségi edzői kinevezés visszavonása 2021.08.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége visszavonja Tomanóczy Tibor utánpótlás szövetségi edzői kinevezését 2021.08.31 dátummal az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
252 MEGISMÉTELT Kecskeméti Röplabda Kft. be/SFPHP02-03323/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.08.24
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kecskeméti Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP02-03323/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 58 555 720,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
250 Student Comfort Kft. be/SFP-03321/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programjának jóváhagyása 2021.07.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az Student Comfort Kft. be/SFP-03321/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 9 998 969,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Ügyvezető Igazgatót és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
249 Tagfelvételi kérelem - GAMMA Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021.07.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége jóváhagyja a GAMMA Sport Korlátolt Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét.
248 Fegyelmi szabályzat módosításának elfogadása 2021.07.17
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az operatív igazgató előterjesztése alapján a Sp.Sz.4. Fegyelmi szabályzat módosítását
Fegyelmi szabályzat módosítása
247 Lehívható tao keret meghatározása 2021.07.17
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége nem támogatja a programok további emelési kérelmének augusztus 15-ig történő befogadását, mivel a megállapított maximálisan igényelhető támogatási összegek a jelenlegi szintre visszaemelet sportági keretösszegeket figyelembe véve kerültek meghatározásra.
Az elnökség a korábban meghozott (205/2021.04.22. számú határozat) határozattal összhangban azt a döntést hozza, hogy a 2021/2022. időszakra benyújtott pályázatok vonatkozásában a sportszervezetek továbbra is a jóváhagyott működési támogatási keretüket maximum 50%-nak megfelelő összeg erejéig fedhetik le támogatási igazolással a 2021-es adóévben.
A sportszervezetek részére 2021-es adóév hátralevő részében összesen 750 000 000 Ft lehívható működési keretösszeg meghatározásáról dönt. Ebben az esetben a szövetség részére még felhasználható működési keret 327 124 608 Ft.
A lehívott beruházási keretösszegek (339 911 000 Ft) mértékét és az 50%-ig feltöltött működési kereteket 2021. november 30-ig az elnökség felülvizsgálja, annak érdekében, hogy a sportági keretösszeg 2021. adóévre vonatkozó 100%-os feltölthetősége teljesíthető legyen.
246 BMRC Kft NBI-es indulás joga 2021.07.17
A Magyar Röplabda Szövetség nem tudja támogatni a BMRC Kft. kérését az NB1-es indulási szándékával kapcsolatban.
245 Női extraligás indulás joga 2021.07.17
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége felkéri a Főtitkárt, hogy készítsen elő hivatalos felkérő levelet a DVTK és a MÁV Előre SC csapatai részére a női extraligában való indulásra
244 Női válogatott Eb premizáció 2021.07.17
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Női Válogatott 2021. évi Eb szereplése után járó tervezett premizációjának elveit és összegeit az MRSZ Főtitkár és Sarlós Márton elnökségi tag javaslata alapján.
243 Tagfelvétel - ÖTKEREK-S Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2021.07.12
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a ÖTKEREK-S Sport Korlátolt Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét.
Tagfelvétel
242 A 2021/2022 szezon Teremröplabda Versenynaptár elfogadása 2021.07.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2021/2022. évi Versenynaptárt az MRSZ Szakmai és Versenyiroda, valamint a Főtitkár javaslatára.
241 Tagfelvételi kérelem - Szabolcs Gasztro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021.07.06
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Szabolcs Gasztro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét.
240 Díjfizetési táblázat 2021/2022-es szezonra 2021.07.07
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2021/2022-es szezon díjfizetési táblázatát.
239 Kerepes Városi Sport Egyesült be/SFP-03346/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.06.30
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az Kerepes Városi Sport Egyesült be/SFP-03346/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 22 307 913,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
238 Kizárási eljárás megszüntetése: NAGYBAJOMI DIÁK RÖPLABDA CLUB, NAGYBAJOM és HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET, BUDAPEST 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a NAGYBAJOMI DIÁK RÖPLABDA CLUB, NAGYBAJOM és a HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET, BUDAPEST sportszervezetekkel szemben megindított kizárási eljárást az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával m e g s z ü n t e t i.
237 Kizárás: VISTA SPORTEGYESÜLET, SZOMBATHELY 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a VISTA SPORTEGYESÜLET, SZOMBATHELY sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja. Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
236 Kizárás: JUSTITIA SPORT CLUB, BUDAPEST 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a JUSTITIA SPORT CLUB, BUDAPEST sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
235 Kizárás: BPT Investment Korlátolt Felelősségű Társaság, SZIGETSZENTMIKLÓS 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a BPT Investment Korlátolt Felelősségű Társaság, SZIGETSZENTMIKLÓS sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
234 Kizárás: PÉCS-KELET SPORTEGYESÜLET, PÉCS 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a PÉCS-KELET SPORTEGYESÜLET, PÉCS sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
233 Kizárás: NAGYLÓC SPORTEGYESÜLET, NAGYLÓC 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a NAGYLÓC SPORTEGYESÜLET, NAGYLÓC sportszervezeteket a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
232 Tagfelvételi kérelem - Ráckeve Szabadidő Sport Egyesület 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Ráckeve Szabadidő Sport Egyesület tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási iroda javaslatára az operatív igazgató előterjesztése alapján.
231 SZMSZ módosítás 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az operatív igazgató előterjesztése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
SZMSZ módosítás
230 Női Válogatott 2021. évre tervezett premizációja 2021.06.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Női Válogatott 2021. évre tervezett premizációjának elveit és összegeit a már lejátszott mérkőzések tekintetében az MRSZ Főtitkár és Sarlós Márton elnökségi tag javaslata alapján, azzal a kitétellel, hogy az Európa Bajnokság premizálását a következő elnökségi ülés alkalmával tárgyalja az elnökség.
229 2021/2022. évi versenykiírások - versenyszabályzatok elfogadása 2021.06.17
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2021-2022. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság I. osztályának, a Nemzeti Bajnokság II. osztályának, az U21, U19, U17, U15, U13 és U12 Nemzeti Bajnokságának, valamint a 2021-2022. évi Teremröplabda Magyar Kupa Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
228 Férfi válogatott pénzdíja 2021.06.04
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja az Ügyvezető igazgató által előterjesztett javaslatot a Férfi Válogatott Ezüst Európa Liga pénzdíjainak kifizetése kapcsán.
227 Kecskeméti Röplabda Kft. be/SFPHP01-03469/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.06.03
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kecskeméti Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03469/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 83 229 027,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
226 Globe Sport Közhasznú Sportegyesület be/SFPHP01-03347/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.06.03
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Globe Sport Közhasznú Sportegyesület be/SFPHP01-03347/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 5 998 458,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
225 Tao lehívható pótkeret biztosításáról 2021.05.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja, hogy a Magyar Röplabda Szövetség azonnali segítséget nyújtson azon tagszervezeteinek, akiknek a működőképessége fenntartása közvetlen veszélybe került a 2021 évi sportági keretösszeg kimerülésével. Ennek megoldására 200 millió forint rendkívüli keretet biztosít működési támogatás lehívására azoknak, akiknek a lehívott támogatási aránya a 2021/2022-es időszakra az 50 %-ot nem éri el. Ennek feltétele a tao irodához beküldött egyedi kérelem, melyben be kell mutatni, indokolni és igazolni kell, hogy mennyiben kerül közvetlen veszélybe a működőképességének fenntartása, ha 2021-ben már nem valósul meg támogatás lehívása. A beérkezett kérelmeket egyedi elbírálás alapján fogadja be a Magyar Röplabda Szövetség.
224 205/2021.04.22-es számú határozat módosítása 2021.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a 205/2021.04.22 számú határozatát úgy módosítja, hogy a 2021. május 31-ei határidőt törli. Ennek értelmében a még rendelkezésre álló - 2021. évre vonatkozó -, támogatási igazolások kiállítására meghatározott működési keretből elhatárolt 300 millió forintos biztonsági puffer azon sportszervezetek részére terhelhető meg, amelyek a támogatási igazolási kérelem benyújtásakor még egyáltalán nem rendelkeznek támogatási igazolással a 2021/2022-es időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programjukra. Ezen támogatási igazolások maximális összege összesen 10 millió forint lehet tagszervezetenként. A 205/2021.04.22 számú elnökségi határozat további része változatlanul érvényben marad.
223 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az operatív igazgató előterjesztése alapján a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását.
222 Nemzetközi szövetségi ellenőr - CEV ellenőr 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az alábbi személyeket jelöli a 2021-2022. évi Európa Kupákban végzendő - nemzeti szövetségi ellenőr, valamint CEV ellenőr - feladatkörök ellátására: Hoboth Sándor, Hóbor Béla, Ludvig Zsolt, Nagy Kornél, Németh Lajos.
221 Küldöttgyűlés anyagainak jóváhagyása 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta a Főtitkár előterjesztése alapján a 2020. évre vonatkozó pénzügyi beszámolót, a 2021. évre szóló szakmai és pénzügyi tervet, a 2021-2032-re szóló Stratégiai tervet és az Alapszabály módosítására tett javaslatot és felhatalmazza a Főtitkárt, hogy a dokumentumokat terjessze a Küldöttgyűlés elé.
220 196/2021.04.19-es számú határozat módosítása 2021.05.13
Magyar Röplabda Szövetség elnöksége módosítja a 196/2021.04.19. számú határozatát akként, hogy a 2021. május 28.napján megrendezésre kerülő küldöttgyűlés időpontját 15:00 óráról 14:00 órára módosítja.
219 Kölyökróka Röplabda Sportegyesület be/SFPHP01-03487/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kölyökróka Röplabda Sportegyesület be/SFPHP01-03487/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 7 999 140,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
218 DUNAKANYAR LABDASPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03500/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a DUNAKANYAR LABDASPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03500/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 8 486 251,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
217 DUNAKANYAR LABDASPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03474/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a DUNAKANYAR LABDASPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03474/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 60 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
216 Szent Benedek Röplabda Akadémia Kft. be/SFP-03455/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szent Benedek Röplabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03455/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 59 201 309,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Németh Lajos.
215 KAPOSVÁRI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP03-03335/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a KAPOSVÁRI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP03-03335/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 36 360 351,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
214 BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület be/SFPHP01-03245/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület be/SFPHP01-03245/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 69 999 998,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
213 Magyar Röplabda Szövetség elnökségének döntése a járványhelyzet enyhítése kapcsán elrendelt kormányzati intézkedések alapján 2021.05.05
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a járványhelyzet enyhítése kapcsán elrendelt kormányzati intézkedések alapján az alábbi döntéseket hozta:

A Magyar Röplabda Szövetség versenyrendszereiben szervezett terem-, strand-, és ülőröplabda eseményeken a Magyar Kormány által hozott rendelkezéseknek és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadottaknak megfelelően a sportolók, a sportolókat felkészítő sportszakemberek, a hivatalos résztvevők és a lebonyolításban résztvevők mellett a védettségi igazolvánnyal rendelkező nézők (és a velük együtt érkező 18 év alatti gyermekeik) személyi beazonosítást követően részt vehetnek az eseményen. A belépési jogosultság ellenőrzése mindig az esemény lebonyolításáért felelős sportszervezet feladata, kötelezettsége és felelőssége. Az esetleges zárt kapus rendezés mindenkor az esemény lebonyolításáért felelős sportszervezet joga, melyet előzetes bejelentést követően az MRSZ Versenyirodája engedélyezhet. Ebben az esetben a korábban meghozott, zárt kapus mérkőzésekre vonatkozó szabályok érvényesek.

A Magyar Röplabda Szövetség által szervezett nemzetközi válogatott eseményeken a Magyar Kormány által hozott rendelkezéseknek és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadottaknak megfelelően a sportolók, a sportolókat felkészítő sportszakemberek, a hivatalos résztvevők és a lebonyolításban résztvevők mellett a védettségi igazolvánnyal rendelkező nézők (és a velük együtt érkező 18 év alatti gyermekeik) személyi beazonosítást követően részt vehetnek az eseményen. Az események lebonyolítása kapcsán figyelembe kell venni a nemzetközi szervezetek (FIVB, CEV, MEVZA) előírásait és állásfoglalásait, ennek értelmében ezeken az eseményeken a Szervező Bizottság és az MRSZ Főtitkár közös döntése alapján érvényesíthetőek a belépési szabályok.

A fenti döntések elfogadásuk után azonnal életbe lépnek és visszavonják a korábban hozott rendelkezéseket az események kapcsán.
Kommentár a 4 milliomodik beoltotthoz kapcsolódó jogszabály-módosításokhoz
212 Szervezeti és Működési Szabályzat 2021.04.30
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a módosított Sz.Sz.2. Szervezeti és Működési Szabályzatot az Operatív igazgató előterjesztése alapján.
211 Diósgyőr Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság ki/ELUT01-03387/2021/MRSZ számú határozatának felülvizsgálata 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elutasítja a Diósgyőr Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság ki/ELUT01-03387/2021/MRSZ számú határozatának felülvizsgálatára irányuló kérelmét.
210 Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány be/SFP-03366/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programja 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége sportpolitikai indokok miatt a Szakmai Bíráló Bizottság javaslatát felülbírálja és az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány be/SFP-03366/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 299.937.944,- forint támogatási értékben elfogadja, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
209 Balatonfüred Város Sportjáért Alapítvány és Szent Benedek Röplabda Akadémia tao programja 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a TAO Szakmai Bíráló Ad-hoc Bizottság javaslatát, mely szerint a Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány be/SFP-03295/2021/MRSZ számú programjában fel nem használt 10 185 757 Ft támogatási összeget a vele szoros együttműködésben tevékenykedő Szent Benedek Röplabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság a be/SFP-03455/2021/MRSZ számú programjához, a számára megítélt 40 + 10 millió forint támogatási keretösszegen felül felhasználja.
208 Fellebbviteli Bizottság Ügyrendje 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Fellebbviteli Bizottság Ügyrendjét az operatív igazgató előterjesztése alapján.
207 Strandröplabda versenyrendezés járványügyi szabályainak módosítása 2021.04.22
Magyar Röplabda Szövetség elnöksége módosítja a felnőtt strandröplabda versenyek szervezésével kapcsolatos járványügyi szabályokat: április 19-e után, szabadtéren rendezett strandröplabda versenyek esetében nem ír elő maximális létszámot. Április 19-e után az esetleges létszámkorlátozásról a versenyek szervezői jogosultak dönteni, az MRSZ vonatkozó szabályzatainak megfelelően.
Strandröplabda versenyek előtti gyorstesztelési kötelezettség A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége döntött arról, hogy az MRSZ Halasztási és Jelentési Protokolljának 2. mellékletében (SARS-COV-2 TESZTELÉSI PROTOKOLL) foglalt, strandröplabda versenyekre vonatkozó gyorstesztelési kötelezettséget a szabadtéren rendezett versenyek esetében megszünteti. A zárttérben vagy sátorban rendezett strandröplabda versenyek esetében a verseny előtti tesztelés továbbra is kötelező. Az elnökség kéri az egyesületeket, hogy ezt követően is rendszeresen teszteljék sportolóikat az edzések, versenyek előtt. A pozitív eredmények jelentése továbbra is kötelező!
206 Új szervezeti ábra 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az ülésen bemutatott új szervezeti ábrát és a szervezeti átalakításra tett elvi javaslatokat azzal, hogy az új struktúra miatt szükséges Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását online szavazás keretében fogadhatja el az ülésen megismert információk és a bemutatott módosított szabályzat alapján.
205 Támogatási igazolások kiállításának szabályozása 2021.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége, a TAO Szakmai Bíráló Ad-hoc Bizottság javaslatára a támogatási igazolások kiállítását illetően az alábbiakról döntött:

A 2021/2022. időszakra benyújtott pályázatok vonatkozásában a sportszervezetek a jóváhagyott működési támogatási keretüket maximum 50%-nak megfelelő összeg erejéig fedhetik le támogatási igazolással a 2021-es adóévben.
A 2020/2021-es programok működési kerete - és innentől kezdve általános érvényűen mindegyik támogatási időszak működési kerete – csak az alapidőszak végéig, jelen esetben 2021. június 30-ig tölthető fel.

A még rendelkezésre álló - 2021. évre vonatkozó -, támogatási igazolások kiállítására meghatározott működési keretből 300 millió forintos biztonsági puffer elhatárolása szükséges, amely csak 2021. május 31-ét követően terhelhető meg, elsősorban azon sportszervezetek részére, akik a meghatározott időpontig még egyáltalán nem rendelkeznek támogatási igazolással a 2021/2022-es időszakra jóváhagyott sportfejlesztési programjukat illetően. Ezen támogatási igazolások maximális összege összesen 10 millió forint lehet tagszervezetenként.

A most meghatározott szabályokat 2021. szeptember 30. után az elnökség felülvizsgálja, annak érdekében, hogy a sportági keretösszeg 2021. adóévre vonatkozó 100%-os feltölthetősége teljesíthető legyen.
204 Kistext Sport Kft. be/SFP-3485/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kistext Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-3485/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 997 488,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Weczera Csaba
203 Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 be/SFP-03378/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az Első Mosonmagyaróvári Torna Egylet 1904 be/SFP-03378/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 5 999 856,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
202 Csepeli Röplabda Club Sportegyesület be/SFP-03356/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Csepeli Röplabda Club Sportegyesület be/SFP-03356/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 24 996 815,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
201 Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFP-03315/2021/ MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFP-03315/2021/ MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 49 063 814,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
200 Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. be/SFP-03283/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03283/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 22 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
199 Sülysápi Sport Egyesület be/SFP-03224/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Sülysápi Sport Egyesület be/SFP-03224/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 23 998 631,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
198 Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft. be/SFP-03217/2021/ MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola és Sportszervező Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03217/2021/ MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 95 715 578,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
197 Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány be/SFP-03295/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány be/SFP-03295/2021/ MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 29 814 213,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
196 MRSZ 2021. évi Küldöttgyűlés és a Regionális Közgyűlések időpontjának, helyszínének és napirendi pontjainak elfogadása 2021.04.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Alapszabály 12.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Röplabda Szövetség éves rendes Küldöttgyűlésének időpontját, helyszínét és napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

Időpont, helyszín:
2021. május 28, péntek 15.00 órai kezdettel hívja össze Budapestre, a Magyar Testnevelési Egyetem Athén Termébe (1123 Budapest, Alkotás utca 44.).

Tervezett napirendi pontok:
1. az Elnökség éves szakmai és pénzügyi beszámolója, mérleg, közhasznúsági melléklet elfogadása,
2. az Ellenőrző Testület beszámolójának megtárgyalása, értékelése (véleményem szerint ez a napirendi pont is elfogadással zárul),
3. a 2021. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása,
4. Alapszabály módosítás,
5. az MRSZ sportági stratégiája alappontjainak elfogadása,
6. a tagok által beterjesztett javaslatok megtárgyalása.

Az MRSZ elnöksége a Küldöttgyűlés összehívásával egyidejűleg az alábbi napirendi pontokkal elfogadja az MRSZ Regionális Közgyűléseinek összehívását:

1. Küldöttek választása,
2. Liga tagok választása.

Az MRSZ elnöksége a Regionális Közgyűlések időpontjának és helyszínének kijelölése jogát átengedi az adott régióért felelől régióvezetőnek, azzal, hogy a Regionális Közgyűléseket az MRSZ Szervezeti- és Működési Szabályzata III. fejezet 1.1. pontja alapján kell összehívni.

Az MRSZ Elnöksége elfogadja, hogy abban az esetben, ha a járványügyi helyzet, valamint a vonatkozó jogszabályok értelmében a Küldöttgyűlést és a Regionális Közgyűléseket személyes jelenléttel nem lehet megtartani, úgy azok az elnökség ezen döntése alapján elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével kerülnek megtartásra az 502/2020. (XI.16.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően.
195 Elnökségi határozat a Strandröplabda Kontinentális Kupa 2021 nevezésről 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége nevezi a férfi strandröplabda válogatottat a 2018-2020. évre kiírt (2021-re halasztott) Kontinentális Kupa 2. körébe. Az utazó keret kijelölésével Buday Balázst bízza meg. A válogatottnak a versennyel kapcsolatban felmerülő költségeit a Magyar Röplabda Szövetség viseli.
194 Szabályzatok elfogadása 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a módosított Gp.Sz.12. Közbeszerzési szabályzatot, továbbá új szabályzatként a Gp.Sz.9. Selejtezési szabályzatot, Sz.Sz.4. Információ biztonsági szabályzatot, Sz.Sz.5. Iratbetekintési szabályzatot, Sz.Sz.6. Nyilvánossági szabályzatot és a Sz.Sz.7. Munkaügyi Szabályzatot az Operatív igazgató előterjesztése alapján.
193 Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület be/SFP-03216/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kaposvári Röplabda Akadémia Utánpótlás Műhely Sportegyesület be/SFP-03216/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 119 998 815,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Orosz Ferenc
192 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club be/SFP-03299/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Club be/SFP-03299/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 39 840 566,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Orosz Ferenc
191 Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika be/SFPHP01-03247/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika be/SFPHP01-03247/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 79 950 075,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Kárpáti László
190 Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFPHP01-03369/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFPHP01-03369/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 59 202 140,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
189 TISZAÖRSI KÖZSÉGI KULTURÁLIS ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-03484/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a TISZAÖRSI KÖZSÉGI KULTURÁLIS ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-03484/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 999 516,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
188 PIMENTO Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. be/SFPHP01-03226/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PIMENTO Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03226/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 7 999 410,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
187 Pénzügyőr Sport Kft. be/SFPHP01-03329/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Pénzügyőr Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03329/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 39 520 129,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Weczera Csaba
186 PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB be/SFPHP01-03227/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB be/SFPHP01-03227/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 71 056 112,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
185 Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. be/SFPHP01-03271/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03271/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 108 558 418,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
184 MEAFC Röplabda Kft. be/SFPHP01-03488/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MEAFC Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03488/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 10 991 191,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
183 LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB be/SFP-03388/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB be/SFP-03388/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 12 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
182 Kunhegyes Egységes Sportegyesület be/SFPHP01-03354/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kunhegyes Egységes Sportegyesület be/SFPHP01-03354/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 26 718 687,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
181 JRK Volleyball Sportszervező Nonprofit Kft. be/SFPHP01-03301/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a JRK Volleyball Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03301/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 778 403,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
180 JÁSZBERÉNYI RÖPLABDA KLUB be/SFPHP01-03215/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a JÁSZBERÉNYI RÖPLABDA KLUB be/SFPHP01-03215/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 64 999 989,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
179 HERCULES FIAI HONVÉD SPORT EGYESÜLET be/SFP-03291/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a HERCULES FIAI HONVÉD SPORT EGYESÜLET be/SFP-03291/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 7 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
178 GLP Sport Egyesület be/SFPHP01-03431/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a GLP Sport Egyesület be/SFPHP01-03431/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 24 998 900,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
177 Diósgyőri Röplabda Akadémia Kft. be/SFPHP01-03350/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Diósgyőri Röplabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03350/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 56 289 897,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
176 BEACH SPORT Szolgáltató Kft. be/SFPHP01-03240/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BEACH SPORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03240/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 74 994 691,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
175 Kizárási eljárás megindítása 2021.04.10
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége az MRSZ Alapszabály 9.§ 9. pontja alapján kizárási eljárást lefolytatásának megindítását fogadja el az MRSZ alábbi tagszervezeteivel szemben:

1. BPT Investment Korlátolt Felelősségű Társaság, SZIGETSZENTMIKLÓS
2. HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET, BUDAPEST
3. JUSTITIA SPORT CLUB, BUDAPEST
4. NAGYBAJOMI DIÁK RÖPLABDA CLUB, NAGYBAJOM
5. NAGYLÓC SPORTEGYESÜLET, NAGYLÓC
6. PÉCS-KELET SPORTEGYESÜLET, PÉCS
7. VISTA SPORTEGYESÜLET, SZOMBATHELY

A kizárási eljárás oka, hogy a fent felsorolt sportszervezetek tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítését elmulasztották. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy 8 napon belül írásban közölje a határozatban felsorolt sportszervezetekkel a kizárási eljárás megindulásának tényét, közölje annak jogalapját, és hívja fel az érintett sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehet, bizonyítékait, álláspontját közölheti, illetve a jogsértő állapotot az ezen határidőn belüli teljesítésével megszüntetheti. Hívja fel az érintett sportszervezetek figyelmét arra is, hogy a 15 napos határidő eredménytelen eltelte esetén az MRSZ Elnöksége sportszervezetet kénytelen kizárni.
174 Strandröplabda szakággal kapcsolatos döntések meghozatala 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége kinevezi Buday Balázst a strandröplabda utánpótlás férfi válogatottak szövetségi kapitányának és Gubik Jánost a strandröplabda utánpótlás női válogatottak szövetségi kapitányának.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Buday Balázs
173 VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFPHP01-03298/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFPHP01-03298/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 27 995 398,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
172 VESZPRÉMI EGYETEMI SPORT CLUB be/SFPHP01-03255/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VESZPRÉMI EGYETEMI SPORT CLUB be/SFPHP01-03255/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 28 000 000,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
171 VASAS SPORT CLUB be/SFP-03237/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VASAS SPORT CLUB be/SFP-03237/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 119 968 845,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
170 Újfehértói Sportklub be/SFP-03322/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Újfehértói Sportklub be/SFP-03322/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 29 987 216,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
169 Tatabányai Röplabda Sport Egyesület be/SFPHP01-03276/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Tatabányai Röplabda Sport Egyesület be/SFPHP01-03276/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 59 983 857,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
168 TÁLENT Sportegyesület be/SFPHPM01-03389/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a TÁLENT Sportegyesület be/SFPHPM01-03389/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 27 996 683,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
167 Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. be/SFP-03260/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03260/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 64 625 366,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
166 Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület be/SFPHP01-03261/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület be/SFPHP01-03261/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 994 169,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
165 Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. be/SFPHP02-03300/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP02-03300/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 47 927 770,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
164 Nagyboldogasszony Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. be/SFP-03445/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Nagyboldogasszony Röplabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03445/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 2 999 271,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
163 MÁV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár be/SFP-03218/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MÁV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár be/SFP-03218/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 109 983 289,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
162 GYŐRI DIÁK RÖPLABDA CLUB be/SFP-03365/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a GYŐRI DIÁK RÖPLABDA CLUB be/SFP-03365/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 25 999 178,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
161 DVR-DSE Nonprofit Kft. be/SFP-03451/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a DVR-DSE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03451/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 4 928 866,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
160 Dunaújvárosi Központi Sportegyesület be/SFPHP01-03317/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület be/SFPHP01-03317/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 35 981 951,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
159 DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. be/SFPHP01-03236/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03236/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 95 534 721,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
158 Dabronc Marcal-völgye Egyesület be/SFPHP01-03264/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Dabronc Marcal-völgye Egyesület be/SFPHP01-03264/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 74 995 464,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
157 BRÓZIK TIBOR TAKSONYI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFPHP02-03437/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BRÓZIK TIBOR TAKSONYI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFPHP02-03437/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 23 070 103,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
156 AJT SPORT Kft. be/SFP-03423/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.04.08
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a AJT SPORT Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03423/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 974 227,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
155 VITAL SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET be/SFPHP01-03448/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VITAL SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET be/SFPHP01-03448/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 20 351 506,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
154 Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFPHP01-03233/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFPHP01-03233/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 34 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
153 UJPESTI TORNA EGYLET be/SFPHP01-03206/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a UJPESTI TORNA EGYLET be/SFPHP01-03206/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 123 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Ancsin Ildikó
152 TISZAFÖLDVÁR VÁROSI SPORTEGYESÜLET be/SFPHP02-03376/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a TISZAFÖLDVÁR VÁROSI SPORTEGYESÜLET be/SFPHP02-03376/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 4 992 929,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
151 SZRSE Röplabda és Sportszolgáltató Kft. be/SFP-03473/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SZRSE Röplabda és Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03473/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 999 941,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
150 SZEGEDI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-03275/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a SZEGEDI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-03275/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 109 996 179,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
149 Sugovica Sportiskola DSE be/SFPHP01-03256/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Sugovica Sportiskola DSE be/SFPHP01-03256/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 8 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
148 Strandsport Sportegyesület be/SFPHP02-03327/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Strandsport Sportegyesület be/SFPHP02-03327/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 9 994 202,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
147 RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület be/SFP-03211/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület be/SFP-03211/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 25 998 144,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
146 PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET be/SFP-03308/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET be/SFP-03308/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 99 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Weczera Csaba
145 PENTA GRC Sport Kft. be/SFP-03311/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PENTA GRC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03311/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 15 804 176,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
144 Pécsi Horváth Iskola Röplabda Egyesület be/SFP-03373/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Pécsi Horváth Iskola Röplabda Egyesület be/SFP-03373/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 5 998 109,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
143 Mohácsi Sport Klub Szolgáltató Nonprofit Kft. be/SFP-03239/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Mohácsi Sport Klub Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03239/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 54 999 639,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
142 A Hajdúböszörményi Torna Egylet be/SFP-03292/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Hajdúböszörményi Torna Egylet be/SFP-03292/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 12 999 794,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
141 Miskolci Vasutas Sport Club be/SFP-03284/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Miskolci Vasutas Sport Club be/SFP-03284/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 40 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
140 Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club be/SFPHP01-03306/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club be/SFPHP01-03306/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 39 999 836,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
139 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03238/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03238/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 74 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Németh Lajos
138 MAFC Sport Nonprofit Kft. be/SFPHP01-03318/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MAFC Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-03318/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 39 999 505,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
137 Kistarcsai Vizisport és Rekreációs Club Egyesület be/SFPHPM01-03374/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kistarcsai Vizisport és Rekreációs Club Egyesület be/SFPHPM01-03374/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 33 292 548,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
136 Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. be/SFP-03490/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03490/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 27 863 208,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
135 Hajdúnánás és Debrecen térségi Strandröplabda és Szabadidő Sportegyesület be/SFP-03483/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Hajdúnánás és Debrecen térségi Strandröplabda és Szabadidő Sportegyesület be/SFP-03483/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 3 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
134 EGRI VÁROSI SPORTISKOLA be/SFPHP01-03333/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a EGRI VÁROSI SPORTISKOLA be/SFPHP01-03333/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 33 597 011 forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
133 Castor SE be/SFPHP01-03434/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Castor SE be/SFPHP01-03434/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 16 995 478,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
132 BUDAÖRSI DIÁK SPORT EGYESÜLET be/SFPHP01-03242/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BUDAÖRSI DIÁK SPORT EGYESÜLET be/SFPHP01-03242/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 60 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
131 BÁTHORY ISTVÁN DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFP-03482/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a BÁTHORY ISTVÁN DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFP-03482/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 2 999 896,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
130 „67-es út mentén” Alapítvány be/SFP-03452/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a „67-es út mentén” Alapítvány be/SFP-03452/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját változtatás nélkül, 4 996 974,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
129 Az egységes szerkezetbe foglalt Számviteli politika, a Számlatükör és számlarend és a Bizonylati rend és bizonylati album szabályzatok elfogadása 2021.03.30
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az egységes szerkezetbe foglalt Számviteli Politika (Gp.Sz.1.), a Számlatükör és Számlarend (Gp.Sz.5.), illetve a Bizonylati rend és bizonylati album (Gp.Sz.6.) 2021. január-01-től alkalmazandó módosításait a Főtitkár előterjesztése alapján.
128 Tagfelvétel - Dág Sport Nonprofit Kft., (Dorog) 2021.03.25
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Dág Sport Nonprofit Kft., (Dorog) tagfelvételi kérelmét az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.

A Nyilvántartási és Átigazolási Bizottság tájékoztatja az MRSZ Elnökségét, hogy az ÚRI KÖZSÉGI SPORTKÖR (ÚRI) tagszervezetet KILÉPÉSI KÉRELME alapján TÖRLI a tagjai közül.
127 ZTE RÖPLABDA KLUB be/SFP-03244/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a ZTE RÖPLABDA KLUB be/SFP-03244/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 25 993 165,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
126 VRK-Sport Kft. be/SFP-03231/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VRK-Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03231/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 29 999 670,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
125 VASI SPORT AKADÉMIA SPORT EGYESÜLET be/SFP-03277/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a VASI SPORT AKADÉMIA SPORT EGYESÜLET be/SFP-03277/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 989 394,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
124 Újfehértói Kempo Harcművészeti Sportegyesület be/SFP-03464/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Újfehértói Kempo Harcművészeti Sportegyesület be/SFP-03464/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 5 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
123 TFSE Csapatsportok Kft. be/SFP-03331/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a TFSE Csapatsportok Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03331/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Németh Lajos
122 Szolnoki Röplabda Klub be/SFP-03243/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szolnoki Röplabda Klub be/SFP-03243/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 10 412 726,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
121 Széchenyi István Diáksport Egyesület be/SFP-03430/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Széchenyi István Diáksport Egyesület be/SFP-03430/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
120 Strandröplabda Sport Kft. be/SFP-03342/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Strandröplabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03342/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 64 999 998,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Buday Balázs
119 PANORÁMA ÉLETVITEL ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-03229/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a PANORÁMA ÉLETVITEL ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-03229/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 42 685 613,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
118 „MOZDULJ” MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03492/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a „MOZDULJ” MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SPORTEGYESÜLETE be/SFP-03492/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 33 998 143,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
117 MAV ELORE SPORT CLUB be/SFP-03219/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a MAV ELORE SPORT CLUB be/SFP-03219/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 37 063 930,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
116 LŐRINC 2000 SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-03225/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a LŐRINC 2000 SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFP-03225/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 29 967 317,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
115 Kunhegyesi Röplabda Diák-Sportegyesület be/SFP-03343/2021/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kunhegyesi Röplabda Diák-Sportegyesület be/SFP-03343/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 29 985 859,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
114 Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. be/SFP-03220/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat S 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-03220/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 90 600 023,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
113 GÖDÖLLŐI RÖPLABDA CLUB be/SFP-03265/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a GÖDÖLLŐI RÖPLABDA CLUB be/SFP-03265/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 94 999 633,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
112 Eötvös Utcai Diáksport Egyesület be/SFPHP01-03250/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Eötvös Utcai Diáksport Egyesület be/SFPHP01-03250/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 41 657 225,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
111 EMERICUS BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET be/SFP-03267/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a EMERICUS BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET be/SFP-03267/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 30 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza az MRSZ Főtitkárt és a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
110 Diósgyőr Röplabda Kft. be/SFP-03348/2021/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2021.03.23