MRSZ SZERVEZET
Hírek Elnökség Elnökségi határozat Ellenőrző testület Iroda Bizottság Képzés Dokumentum Fotó
MRSZ SZERVEZET
Hírek Elnökség Elnökségi határozat Ellenőrző testület Iroda Bizottság Képzés Dokumentum Fotó
MRSZ SZERVEZET
Hírek Ellenőrző testület Iroda Dokumentum
Elnökség Elnökségi határozat Bizottság Fotó Képzés
év
299 2022/2023. évi Versenynaptár módosítása az U15 és U20 bajnokságok tekintetében 2022.11.25
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2022/2023. évi Versenynaptár módosítását U15 és U20 bajnokságok tekintetében a Versenyigazgató előterjesztése alapján.
298 2. számú hivatalos kommunikáció módosításának elfogadása 2022.11.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az MRSZ Szakmai Igazgatóság az MRSZ versenyrendszerébe tartozó versenysorozatokkal kapcsolatos, az energiaárak növekedése okán felmerülő problémák kapcsán született 2. számú kommunikáció módosításait.
2. számú hivatalos kommunikáció módosítása
297 Teremröplabda felnőtt válogatottak Európa Ligára történő nevezése 2022.11.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége nevezi a női válogatottat a 2023. évi CEV Arany Európa Liga és a férfi válogatottat a 2023. évi CEV Ezüst Európa Liga versenysorozatára.
egl_oc-no-1
Előterjesztés Európa Liga nevezések 2023
esl_oc_no-1
296 U17 EB és U19 VB Szervezőbizottság létrehozása 2022.11.15
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége felkéri a Vatai Gabriella operatív igazgatót, hogy a következő elnökségi ülésre terjessze elő az U17 EB és U19 VB események Szervezőbizottságainak részletes névsorát.
295 U19-es FIVB Világbajnokság társrendezői feladatai 2022.11.15
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a 2022. szeptember 1-i ülésén hozott elvi döntése alapján, az előkészítő munka eredményének ismeretében támogatja az U19-es FIVB Világbajnokság társrendezői feladatainak megvalósítását.
294 Férfi válogatott működési koncepciójának elfogadásáról 2022.11.15
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az elnökségi ülésen megvitatott koncepciót az elhangzott módosításokkal jóváhagyja és felkéri az MRSZ Főtitkárt és az elnökség férfi szakágat képviselő tagjait az elnökség tájékoztatása mellett a koncepcióban foglaltak gyakorlati megvalósításának előkészítésére és a szükséges szakemberi, valamint szervezeti egyeztetések lefolytatására.
293 Év legjobbjai díjazásra jelöltek 2022.11.15
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az Év legjobbjai díjazásra jelölteket az MRSZ főtitkár javaslata alapján, azzal, hogy a hiányzó jelöltekre későbbi, elektronikus határozathozatal alkalmával kerül sor.
292 Női válogatott szövetségi kapitányával kapcsolatos megbeszélés 2022.11.15
A női válogatott szövetségi kapitányának személyével kapcsolatban felmerült problémák miatt a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége felhatalmazza Ludvig Zsolt főtitkárt, Baran Ádám elnökségi tagot és Sarlós Márton elnökségi tagot arra, hogy folytasson tárgyalást a női válogatott szövetségi kapitány szerződéses működésének folytatása kapcsán.
291 Női válogatott szövetségi kapitány beszámolója 2022.11.15
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a női válogatott szövetségi kapitány beszámolóját nem fogadta el.
289 Versenykiírás és egyéb szabályzatok módosításának elfogadása 2022.11.11
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az MRSZ Szakmai Igazgatóság az MRSZ versenyrendszerébe tartozó versenysorozatokkal kapcsolatos, az energiaárak növekedése okán felmerülő problémák kapcsán született javaslatait és Versenykiírás módosításait.
Versenykiírás és egyéb szabályzatok módosításának elfogadása
288 Díjfizetési táblázat mellékletének elfogadása 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Díjfizetési táblázat mellékletét a főtitkár és az operatív igazgató előterjesztése alapján.
Díjfizetési táblázat melléklete
287 Strandröplabda szakág új koncepciójának elfogadása 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a strandröplabda szakág új koncepcióját azzal a feltétellel, ha ezt a Strandröplabda Liga is támogatja.
286 Férfi válogatott működési koncepciójának kidolgozása 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége felkéri az MRSZ Főtitkárt és az elnökség férfi szakágat képviselő tagjait, hogy a következő elnökségi ülésre dolgozzák ki és terjesszék az elnökség elé a férfi válogatott működési koncepcióját tartalmazó anyagot.
285 Szövetségi kapitány megbízási szerződésének megszüntetése 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége egyhangú határozattal úgy döntött, hogy a szövetségi kapitány kinevezését megszünteti, egyben felkéri az MRSZ Főtitkárt, hogy a megbízási szerződés szabályainak betartásával rendes felmondással szüntesse meg a megbízási jogviszonyt.
284 Férfi válogatott szövetségi kapitány beszámolója 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Férfi válogatott szövetségi kapitány beszámolóját egyhangúlag nem fogadta el.
283 Játékosügynöki Szabályzat elfogadása 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Sp.Sz.11. Játékosügynöki Szabályzatot.
sp.sz.11.játékosügynök szabályzat
282 Magyar Olimpiai Bizottság delegált 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe Dr. Kersch Ferenc elnök urat delegálja.
281 Elnökségi ülésterv módosítása 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2022. évi ülések tervezetének módosítását az MRSZ Elnök javaslata alapján.
280 2022. évi Ülőröplabda Nemzeti Bajnokság versenykiírásának elfogadása 2022.10.08
Az MRSZ elnöksége jóváhagyja az Ülőröplabda Nemzeti Bajnokság 2022. évi versenykiírását az MRSZ Szakmai Iroda előterjesztése alapján.
279 Ügyvezető igazgatói pozíció betöltése 2022.09.30
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége 2022.09.28-tól megbízza dr. Kersch Ferencet a Magyar Röplabda Szövetség ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával és felhatalmazza Ancsin Ildikó alelnök asszonyt a szerződés részleteinek megtárgyalására.
278 Versenykiírás hatályon kívül helyezése, versenykiírás elfogadása - Férfi NBI 2022.09.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztályának Versenyszabályzata Versenykiírását elfogadó 210/2022.05.12. számú határozatát hatályon kívül helyezi. Ezzel egyidejűleg jelen határozattal elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztályának Versenyszabályzata Versenykiírását, a hatályon kívül helyezett versenykiírással azonos tartalommal.

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a hatályon kívül helyezett Versenykiírással kapcsolatban tett valamennyi intézkedést – ide értve különösen a nevezéseket – a jelen határozattal elfogadott Versenykiírás szerint hatályosnak és érvényesnek elfogadja.
277 Versenykiírás hatályon kívül helyezése, versenykiírás elfogadása - Magyar Kupa 2022.09.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Magyar Kupa Versenyszabályzata Versenykiírását hatályon kívül helyezi. Ezzel egyidejűleg jelen határozattal elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Magyar Kupa Versenyszabályzata Versenykiírását, a hatályon kívül helyezett versenykiírással azonos tartalommal.

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a hatályon kívül helyezett Versenykiírással kapcsolatban tett valamennyi intézkedést – ide értve különösen a nevezéseket – a jelen határozattal elfogadott Versenykiírás szerint hatályosnak és érvényesnek elfogadja.
275 Rendkívüli Küldöttgyűlés - Jelölő Bizottság 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az MRSZ Rendkívüli Küldöttgyűlésére Jelölő Bizottságot állít fel.
A MRSZ elnöksége Jelölő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta:
Elnök: László Éva
Tag: dr. Kerékgyártó István
Tag: Szabóné Lengyel Piroska Katalin
274 Rendkívüli küldöttgyűlés időpontája és helyszíne 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Alapszabály 20.§ (1) bekezdés a pontja alapján Rendkívüli küldöttgyűlést hív össze, melynek időpontját és helyszínét az alábbiak szerint elfogadja:

Időpont, helyszín:
2022.09.27. kedd, 16:00 óra, Budapest.
273 Tarifatábla módosítása 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2022/2023 szezonra érvényes Tarifatáblázatot, azzal a kitétellel, hogy az megvitatott díjakat egységesítve a felső összeghez igazítja a Versenyiroda.
272 Díjfizetési táblázat módosítása 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Díjfizetési táblázat operatív igazgató által előterjesztett módosításait azzal a kiegészítéssel, hogy a 3. pontban megfogalmazott versenyzési engedélyekkel és nemzetközi átigazolással kapcsolatos díjak tekintetében azon sportszervezeteknél, amelyek a CEV által kiírt nemzetközi kupasorozatban való indulásra jogosító helyezést értek el a 2021/2022-es szezonban, de nevezésüket nem adták be, azoknak a táblázatban megjelölt, emelt összegű befizetendő versenyzési díját a 2023. május 15-ét követően vezeti be. Ezekre a csapatokra is a CEV/FIVB transzferkötelezettség hatálya alá eső játékos nyilvántartásba vételét kérelmező csapatokra vonatkozó, korábbi rendelkezés alapján jóváhagyott díj érvényes.
271 2021. évi Egyetemi Világjátékok nevezés visszavonása 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadva a Szakmai Iroda javaslatát, a 2023-ra halasztott 2021. évi Egyetemi Világjátékok nevezését visszavonja, a női felnőtt válogatott 2023-as programjának segítése érdekében.
270 Korosztályos válogatott mellett dolgozó szakemberek 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége jóváhagyja a korosztályos válogatott mellett dolgozó szakemberekről és juttatásaikról szóló MRSZ Szakmai Irodai javaslatot és kinevez az alábbi sportszakembereket a nemzeti utánpótlás válogatottak élére:
Férfi válogatottak: U14-15 Gyurkó Sándor; U16-17 Bodonyi Ákos; U18-19 Weczera Csaba;
Női válogatottak: U13-14 Halász Márta; U15-16 Horváth András; U17-18 Kőnig Gábor
Az MRSZ Elnöksége a stábokban közreműködő szakemberek kijelölését az elnökség tájékoztatása mellett a Szakmai Iroda jogkörébe utalja.
269 U11 és U12 országos bajnokság versenykiírás 2022.09.01
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda U12 Országos Bajnokságának és a 2022-2023. évi Teremröplabda U11 Országos Bajnokságának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
268 FIVB-CEV közgyűlés - képviselet 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2022. szeptember 21. és 26. között megrendezésre kerülő MEVZA egyeztetésen, 43. CEV közgyűlésen és a 38. FIVB kongresszuson a Szövetség képviseletében szavazati jogú delegáltként Ludvig Zsolt főtitkárt, a delegátus második tagjának Baran Ádám elnökségi tagot nevezi ki. Amennyiben Baran Ádám teendői nem teszik lehetővé részvételét, úgy póttagnak Németh Lajos elnökségi tagot jelöli.

264 A 258/2022. (2022.07.20). számú határozat visszavonása 2022.08.05
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szent Benedek Röplabda Akadémia Kft. és a Szent Benedek Röplabda Akadémia Profi Sport Kft. közös kérelme alapján a 258./2022. (2022.07.20). számú határozatát hatályon kívül helyezi.
263 NEM ELFOGADOTT - Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány be/SFP-04266/2021/MRSZ számú TAO SPF jóváhagyó határozat 2022.08.05
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége nem fogadja el az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány be/SFP-04266/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját.
262 Dág Községi Sportegyesület be/SFPHP01-04521/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.08.03
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Dág Községi Sportegyesület be/SFPHP01-04521/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 212 703 945 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
261 Kaposvári Röplabda Sport Egyesület be/SFP-04335/2022/MRSZ számú TAO sfp elfogadó határozata 2022.07.20
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kaposvári Röplabda Sport Egyesület be/SFP-04335/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 49 597 725 Ft támogatás értékben fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
260 Kaposvári Sportközpont és Sportiskola be/SFP-04525/2022/MRSZ számú TAO sfp jóváhagyó határozata 2022.07.20
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola be/SFP-04525/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 29 989 485 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
259 NBI indulási engedély Eötvös DSE 2022.07.20
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége engedélyezi, hogy a BMRC Sport Kft helyett (mely sportszervezet lemondott ezen jogáról) az Eötvös Utcai Diák-Sportegyesület indítson csapatot a Női Nemzeti Bajnokság I. osztályában.
258 Indulási jog átadása - Szent Benedek Akadémia Profi Sport Kft 2022.07.20
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) 33.§ (2) e) pontja alapján jóváhagyja a Szent Benedek Röplabda Akadémia Kft NB I-es és Extraligás indulási jogának átruházását a Szent Benedek Röplabda Akadémia Profi Sport Kft-nek.
257 Sportolói Nyilvántartási- Igazolási és Átigazolási Szabályzat kiegészítése - szolidaritási díj 2022.07.18
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a szolidaritási díj bevezetésével kiegészített Sportolói Nyilvántartási- Igazolási és Átigazolási Szabályzatot.
256 Engedély a MAFC U15-ös csapatának nevezéséhez 2022.07.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a 2021/2022. évi U15 Országos Gyermek Bajnokság Versenykiírása 9.8. pontja alapján („Az U15 Országos Gyermek Bajnokságból kizárt, megszűnt, vagy visszalépett csapat a következő évben az MRSZ Elnökségének jóváhagyásával indulhat az U15 Országos Gyermek Bajnokságban.”) engedélyezi a Műegyetemi Atlétikai és Football Club részére a MAFC-Németh László nevű csapat nevezését a Tatár Mihály U15 Országos Bajnokságba.
255 Sz.Sz.4. Információ Biztonsági Szabályzat módosítása 2022.07.11
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az Sz.Sz.4. Információ Biztonsági Szabályzat módosítását az operatív igazgató előterjesztése alapján.
253 Tagfelvételi kérelem - Oroszlányiak Városi Sport Klubja 2022.07.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az Oroszlányiak Városi Sport Klubja tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
252 Női ülőröplabda válogatott VB nevezése 2022.07.01
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége hozzájárul a Női Ülőröplabda Válogatott nevezéséhez a Szarajevóban-ban, Bosznia-Hercegovinában 2022. 11. 04-11 között megrendezésre kerülő világbajnokságon és felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság felé a nevezés véglegesítéséhez szükséges további intézkedéseket megtegye.
2022 World Championships (Sarajevo) - Agreement to Participate
251 Elnökségi döntés a BMSK-III-010/0235/2017. számú szerződés kapcsán 2022.06.28
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a 2017. évi létesítményfejlesztési elképzeléseivel kapcsolatos „Központi sportcsarnok, irodai és raktárigények figyelembevételével: tervpályázat lefolytatása, előkészítés, tervezés” tárgyú és BMSK-III-010/0235/2017. számú szerződés kapcsán a támogatási szerződésben számára rendelkezésre bocsátott költségvetési forrást, a bemutatott részletes szakmai indoklással egyetértve a Szövetség által meghatározott célok elérése érdekében továbbadott támogatásként a Gödöllői Sport Club számára szeretné nyújtani, ezáltal is biztosítva a Támogató által megfogalmazott sportfejlesztési elképzeléseket. Az elnökség feltételesen felhatalmazza az MRSZ Irodát az elnökség döntésének eljuttatásával a BMSK felé, azzal, hogy az MRSZ Elnökének és a BMSK vezetésének sikeres egyeztetése esetén az MRSZ Elnöke engedélyezi a döntésről szóló levél elküldését.
250 Tagfelvételi kérelem - Lupa Sport Club és Szentesi Kosárlabda Klub 2022.06.24
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Lupa Sport Club és a Szentesi Kosárlabda Klub tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
249 Díjfizetési táblázat módosításának elfogadása 2022.06.19
A Magyar Röplabda Szövetsége elnöksége elfogadta a Díjfizetési táblázat módosítását az MRSZ főtitkár előterjesztése alapján.
248 Versenynaptár 2022.06.19
A Magyar Röplabda Szövetség elfogadja a teremröplabda versenyeztetésről szóló 2022/23. évi versenynaptárat.
247 Ügyvezető igazgatói hatáskörök gyakorlása 2022.06.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a következő elnökségi ülésig, de legkésőbb augusztus 31-ig az ügyvezető igazgatói hatáskörök gyakorlását az alábbiak szerint csoportosítja át:

- az elnökség által kijelölt ügyvivő testület hatáskörébe tartozó feladatok:
• az ügyvivő testület folyamatos kapcsolatot tart az operatív igazgatóval és a főtitkárral,
• az ügyvivő testület legalább 3 hetente konzultációs megbeszélést tart az operatív igazgató és a főtitkár részvételével,
• az ügyvivő testület stratégiai irányítási feladatokat lát el. Szükség esetén belátása szerint egyes ügyeket az elnökség elé terjeszt az operatív igazgatón keresztül,
• az ügyvivő testület tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnökségnek.

- az operatív igazgató hatáskörébe tartozó feladatok:
• a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű szakmai működésének biztosítása, ide nem értve a főtitkár hatáskörébe tartozó ügyeket;
• a Szakszövetség szervezetei által hozott határozatok végrehajtása (végrehajtatása), és azok ellenőrzése, ide nem értve a főtitkár hatáskörébe tartozó ügyeket;
• összehangolja a Szakszövetség tevékenységét, ide nem értve a főtitkár hatáskörébe tartozó ügyeket;
• a Szakszövetséggel munkaviszonyban álló munkavállalók felett a főtitkárral együttesen gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkájukat felügyeli és ellenőrzi;
• szervezi a küldöttgyűlés, és az elnökség határozatainak végrehajtását;
• a főtitkárral együttesen képviseli a Szakszövetséget, aláírási és utalványozási jogkört gyakorol
• Szakszövetség működéséhez szükséges tárgyi feltételek és a Szakszövetség operatív irodájának működéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése.

- a főtitkár hatáskörébe tartozó feladatok:
• a Szakszövetséggel munkaviszonyban álló munkavállalók felett az operatív
igazgatóval együttesen gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkájukat
felügyeli és ellenőrzi;
• az operatív igazgatóval együttesen képviseli a Szakszövetséget, aláírási és utalványozási jogkört gyakorol;
• összehangolja a Szakszövetség szakmai irodájának a tevékenységét;
• a Szakszövetség szervezetei által hozott sportszakmai határozatok végrehajtása (végrehajtatása) és azok ellenőrzése;
• a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű sportszakmai működésének biztosítása
• a Szakszövetség szakmai irodájának működéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése

- az elnökség saját hatáskörébe tartozik a Szakszövetség működéséhez szükséges
anyagi feltételek megteremtése.
246 Strandsport Sportegyesület be/SFPHP02-04527/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.06.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Strandsport Sportegyesület be/SFPHP02-04527/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 98 778 795 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
245 Lehívható tao keretek arányának módosítása 2022.06.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a tao iroda és az operatív igazgató javaslatát és annak érdekében, hogy a sportág rendelkezésére álló teljes lehívható keretösszeg kihasználásra kerüljön, 2022.06.20-tól eltörli az 50%-os feltöltési korlátozást a 2022/2023-as sportfejlesztési programok tekintetében.
244 Tagfelvételi kérelem - Szent Benedek Röplabda Akadémia Profi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022.06.16
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Szent Benedek Röplabda Akadémia Profi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
243 Kizárás - UNIPLUS SPORTKÖR EGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a UNIPLUS SPORTKÖR EGYESÜLET, BUDAPEST sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
A sportszervezetek az értesítést, majd a kézbesítés meghiúsulása miatt az újabb értesítést nem vették át.
242 Kizárás - VERES PÉTER GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a VERES PÉTER GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET, BUDAPEST sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
240 Kizárás - SZÁDSE SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABADIDŐ ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLETE 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a SZÁDSE SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABADIDŐ ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLETE, BUDAPEST sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
239 Kizárás - SÜMEG RÖPLABDA EGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a SÜMEG RÖPLABDA EGYESÜLET, SÜMEG sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
238 Kizárás - ROZSÁLY SPORTEGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a ROZSÁLY SPORTEGYESÜLET, ROZSÁLY sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
237 Kizárás - KELETI SPARTACUS SPORT EGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a KELETI SPARTACUS SPORT EGYESÜLET, MISKOLC sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
236 Kizárás - HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET, BUDAPEST sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
235 A 2022-2023. évi Teremröplabda U13 Országos Bajnokság Versenyszabályzat - Versenykiírás elfogadása 2022.06.15
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda U13 Országos Bajnokságának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
A 2022-2023. évi Teremröplabda U13 Országos Bajnokság Versenyszabályzat - Versenykiírás
234 Győri Diák Röplabda Club be/SFPHP-04365/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.06.09
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Győri Diák Röplabda Club be/SFPHP-04365/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 999 980 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

233 MRSZ tao programjának módosítása 2022.06.01
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja az operatív igazgató javaslata alapján, hogy az MRSZ 2022/2023-as évadának tao sportágfejlesztési prograjából az ingatlan beruházás kikerüljön és az erre szánt kerettel a programérték csökkenjen.
232 Ötkerek-S Kft be/SFPHP02-04523/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Ötkerek-S Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP02-04523/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 20 143 871 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
231 BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület be/SFPHP01-04245/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület be/SFPHP01-04245/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 79 999 829 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
230 Pénzügyőr Sportegyesület be/SFPHP02-04529/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Pénzügyőr Sportegyesület be/SFPHP02-04529/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 135 329 987 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Weczera Csaba
229 Kistext Sport Kft. be/SFP-04485/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kistext Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04485/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 14 802 892 Ft támogatás értékben fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
228 Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFPHP01-04315/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFPHP01-04315/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 46 570 103 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
227 Hajta Sportegyesület be/SFPHP01-04542/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Hajta Sportegyesület be/SFPHP01-04542/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 3 000 000 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
226 Szabolcs Gasztro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. be/SFPHP0-04519/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Szabolcs Gasztro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP0-04519/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 4 998 485 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
225 Széchenyi István Diáksport Egyesület be/SFPHP01-04537/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Széchenyi István Diáksport Egyesület be/SFPHP01-04537/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 25 454 204 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
224 Budaörsi Diák Sport Egyesület be/SFPHP01-04522/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Budaörsi Diák Sport Egyesület be/SFPHP01-04522/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 12 739 897 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
223 JRK Volleyball Sportszervező Nonprofit Kft. be/SFPHP01-04301/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a JRK Volleyball Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04301/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 11 998 090 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
222 Jászberényi Röplabda Klub be/SFPHP01-04215/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Jászberényi Röplabda Klub be/SFPHP01-04215/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 44 991 775 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
221 Külföldi párosok részvételének engedélyezése 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Szakmai Iroda javaslatát és engedélyezi, hogy a 4*-os utánpótlás strandröplabda versenyeken a felnőtt „A”, „B” és „C” kategóriás versenyek versenyszabályzatában foglalt feltételekkel azonos módon indulhassanak külföldi párosok.
220 Utánpótlás strandröplabda versenyek versenykiírása 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja az U22-es kvalifikációs torna, valamint a 2022. évi U22-es és U18-as II. osztályú döntő versenykiírását a Szakmai Iroda előterjesztése alapján.
219 Strandröplabda ranglista pontrendszer és ponttábla 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Strandröplabda ranglista pontrendszer és ponttáblát a Szakmai Iroda előterjesztése alapján.
218 Szegedi RSE kérelme NBII-es csapatok NBI-ben indulásáról 2022.05.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége megvizsgálta a Szegedi RSE kérelmét, melyben négy NBII-es csapat indulási lehetőségét kérte a 2022/2023-mas NBI Liga bajnokságban, s úgy határozott, hogy az érvényben lévő versenykiírási előírások alapján nem támogatja az adminisztratív úton történő osztályba sorolást. A feljutás kiharcolására a 2021/2022-es bajnoki kiírásban foglaltak szerinti módon van lehetőség.
216 Versenykiírás elfogadása - U15 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda U15 Nemzeti Bajnokságának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
215 Versenykiírás elfogadása - U17 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda U17 Nemzeti Bajnokságának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
214 Versenykiírás elfogadása - U20 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda U20 Nemzeti Bajnokságának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
213 Versenykiírás elfogadása - NBII 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda a Nemzeti Bajnokság II. osztályának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
212 Versenykiírás elfogadása - NBI Női Extraliga 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság Női I. Extraliga Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
211 Versenykiírás elfogadása - NBI Női 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság Női I. osztályának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
210 Versenykiírás elfogadása - NBI Férfi 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság Férfi I. osztályának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
209 Versenykiírás elfogadása - Magyar Kupa 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Magyar Kupa Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
208 Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika be/SFPHP01-04541/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika be/SFPHP01-04541/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 71 502 474 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Kárpáti László
207 Reáltanoda Sportegyesület be/SFP-04530/2022/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján, a Reáltanoda Sportegyesület be/SFP-04530/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
206 Fót Sportegyesület be/SFP-04515/2022/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján, a Fót Sportegyesület be/SFP-04515/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
205 Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. be/SFP-04534/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04534/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 18 767 868 Ft támogatás értékben fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
204 „Mozdulj” Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete be/SFPHP01-04536/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a „Mozdulj” Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete be/SFPHP01-04536/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 35 728 823 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
203 Hajdúnánás és Debrecen térségi Strandröplabda és Szabadidő Sportegyesület be/SFPHP01-04483/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Hajdúnánás és Debrecen térségi Strandröplabda és Szabadidő Sportegyesület be/SFPHP01-04483/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 6 000 000 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
202 Veszprémi Egyetemi Sport Club be/SFPHP02-04255/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Veszprémi Egyetemi Sport Club be/SFPHP02-04255/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 43 139 923 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
201 Vasas Sport Club be/SFPHP02-04237/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Vasas Sport Club be/SFPHP02-04237/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 137 970 876 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Sarlós Márton
200 Tagfelvételi kérelem - Siófoki Strandröplabda Egyesület 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Siófoki Strandröplabda Egyesület tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
199 Hunvolley.tv adatkezelési szabályzatának elfogadása 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta a hunvolley.tv Adatkezelési Szabályzatát.
Hunvolley.tv adatkezelési szabályzat
198 Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az MRSZ 2022. évi Rendes Küldöttgyűlésére Jelölő Bizottságot állít fel. A MRSZ elnöksége Jelölő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta:
Elnök: László Éva
Tag: dr. Kerékgyártó István
Tag: Szabóné Lengyel Piroska Katalin
Jelölő Bizottság felállítása
197 Alapszabály módosítás 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a jelen határozat mellékletét képező Alapszabály-tervezetet elfogadási javaslattal a 2022. évi rendes Küldöttgyűlés elé terjeszti.
196 Az MRSZ 2022. évi szakmai és pénzügyi terve 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az MRSZ 2022. évi szakmai és pénzügyi tervét és felkéri a Főtitkárt és az Operatív igazgatót, hogy terjessze a küldöttgyűlés elé.
2022.évi pénzügyi terv
MRSZ Szakmai terv 2022
195 MRSZ 2021. évi beszámolójának és a Hunvolley Event Kft. beszámolójának anyagai 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az MRSZ 2021. évi beszámolóját, Kiegészítő mellékletét, Közhasznúsági mellékletét és a Független Könyvvizsgálói jelentést és a Hunvolley Event Kft. 2021. évi beszámolóját és felkéri az Operatív igazgatót, hogy terjessze a Küldöttgyűlés elé.
Covid és háború nyilatkozat 2022
Hunvolley Event Kft Mérleg 2021
HunvolleyEvent Eredménykimutatás 2021
Könyvvizsgálói jelentés 2021
MRSZ Eredménykimutatás 2021
MRSZ Kiegészítő melléklet
MRSZ Kiegészítő melléklet 1.sz. melléklete
MRSZ Közhasznúsági jelentés
MRSZ Mérleg 2021
Teljességi nyilatkozat 2021
194 Éves szakmai beszámolók 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az MRSZ 2021. évi szakmai beszámolóit és felkéri a Főtitkárt, hogy terjessze a Küldöttgyűlés elé.
BO beszámoló 2021
Etikai és Fegyelmi Bizottság beszámoló 2021
Fellebbviteli Bizottság beszámoló 2021
Férfi válogatott beszámoló 2021
Hagyományörző klub 2021
Játékvezetői beszámoló 2021
KJR beszámoló 2021
MRSZ Szakmai beszámoló 2021
Női válogatott beszámoló 2021
NYÁB beszámoló 2021
Régiós beszámoló - Alföld 2021
Régiós beszámoló - Dél-dunántúl 2021
Régiós beszámoló - Észak-dunántúl 2021
Régiós beszámoló - Kelet 2021
Régiós beszámoló - Központi régió 2021
Strand- és hóröplabda beszámoló 2021
TAO beszámoló 2021
Utánpótlás Iroda beszámoló 2021
Ülőröplabda beszámoló 2021
Versenybizottsági beszámoló 2021
Versenyiroda beszámoló 2021
193 Küldöttgyűlés időpontjának, helyszínének és napirendi pontjainak elfogadása 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Alapszabály 12.§ (2) bekezdés a pontja alapján a 2022. évi Rendes küldöttgyűlésének időpontját, helyszínét és napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

Időpont, helyszín:
2022. május 28., szombat 14.00 óra, Budapesti Műszaki Egyetem Q Épület QBF13 terme (Budapest, 1117, Magyar Tudósok körútja 2.)

Javasolt (tervezett) napirendi pontok:

1.) Az MRSZ 2021. évi pénzügyi beszámolója
2.) Az MRSZ 2021. évi szakmai beszámolója
3.) Az MRSZ Ellenőrző Testületének 2021. évi beszámolója
4.) Az MRSZ 2022. évi szakmai és pénzügyi terve
5.) Alapszabály módosítás
6.) Az MRSZ tagszervezeteinek esetleges beadványa(i)
7.) Tisztségviselő választás
Előterjesztés küldöttgyűlés időpont, helyszín, napirendi pont
Meghívó Küldöttgyűlésre 2022
192 Válogatottak premizálása 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Felnőtt Válogatottak 2022. évre tervezett premizációjának elveit és összegeit az MRSZ Főtitkár javaslata alapján.
Előterjesztés válogatott premizáció 2022
191 Szolidaritási díj 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a MRSZ Nyilvántartási-, Igazolási- és Átigazolási Szabályzatának szolidaritási díjról szóló kiegészítését az MRSZ főtitkár előterjesztése alapján.
MRSZ sportszervezeti szolidaritási díj javaslat
190 2022. évi Strandröplabda Felnőtt és Utánpótlás Magyar Bajnokság versenykiírás 3. sz. mellékletének kiegészítése 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Strandröplabda Liga javaslatára, hogy a 2022. évi Strandröplabda Felnőtt és Utánpótlás Magyar Bajnokság versenykiírás 3. sz. mellékletének kiegészítését azzal, hogy versenyeken a mezszám megjelölésére karpántot használhatnak a sportolók, a rendelkezésben foglalt előírások szerint.
189 2022-2023. évi Európa Kupákban végzendő - nemzeti szövetségi ellenőr, valamint CEV ellenőr - feladatkörök 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az alábbi személyeket jelöli a 2022-2023. évi Európa Kupákban végzendő - nemzeti szövetségi ellenőr, valamint CEV ellenőr - feladatkörök ellátására: Hoboth Sándor, Hóbor Béla, Ludvig Zsolt, Nagy Kornél, Németh Lajos.
Előterjesztés nemzetközi ellenőrök 2022
188 BÉKÉSCSABAI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-04208/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a BÉKÉSCSABAI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-04208/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 124 999 999 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Baran Ádám
187 Dág Sport Nonprofit Kft be/SFPHP01-04513/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Dág Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04513/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 9 735 098 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
186 Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club be/SFPHP01-04538/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club be/SFPHP01-04538/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 10 104 838 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
185 Petőfi Sport Club Bonyhád Egyesület be/SFP-04535/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Petőfi Sport Club Bonyhád Egyesület be/SFP-04535/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 20 098 224 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
184 MEAFC Röplabda Kft be/SFPHP01-04488/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a MEAFC Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04488/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 7 944 070 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
183 Grosics Alapítvány be/SFPHP01-04446/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Grosics Alapítvány be/SFPHP01-04446/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 16 391 753 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
182 Dunaújvárosi Központi Sportegyesület be/SFPHP01-04317/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Dunaújvárosi Központi Sportegyesület be/SFPHP01-04317/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 14 976 103 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
181 Sugovica Sportiskola DSE be/SFPHPM01-04256/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Sugovica Sportiskola DSE be/SFPHPM01-04256/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 7 000 000 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
180 Ikrényi Általános Iskola Diák Sportköre be/SFPHP01-04251/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Ikrényi Általános Iskola Diák Sportköre be/SFPHP01-04251/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 22 551 724 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
179 DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. be/SFPHP01-04236/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04236/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 89 999 670 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
178 MÁV Előre Sport Club be/SFPHP01-04219/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a MÁV Előre Sport Club be/SFPHP01-04219/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 48 160 206 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Dr. Tálos Péter
177 MÁV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár be/SFPHPM01-04218/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a MÁV Előre Sport Akadémia Székesfehérvár be/SFPHPM01-04218/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 118 394 845 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Dr. Tálos Péter
176 RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület be/SFPHP02-04211/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a RÖPKE Kecskeméti Röplabda Sportegyesület be/SFPHP02-04211/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 999 697 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
175 Újpesti Torna Egylet be/SFPHP02-04206/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Újpesti Torna Egylet be/SFPHP02-04206/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 119 999 286 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Ancsin Ildikó
174 Kecskeméti Röplabda Kft. be/SFPHP02-04323/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kecskeméti Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP02-04323/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 62 392 941 Ft támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
173 GAMMA Sport Kft. be/SFPHP01-04514/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a GAMMA Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04514/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 7 799 315 Ft támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
172 Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club Egyesület be/SFPHP01-04374/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.05.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club Egyesület be/SFPHP01-04374/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 18 028 041 Ft támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
171 2022. évi Strandröplabda MB,2022. évi Strandröplabda Up MB versenykiírásánk,és a 2021-2022.Díjfizetési táblázat kiegészítésének elfogadása 2022.05.02
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a 2022. évi Strandröplabda Magyar Bajnokság és a 2022. évi Strandröplabda Utánpótlás Magyar Bajnokság versenykiírását, valamint a 2021-2022. évi Díjfizetési táblázat kiegészítését a Szakmai Iroda előterjesztése alapján.
A felnőtt bajnokság kiírásának 3. számú mellékletéről az Elnökség rendes ülésen dönt.
170 MRSZ 75. évfordulója alkalmából kiadott díjak 2022.04.25
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Szakmai iroda által javasolt díjazottak (MRSZ emlékplakett, MRSZ emlékérem, 75 év MRSZ emlékérem, MRSZ Abád József Díj, Elnöki Különdíj, MRSZ 75 éves alapításának alkalmából kiadott MRSZ Életműdíj )névsorát, melyet az MRSZ alapításának 75. évfordulója alkalmából kapják egykori sprolóink, edzőink, sportvezetőink.
MRSZ 75. évfordulója alkalmából kiadott díjak
169 Gerevich ösztöndíjban részesülők névsorának elfogadása 2022.04.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2022. évben a Gerevich ösztöndíjban részesülő sportolók listáját az MRSZ operatív igazgatójának előterjesztése alapján.
EMMI levél
Gerevich ösztöndíjban részesülők névsorának elfogadása
168 Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület be/SFP-04524/2022/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján, a Fehérgyarmati Deák Ferenc Szabadidő Sportegyesület be/SFP-04524/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
167 Tigers Team Sportegyesület be/SFP-04512/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Tigers Team Sportegyesület be/SFP-04512/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 1 954 545,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
166 DUNAKANYAR LABDASPORT Nonprofit Kft be/SFPHP01-04474/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a DUNAKANYAR LABDASPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04474/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 60 000 000,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
165 GLP Sport Egyesület be/SFP-04431/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a GLP Sport Egyesület be/SFP-04431/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 9 999 584,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
164 TÁLENT Sportegyesület be/SFPHP01-04389/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a TÁLENT Sportegyesület be/SFPHP01-04389/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 32 878 963,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
163 LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB be/SFP-04388/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a LEVEGŐ-ENERGIA HUNGARY FOOTBALL CLUB be/SFP-04388/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 3 000 000,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
162 Röplabda Egyetem Nonprofit Kft be/SFPHP01-04366/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Röplabda Egyetem Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04366/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 6 742 267,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
161 Mohácsi Sport Klub Szolgáltató Nonprofit Kft be/SFP-04239/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Mohácsi Sport Klub Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04239/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 44 606 088,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
160 VRK-Sport Kft be/SFPHP01-04231/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a VRK-Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04231/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 43 500 874,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
159 Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club be/SFP-04528/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club be/SFP-04528/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 999 495,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
158 Kapos Sport Röplabda Kft be/SFPHP01-04526/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kapos Sport Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04526/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 24 965 819,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
157 Tatabányai Röplabda Sport Egyesület be/SFP-04518/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Tatabányai Röplabda Sport Egyesület be/SFP-04518/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 50 656 323,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
156 Kaposvári Röplabda Nonprofit Kft be/SFPHP01-04511/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kaposvári Röplabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04511/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 29 291 074,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
155 Szent Benedek Röplabda Akadémia Kft. be/SFP-04455/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Szent Benedek Röplabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04455/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 59 791 606,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Németh Lajos
154 Széchenyi István Diák Sport Egyesület be/SFPHP01-04430/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Széchenyi István Diák Sport Egyesület be/SFPHP01-04430/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 5 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
153 BMRC Sport Kft be/SFP-04355/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a BMRC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04355/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 996 858,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
152 Diósgyőri Röplabda Kft be/SFPHP01-04348/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Diósgyőri Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04348/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 14 999 994,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
151 Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. be/SFPHP01-04300/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04300/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 35 999 320,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
150 Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány be/SFPHP01-04295/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Balatonfüred Város Sportjáért Közhasznú Alapítvány be/SFPHP01-04295/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 9 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésér.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Németh Lajos
149 Hajdúböszörményi Torna Egylet be/SFPHP01-04292/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Hajdúböszörményi Torna Egylet be/SFPHP01-04292/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 9 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
148 Miskolci Vasutas Sport Club be/SFPHP01-04284/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Miskolci Vasutas Sport Club be/SFPHP01-04284/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 25 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
147 Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. be/SFP-04283/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04283/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 24 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
146 DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB be/SFPHP01-04273/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a DEBRECENI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB be/SFPHP01-04273/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 79 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
145 Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. be/SFP-04271/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04271/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 99 999 955,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
144 Dabronc Marcal-völgye Egyesület be/SFP-04264/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Dabronc Marcal-völgye Egyesület be/SFP-04264/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 74 998 839,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
143 Szolnoki Röplabda Klub be/SFPHP01-04243/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Szolnoki Röplabda Klub be/SFPHP01-04243/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 9 472 327,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
142 BEACH SPORT Szolgáltató Kft. be/SFPHP01-04240/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a BEACH SPORT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04240/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 97 999 178,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
141 Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. be/SFPHP02-04220/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP02-04220/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 104 056 790,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
140 DVR-DSE Nonprofit Kft be/SFP-04451/2022/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a DVR-DSE Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04451/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
139 „67-es út mentén” Alapítvány be/SFP-04452/2022/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a „67-es út mentén” Alapítvány be/SFP-04452/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
138 Premontrei Sportegyesület be/SFP-04340/2022/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján, a Premontrei Sportegyesület be/SFP-04340/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
137 BRÓZIK TIBOR TAKSONYI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFPHPM01-04437/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a BRÓZIK TIBOR TAKSONYI DIÁKSPORT EGYESÜLET be/SFPHPM01-04437/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 19 997 114,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
136 Észak-dunántúli Röplabda Akadémia Nonprofit Kft be/SFPHP01-04433/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Észak-dunántúli Röplabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04433/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 20 000 000,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére. Elnökségi érintettség okán, az érintett személy szavazata nem kerül hozzáadásra a sportfejlesztési programra leadott szavazatok összesítésekor.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Dr. Tálos Péter
135 Tiszaföldvár Sportegyesület be/SFPHPM01-04376/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Tiszaföldvár Sportegyesület be/SFPHPM01-04376/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 3 903 093,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
134 Diósgyőr Röplabda Akadémia Kft be/SFPHP01-04350/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Diósgyőr Röplabda Akadémia Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04350/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 54 999 995,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
133 Globe Sport Közhasznú Sportegyesület be/SFP-04347/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Globe Sport Közhasznú Sportegyesület be/SFP-04347/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 6 999 375,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
132 Kerepesi Városi Sport Egyesület be/SFP-04346/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kerepesi Városi Sport Egyesület be/SFP-04346/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 7 999 485,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
131 Újfehértói Sportklub be/SFP-04322/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Újfehértói Sportklub be/SFP-04322/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 25 000 000,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
130 HERCULES FIAI HONVÉD SPORT EGYESÜLET be/SFP-04291/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a HERCULES FIAI HONVÉD SPORT EGYESÜLET be/SFP-04291/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 3 748 454,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
129 Tatabányai Röplabda Sport Egyesület be/SFP-04276/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentt mértékű jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Tatabányai Röplabda Sport Egyesület be/SFP-04276/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 64 933 647,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
128 TISZAÖRSI KÖZSÉGI KULTURÁLIS ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-04484/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a TISZAÖRSI KÖZSÉGI KULTURÁLIS ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-04484/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 996 465,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
127 Center Röplabda Sportegyesület be/SFPHP01-04520/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Center Röplabda Sportegyesület be/SFPHP01-04520/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 908 221,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
126 ZTE RÖPLABDA KLUB be/SFP-04517/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a ZTE RÖPLABDA KLUB be/SFP-04517/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 61 855 670,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
125 Újfehértói Kempo Harcművészeti Sportegyesület be/SFP-04464/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Újfehértói Kempo Harcművészeti Sportegyesület be/SFP-04464/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 6 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
124 Dombóvári Amatőr Röplabda Club Szabadidős Egyesület be/SFPHPM01-04463/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Dombóvári Amatőr Röplabda Club Szabadidős Egyesület be/SFPHPM01-04463/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 8 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
123 MAGYAR EGÉSZSÉGES SPORTOS IFJUSÁGÉRT SPORTEGYESÜLET be/SFP-04449/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a MAGYAR EGÉSZSÉGES SPORTOS IFJUSÁGÉRT SPORTEGYESÜLET be/SFP-04449/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 3 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
122 Strandsport Sportegyesület be/SFP-04327/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Strandsport Sportegyesület be/SFP-04327/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 7 998 844,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
121 MTK Röplabda Kft. be/SFP-04312/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a MTK Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04312/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 1 130 395,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
120 Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club be/SFPHP01-04306/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club be/SFPHP01-04306/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 45 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
119 VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFP-04298/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a VIADUKT SPORTEGYESÜLET BIATORBÁGY be/SFP-04298/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 34 998 343,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
118 Békéscsabai Röplabda Sport Kft. be/SFPHP01-04297/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Békéscsabai Röplabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04297/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 29 999 063,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Baran Ádám
117 Komáromi Városi Sportegyesület be/SFPHP01-04289/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Komáromi Városi Sportegyesület be/SFPHP01-04289/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 7 443 902,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
116 MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB be/SFPHP01-04254/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a MŰEGYETEMI ATLÉTIKAI ÉS FOOTBALL CLUB be/SFPHP01-04254/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 79 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
115 Magyar Testgyakorlók Köre Budapest be/SFPHP01-04230/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest be/SFPHP01-04230/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 89 986 901,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
114 PIMENTO Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. be/SFP-04226/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.04.06
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a PIMENTO Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04226/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 9 999 996,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
112 Megszüntető határozat 2022.04.03
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a Student Comfort Sport Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 1. II/8.) sportszervezettel szemben megindított kizárási eljárást az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával m e g s z ü n t e t i.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.
A határozattal szemben a kizárt tag jogorvoslati kérelmével a jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

I n d o k o l á s
Nevezett sportszervezettel szemben az MRSZ Elnöksége tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása miatt 2022.03.28.-án meghozott 68/2022. számú határozatával kizárási eljárást indított. A kizárási eljárás alatt a sportszervezet önkéntes kilépéssel megszüntette a tagságát, ezért az Elnökség a rendelkező rész szerinti határozatot hozta.
111 Számviteli politika, valamint a Számlatükör és számlarend módosításának elfogadása 2022.03.31
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a főkönyvi számla és a könyvvizsgáló változása miatt módosított Számviteli Politikát (Gp.Sz.1.) és a Számlatükör és Számlarendet (Gp.Sz.5.) az operatív igazgató előterjesztése alapján.
110 Diósgyőr Röplabda Kft. be/SFP-04540/2022/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Diósgyőr Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04540/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
109 PANORÁMA ÉLETVITEL ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-04532/2022/MRSZ számú TAO SFP elutasított határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján, a PANORÁMA ÉLETVITEL ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-04532/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
108 Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. be/SFP-04260/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű határozati javaslat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04260/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 82 796 833,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
107 BÁTHORY ISTVÁN DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-04482/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a BÁTHORY ISTVÁN DIÁK SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-04482/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 9.998.320,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
106 SZRSE Röplabda Sportszolgáltató Kft. be/SFPHP01-04473/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a SZRSE Röplabda Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04473/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 9 998 819,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
105 Nagyboldogasszony Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. be/SFP-04445/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Nagyboldogasszony Röplabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04445/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 29 995 603,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
104 KSE Röplabda Sport Kft. be/SFPHP01-04427/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a KSE Röplabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04427/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 43 091 788,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
103 TFSE Csapatsportok Kft. be/SFP-04331/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a TFSE Csapatsportok Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04331/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 9 999 999,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
102 PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET be/SFP-04308/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a PÉNZÜGYŐR SPORTEGYESÜLET be/SFP-04308/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 103 001 223,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
101 Kertvárosi Sport Egylet be/SFPHP01-04290/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kertvárosi Sport Egylet be/SFPHP01-04290/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 64 999 810,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
100 EMERICUS BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET be/SFPHP01-04267/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határoz 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a EMERICUS BUDAI CISZTERCI SZENT IMRE GIMNÁZIUM KÖZHASZNÚ SPORT EGYESÜLET be/SFPHP01-04267/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 44 999 999,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
99 BUDAÖRSI DIÁK SPORT EGYESÜLET be/SFPHP01-04242/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a BUDAÖRSI DIÁK SPORT EGYESÜLET be/SFPHP01-04242/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 70 000 000,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
98 MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFPHP01-04238/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFPHP01-04238/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 74 451 373,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Németh Lajos
97 PANORÁMA ÉLETVITEL ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-04229/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a PANORÁMA ÉLETVITEL ÉS SPORTEGYESÜLET be/SFP-04229/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 10 000 000,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
96 LŐRINC 2000 SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-04225/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a LŐRINC 2000 SZABADIDŐ SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-04225/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 34 905 051,- forint támogatási értékkel fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
95 MAFC Sport Nonprofit Kft. be/SFP-04318/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a MAFC Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04318/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 999 363,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
94 Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület be/SFP-04261/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó hatáorzat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Szombathelyi MÁV Haladás Vasutas Sportegyesület be/SFP-04261/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 10 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
93 Kölyökróka Röplabda Sportegyesület be/SFP-04487/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kölyökróka Röplabda Sportegyesület be/SFP-04487/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 6 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
92 Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák- és Szabadidősport Club be/SFP-04460/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Diák- és Szabadidősport Club be/SFP-04460/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 9 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
91 VITÁL SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET be/SFP-04448/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a VITÁL SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET be/SFP-04448/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 5 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
90 SALGÓTARJÁNI BARÁTOK TORNA CLUB be/SFP-04443/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a SALGÓTARJÁNI BARÁTOK TORNA CLUB be/SFP-04443/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 10 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
89 Castor SE be/SFP-04434/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Castor SE be/SFP-04434/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 10 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
88 NAGYKANIZSAI MOZGÁSSÉRÜLTEK HAMBURGER SPORTEGYESÜLET be/SFP-04426/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a NAGYKANIZSAI MOZGÁSSÉRÜLTEK HAMBURGER SPORTEGYESÜLET be/SFP-04426/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 999 998,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
87 PARK ÉS STRAND RP Sportrendezvény és Szolgáltató Kft. be/SFP-04425/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a PARK ÉS STRAND RP Sportrendezvény és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04425/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 14 995 818,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
86 ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TORNA EGYLET 1904 be/SFP-04378/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a ELSŐ MOSONMAGYARÓVÁRI TORNA EGYLET 1904 be/SFP-04378/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 10 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
85 Pécsi Horvát Iskola Röplabda Egyesület be/SFP-04373/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Pécsi Horvát Iskola Röplabda Egyesület be/SFP-04373/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 6 864 711,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
84 Röppalánta Sportegyesület be/SFPHP01-04357/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Röppalánta Sportegyesület be/SFPHP01-04357/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 35 131 205,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
83 CSEPELI RÖPLABDA CLUB SPORTEGYESÜLET be/SFP-04356/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a CSEPELI RÖPLABDA CLUB SPORTEGYESÜLET be/SFP-04356/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 20 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
82 Kunhegyes Egységes Sportegyesület be/SFP-04354/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kunhegyes Egységes Sportegyesület be/SFP-04354/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 47 778 182,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
81 Petőfi Sport Club Bonyhád Egyesület be/SFP-04352/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Petőfi Sport Club Bonyhád Egyesület be/SFP-04352/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 55 454 545,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
80 Kunhegyesi Röplabda Diák-Sportegyesület be/SFP-04343/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kunhegyesi Röplabda Diák-Sportegyesület be/SFP-04343/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 14 974 747,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
79 EGRI VÁROSI SPORTISKOLA be/SFP-04333/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a EGRI VÁROSI SPORTISKOLA be/SFP-04333/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 42 564 536,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
78 Pénzügyőr Sport Kft. be/SFPHP01-04329/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Pénzügyőr Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04329/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 24 995 745,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Weczera Csaba
77 BDSE Röplabda Nonprofit Kft. be/SFPHP01-04307/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a BDSE Röplabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04307/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 14 992 819,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
76 Vasas Röplabda Kft. be/SFP-04302/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Vasas Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04302/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 35 908 429,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Sarlós Márton
75 Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Kft. be/SFP-04272/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Debreceni Egyetem Atlétikai Club Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04272/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 14 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
74 DELTA RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-04257/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a DELTA RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-04257/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 64 999 359,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
73 Eötvös Utcai Diáksport Egyesület be/SFPHP01-04250/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Eötvös Utcai Diáksport Egyesület be/SFPHP01-04250/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 40 309 603,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
72 Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFP-04233/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Városi Sportegyesület Dunakeszi be/SFP-04233/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 34 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
71 Dág Községi Sportegyesület be/SFPHP01-04232/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Dág Községi Sportegyesület be/SFPHP01-04232/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 79 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
70 MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club be/SFP-04228/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a MALÉV-Budapest Airport HungaroControl Sport Club be/SFP-04228/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 33 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
69 Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Kft. jóváhagyó határozat 2022.03.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Szolnoki Sportcentrum, Sportiskola Szolgáltató Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04217/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 92 033 565,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
68 Kizárási eljárás megindítása 2022.03.28
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége az MRSZ Alapszabály 9.§ 9. pontja alapján kizárási eljárást folytat le az MRSZ alábbi tagszervezeteivel szemben:
1. HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET, BUDAPEST
2. KELETI SPARTACUS SPORT EGYESÜLET, MISKOLC
3. ROZSÁLY SPORTEGYESÜLET, ROZSÁLY
4. STUDENT COMFORT SPORT KORLÁTOLT FLELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG, SZOMBATHELY
5. SÜMEG RÖPLABDA EGYESÜLET, SÜMEG
6. SZÁDSE SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABADIDŐ ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLETE, BUDAPEST
7. UNIPLUS SPORTKÖR EGYESÜLET, BUDAPEST
8. VERES PÉTER GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET, BUDAPEST

A kizárási eljárás oka, hogy a fent felsorolt sportszervezetek tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítését elmulasztották. Az Elnökség felkéri a Főtitkárt, hogy 8 napon belül írásban közölje a határozatban felsorolt sportszervezetekkel a kizárási eljárás megindulásának tényét, közölje annak jogalapját, és hívja fel az érintett sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik, illetve a jogsértő állapotot az ezen határidőn belüli teljesítésével megszüntethetik. Hívja fel az érintett sportszervezetek figyelmét arra is, hogy a 15 napos határidő eredménytelen eltelte esetén az MRSZ Elnöksége sportszervezetet kénytelen kizárni.
Kizárási eljárás megindítása
Kilépésről tájékoztatás
67 U18-as fiú válogatott szövetségi edzőjének kinevezése 2022.03.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége kinevezi Weczera Csabát férfi utánpótlás szövetségi edzőnek az U18-as válogatott mellé az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
66 Küldöttgyűlés és Regionális közgyűlések időpontjainak és helyszínének elfogadása 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Alapszabály 12.§ (2) bekezdése alapján a Magyar Röplabda Szövetség éves rendes Küldöttgyűlésének időpontját, helyszínét és napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja:

Időpont, helyszín: 2022. május 28, szombat 14.00 Budapest

Tervezett napirendi pontok:
1. Az Elnökség éves szakmai és pénzügyi beszámolója, mérleg, közhasznúsági melléklet elfogadása,
2. Az Ellenőrző Testület beszámolójának megtárgyalása, elfogadása
3. A 2022. évi pénzügyi és szakmai terv elfogadása,
4. Alapszabály módosítása
5. Tisztségviselő választás
6. A tagok által beterjesztett javaslatok megtárgyalása

Az MRSZ elnöksége a Küldöttgyűlés összehívásával egyidejűleg az alábbi helyszínekkel, időpontokkal és napirendi pontokkal elfogadja az MRSZ Regionális Közgyűléseinek összehívását:

Régiós közgyűlések időpontja és helyszínei:

Központi régió: 2022. április 7. csütörtök 17:00 – 1053 Budapest, BSU - Budapest Curia utca 3.
Észak-Magyarországi régió: 2022. április 12. kedd 15:00 – 3700 Kazincbarcika, Don Bosco Sportközpont Szent Erzsébet sétány 2.
Alföldi régió: 2022. április 4. hétfő 15:00 – 6000 Kecskemét, Mercedes-Benz Sport Akadémia, Izsáki út 1.
Észak-Dunántúli régió: 2022. április 5. kedd 15:00 –8230 Balatonfüred, Balatonfüredi Szent Benedek Középiskola és Kollégium Hősök tere 1.
Dél-Dunántúli régió: 2022. április 8. péntek 15:00 - 7621 Pécs, PTE Egészségtudományi Kar, Szepesy Ignác utca 1-3. - Kari tanácsterem

Az MRSZ elnöksége a Küldöttgyűlés összehívásával egyidejűleg az alábbi napirendi pontokkal elfogadja az MRSZ Regionális Közgyűléseinek összehívását:
1. Küldöttek választása,
2. Utánpótlás Liga tag választása (Csak a Központi régióban)


Küldöttgyűlés és Regionális közgyűlések időpontjainak és helyszínének elfogadása
65 Nevezés elfogadása a 2022. évi Strandröplabda felnőtt és korosztályos Európa-bajnokságokra 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja 1-1 férfi és női páros nevezését a 2022. évi Strandröplabda Európa-bajnokságra (EuroBeachVolley) a Szakmai Iroda előterjesztése alapján. A nevezendő párosok kiválasztását a felnőtt strandröplabda szövetségi kapitányok hatáskörébe sorolja.

A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja 2-2 fiú és lány páros nevezését a 2022. évi korosztályos (U18, U20, U22) Európa-bajnokságokra (EuroBeachVolley) a Szakmai Iroda előterjesztése alapján. A nevezendő párosok kiválasztását (név szerinti nevezés) az utánpótlás strandröplabda szövetségi kapitányok hatáskörébe sorolja.
63 Szövetségi Kapitány kinevezése 2022.03.18
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja Baran Ádám, Sarlós Márton és Ludvig Zsolt javaslatát és engedélyezi, hogy Andreas Vollmer német szakemberrel az előterjesztésben szereplő információk szerint a szerződés véglegesítéséről szóló egyeztetés a Felnőtt Szövetségi Kapitány kinevezése érdekében elinduljon.
62 VRCK Volleyball Kft. be/SFPHP01-04303/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a VRCK Volleyball Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04303/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 25 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

Elnökségi érintettség okán, az érintett személy szavazata nem kerül hozzáadásra a sportfejlesztési programra leadott szavazatok összesítésekor.
61 Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika be/SFPHP01-04247/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika be/SFPHP01-04247/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 100 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

Elnökségi érintettség okán, az érintett személy szavazata nem kerül hozzáadásra a sportfejlesztési programra leadott szavazatok összesítésekor.
60 RÖPISULI SPORTEGYESÜLET be/SFP-04222/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a RÖPISULI SPORTEGYESÜLET be/SFP-04222/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 999 998,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
59 ÖTKEREK-S Kft. be/SFP-04510/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a ÖTKEREK-S Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04510/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 9 999 808,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
58 „MOZDULJ” MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SPORTEGYESÜLETE be/SFP-04436/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a „MOZDULJ” MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SPORTEGYESÜLETE be/SFP-04436/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 983 505,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
57 KÖZGÁZ SPORT CLUB ÉS DIÁK SPORTKÖR EGYESÜLET be/SFP-04210/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a KÖZGÁZ SPORT CLUB ÉS DIÁK SPORTKÖR EGYESÜLET be/SFP-04210/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 39 999 924,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
56 GYÖNGYÖSI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-04234/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a GYÖNGYÖSI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFP-04234/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 27 998 455,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
55 Budai XI. Sportegyesület be/SFP-04249/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Budai XI. Sportegyesület be/SFP-04249/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 3 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
54 ZTE RÖPLABDA CLUB be/SFP-04244/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a ZTE RÖPLABDA CLUB be/SFP-04244/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 25 994 368,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
53 VASI SPORT AKADÉMIA SPORT EGYESÜLET be/SFP-04277/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a VASI SPORT AKADÉMIA SPORT EGYESÜLET be/SFP-04277/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 2 998 990,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
52 SZOMBATHELYI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET be/SFP-04223/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a SZOMBATHELYI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET be/SFP-04223/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 24 679 798,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
51 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFP-04214/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SPORTEGYESÜLETE be/SFP-04214/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 62 876 422,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
50 PALOTA RÖPLABDA SPORT CLUB be/SFPHPM01-04268/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a PALOTA RÖPLABDA SPORT CLUB be/SFPHPM01-04268/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 935 052,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
49 ÓBUDAI STRANDRÖPLABDA SPORT CLUB EGYESÜLET be/SFP-04252/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a ÓBUDAI STRANDRÖPLABDA SPORT CLUB EGYESÜLET be/SFP-04252/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 40 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
48 Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület be/SFP-04293/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Nyugat-Balatoni Regionális Sportcentrum Egyesület be/SFP-04293/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 20 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
47 KISPEST SPORTEGYESÜLET be/SFP-04253/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a KISPEST SPORTEGYESÜLET be/SFP-04253/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 65 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
46 Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület be/SFPHP01-04382/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Batthyány Kázmér Gimnázium Diáksport Egyesület be/SFPHP01-04382/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 16 999 999,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
45 UTE Profisport Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. be/SFPHP01-04309/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a UTE Profisport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04309/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 3 182 840,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

Elnökségi érintettség okán, az érintett személy szavazata nem kerül hozzáadásra a sportfejlesztési programra leadott szavazatok összesítésekor.
44 SZEGEDI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-04275/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a SZEGEDI RÖPLABDA SPORTEGYESÜLET be/SFPHP01-04275/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 114 996 796,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
43 Sülysápi Sport Egyesület be/SFP-04224/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Sülysápi Sport Egyesület be/SFP-04224/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 973 737,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
42 SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA EGYESÜLET be/SFP-04209/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a SÁROSPATAKI UTÁNPÓTLÁSNEVELŐ SPORTISKOLA EGYESÜLET be/SFP-04209/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 8 000 000,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
41 Strandröplabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04342/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Strandröplabda Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04342/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 69 999 918,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

Elnökségi érintettség okán, az érintett személy szavazata nem kerül hozzáadásra a sportfejlesztési programra leadott szavazatok összesítésekor.
40 Strandröplabdázásért Sportegyesület be/SFPHP01-04274/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Strandröplabdázásért Sportegyesület be/SFPHP01-04274/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 104 999 323,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

Elnökségi érintettség okán, az érintett személy szavazata nem kerül hozzáadásra a sportfejlesztési programra leadott szavazatok összesítésekor.
39 PENTA GRC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04311/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a PENTA GRC Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04311/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 11 999 749,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
38 PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB be/SFPHPM01-04227/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a PÉCSI EGYETEMI ATLÉTIKAI CLUB be/SFPHPM01-04227/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 69 962 990,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
37 GÖDÖLLŐI RÖPLABDA CLUB be/SFPHP01-04265/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.03.21
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a GÖDÖLLŐI RÖPLABDA CLUB be/SFPHP01-04265/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 94 998 985,- forint támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
36 Gp.Sz.7. Gazdálkodási és Gp.Sz.8. Beszerzési Szabályzat módosítása 2022.03.10
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Gp.Sz.7 Gazdálkodási és Gp.Sz.8 Beszerzési Szabályzat módosítását az operatív igazgató előterjesztése alapján.
35 A 77/2022. (III.4.) Kormányrendelet alapján a COVID ellenőrzéshez kapcsolódó tesztelési kötelezettség előírásáról szóló határozatok hatályon kívül hel 2022.03.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Covid protokollról szóló 271/2021.10.13. számú határozatát, valamint a COVID-19 járványhelyzethez kapcsolódó védettségi ellenőrzés végrehajtási szabályairól szóló szabályzat elfogadásáról szóló 277/2021.10.27. számú határozatát hatályon kívül helyezi.
Tekintettel arra, hogy a járványügyi veszélyhelyzet továbbra is fennáll, az U21, U19, U17, U15, valamint az U13, U12-es és U10-es korosztályokból történő visszalépések, ki nem állások, vagy töredékes létszámú kiállások kapcsán érvényben marad azon rendelkezés visszavonásig, de legkésőbb a kormány Covid-19-cel kapcsolatos korlátozásainak eltörléséig, hogy az MRSZ versenyigazgatója a versenykiírásban meghatározott büntetést indokolt esetben korlátlanul enyhítheti, illetve mellőzheti.
32 Versenynaptár módosítás elfogadása `B` verzió 2022.03.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége jóváhagyja a Versenynaptár módosítását az MRSZ Szakmai és Versenyiroda az NBI Extraligás csapatokkal folytatott konzultációt követő előterjesztése alapján, a Női elődöntő és döntő időpontjai tekintetében a javasolt „B” verzió támogatásával.
Versenynaptár módosítás elfogadása
31 NEM ELFOGADOTT! - Versenynaptár módosítás elfogadása `A` verzió 2022.03.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége jóváhagyja a Versenynaptár módosítását az MRSZ Szakmai és Versenyiroda az NBI Extraligás csapatokkal folytatott konzultációt követő előterjesztése alapján, a Női elődöntő és döntő időpontjai tekintetében a javasolt „A” verzió támogatásával.
Versenynaptár módosítás elfogadása
30 MVM Magyar Kupa rendezési feltételeinek módosítása 2022.03.04
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az MVM Magyar Kupa rendezési feltételeinek módosítását az alábbiak szerint:

• valamennyi résztvevő egyesületnek az MRSZ két reklámhelyet biztosít a LED-falon térítésmentesen (összesen 8 reklámhely a férfi- és 8 reklámhely a női mérkőzésnapon);
• az MRSZ valamennyi résztvevő egyesület számára térítésmentesen 80 db jegyet biztosít a szurkolói lelátórészre (összesen 320 jegy a férfi- és 320 jegy a női mérkőzésnapon);
• az MRSZ valamennyi résztvevő egyesület számára térítésmentesen 6 db VIP jegyet biztosít;
• az MRSZ a résztvevő csapatokat pénzdíjban részesíti az alábbiak szerint (nettó összegek):

o kupagyőztes: 4 000 000 Ft
o 2. hely: 2 000 000 Ft
o 3. hely: 1 000 000 Ft
o 4. hely: 500 000 Ft
29 A Magyar Röplabda Szövetség 2022/2023-as tao programjának elfogadása 2022.02.28
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a szövetség 2022/2023-as időszakra vonatkozó sportágfejlesztési programját a és engedélyezi annak EKR-ben történő beküldését!
28 Szlovák-Magyar Bajnokság 2022.02.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége felhatalmazza Kárpáti László elnökségi tagot arra, hogy a Szlovák-Magyar közös bajnokság részleteiről a Szlovák Szövetséggel tárgyalásokat folytasson. Határidő: 03.31.
27 13/2022.01.26. számú határozat hatályon kívül helyezése, új versenynaptár tervezet elkészítése 2022.02.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége hatályon kívül helyezi a 13/2022.01.26. számú határozatát, és megbízza az MRSZ szakmai vezetőt, hogy kiemelten az Extraligás csapatok bevonásával 2022. március 4. napjáig készítsen új versenynaptár tervezetet és terjessze elő elfogadásra.
26 A 3/2022.01.26. és a 24/2022.02.22. számú elnökségi határozatok hatályon kívül helyezése - Kaposvári TAO keretösszeg felosztása 2022.02.23
Az MRSZ elnöksége a 3/2022.01.26. és a 24/2022.02.22. számú elnökségi határozatokat hatályon kívül helyezi.
Az MRSZ elnöksége úgy határozott, hogy a 2022/2023-as TAO látvány-csapatsportági támogatási időszakban a Kaposvári Röplabda SE TAO sportágfejlesztési támogatásának keretösszegét 50 M Ft-ban, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola TAO sportágfejlesztési támogatásának keretösszegét pedig 30 M Ft-ban állapítja meg az MRSZ elnökének előterjesztése alapján.
25 Tagfelvételi kérelem - Etyek Sportegyesület 2022.02.24
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az Etyek Sportegyesület tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
24 Kaposvári tao keretösszeg felosztása 2022.02.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a TAO munkacsoport által a Kaposvári Röplabda Sportegyesület, valamint a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola részére javasolt keretösszeg megosztásának mértékét.
23 Tagfelvételi kérelem - Reáltanoda Sportegyesület 2022.02.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Reáltanoda Sportegyesület tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
22 Tagfelvételi kérelem - Soproni FAC 1900 SE 2022.02.18
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Soproni FAC 1900 SE tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
21 A Magyar Röplabda Szövetség értékelési elvei és benchmark szabályainak módosítása 2022.02.11
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség értékelési elvei és benchmark szabályainak módosítását.
20 Tagfelvételi kérelem - Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club, Kapos Sport Röplabda Kft. 2022.02.11
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Soproni Műegyetemi Atlétikai és Football Club és a Kapos Sport Röplabda Korlátolt Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
18 Nevezés engedélyezése 2022.02.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a sportszervezet kérelmére, az MRSZ Szakmai Iroda javaslatára engedélyezi a kérelemben szereplő U17 leány III. osztályú csapat újranevezését és felhatalmazza az MRSZ Versenyirodát a szükséges adminisztráció lefolytatására.
17 Tagfelvételi kérelem - Soproni Röplabda Suli Sportegyesület 2022.02.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Soproni Röplabda Suli Sportegyesület tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
16 MRSZ elnökség 2022. évi ülések tervezetének elfogadása 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2022. évi ülések tervezetét az MRSZ Operatív Igazgató javaslata alapján.
15 TAO besorolási táblázat módosítása 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a TAO munkacsoport módosító javaslatát a besorolási táblázattal kapcsolatban.
14 Adatkezelési Szabályzat módosítás 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Sz.Sz..3. Adatkezelési Szabályzat módosítását az operatív igazgató előterjesztése alapján.
13 Versenynaptár módosítás 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége jóváhagyja a Versenynaptár módosítását.
12 Szövetségi edző kinevezés - U21 és a 2022. évi Egyetemi Világjátékokra készülő női nemzeti válogatottak 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége kinevezi az U21 és a 2022. évi Egyetemi Világjátékokra készülő női nemzeti válogatottak mellé Leiszt Mátét szövetségi edzővé.
10 Felnőtt és az U22-es férfi válogatottak játékoskeret 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Felnőtt Szövetségi Kapitány elképzelései által készített MRSZ Szakmai Irodai javaslat alapján jóváhagyja a Felnőtt és az U22-es férfi válogatottak játékoskeretét valamint a keretek mellett dolgozó szakemberekről szóló előterjesztést - fenntartva a változtatás vagy kiegészítés lehetőségét -, és kinevezi az U22 férfi nemzeti válogatottak mellé Toronyai Miklóst szövetségi edzővé.
Az MRSZ Elnöksége továbbá jóváhagyja a 2022-es év Felnőtt és U22-es férfi válogatott május-júniusi tervezett programját, a hivatalos mérkőzések tervezett helyszíneit, azzal, hogy az idő közben felmerülő szükséges módosításokat, valamint a stábokban közreműködő szakemberek kijelölését az elnökség tájékoztatása mellett a Szakmai Iroda jogkörébe utalja.

9 Női Ülőröplabda Válogatott nevezés 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége hozzájárul a Női Ülőröplabda Válogatott nevezéséhez a Hangzhou-ban, Kínában 2022.05.13-25 között megrendezésre kerülő világbajnokságon és felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság felé a nevezés véglegesítéséhez szükséges további intézkedéseket megtegye.
8 2022. évi ülőröplabda válogatott keretek szakmai stábja 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja az MRSZ Szakmai Iroda és az ülőröplabda referens előterjesztését a 2022. évi ülőröplabda válogatott keretek szakmai stábjaira vonatkozóan és megbízza az MRSZ Főtitkárt a javaslat továbbítsa a Magyar Paralimpiai Bizottság felé.
7 Utánpótlás válogatottak személyi kérdései 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége jóváhagyja a korosztályos válogatott mellett dolgozó szakemberekről és juttatásaikról szóló MRSZ Szakmai Irodai javaslatot és 2022. január 01-től augusztus 31-ig szóló megbízással kinevezi az alábbi sportszakembereket a nemzeti utánpótlás válogatottak élére.
Férfi válogatottak: U16 (2007-2008) Gyurkó Sándor; U18 (2005-2006) Jókay Zoltán; U20 (2003-2004) Bodonyi Ákos
Női válogatottak: U15 (2008-2009) Halász Márta; U17 (2006-2007) Horváth András; U19 (2004-2005) Kőnig Gábor Az MRSZ Elnöksége a 2022-es év közbeni szükséges korosztályváltás és átadás lefolytatását, a stábokban közreműködő szakemberek kijelölését az elnökség tájékoztatása mellett a Szakmai Iroda jogkörébe utalja.
6 Dél-Dunántúli régió vezetőjének kinevezése 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége kinevezi a Dél-Dunántúli régió vezetőjének Gyöngyösi Zoltánt.
5 Fellebbviteli Bizottság tagjainak kinevezése 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége kinevezi a Fellebbviteli Bizottság tagjainak Bátkai-Katona Ágnes játékvezetői szakmai vezetőt és Nagy Kornélt Versenyiroda vezetőt.
4 Etikai- és Fegyelmi Bizottság tagjainak kinevezése 2022.01.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége 2022. január 27-től kinevezi az alábbi Liga vezetőket az Etikai- és Fegyelmi Bizottság tagjainak:
Strandröplabda Liga - Dr. Kun László,
Férfi NBI Liga - Tamasi István,
Női NBI Liga - Nyári Virág.
3 A kaposvári férfi és női utánpótlás-nevelő tevékenységet végző egyesületek társasági adós sportfejlesztési támogatásáról 2022.01.26
Az MRSZ elnöksége úgy határozott, hogy a 2022/23-as szezonban kaposvári férfi és női utánpótlás-nevelő tevékenységet végző egyesületek társasági adós sportfejlesztési támogatását olyan mértékben engedélyezi, hogy az összességében nem haladhatja meg a RÖAK számára a 2022/23-as szezonra előirányzott támogatás 50%-át. Egyúttal felkéri az érintett egyesületeket egy koncepció benyújtására, amely alapját képezi a keretösszeg TAO Bizottság általi meghatározásának.
2 Transzfereljárás aláírásának engedélyezése - Kaposvár 2022.01.20
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a korábbi elnökségi ülésen hozott elvi döntését - tekintettel a klub törekvéseire a felmerült problémák rendezésére - megváltoztatva engedélyezi az 1. MCM Diamant Kaposvár tagszervezet részére az FIVB/CEV VIS rendszerében nemzetközi transzfereljárás elindítását és annak aláírását a Magyar Röplabda Szövetség részéről.

Tekintettel az előzményekre az Elnökség elrendeli, hogy amennyiben a jelenleg zajló vagy a későbbiekben elindított jogi jellegű ügyekben döntés születik a CEV részéről, s a döntés negatív következményekkel jár az 1.MCM-Diamant Kaposvári Női Röplabda Clubra vonatkozóan és a sportszervezet nem rendezi a CEV által határozatban előírtakat határidőre, akkor az MRSZ Versenyiroda azonnali hatállyal függessze fel a sportszervezet MINDEN játékosának versenyzési engedélyét, mindaddig, amíg az MRSZ hivatalosan nem kap igazolást az előírtak rendezéséről a CEV részéről.
1 Tagfelvételi kérelem - Kaposvári Röplabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022.01.11
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Kaposvári Röplabda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
év
299 2022/2023. évi Versenynaptár módosítása az U15 és U20 bajnokságok tekintetében 2022.11.25
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2022/2023. évi Versenynaptár módosítását U15 és U20 bajnokságok tekintetében a Versenyigazgató előterjesztése alapján.
298 2. számú hivatalos kommunikáció módosításának elfogadása 2022.11.22
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az MRSZ Szakmai Igazgatóság az MRSZ versenyrendszerébe tartozó versenysorozatokkal kapcsolatos, az energiaárak növekedése okán felmerülő problémák kapcsán született 2. számú kommunikáció módosításait.
2. számú hivatalos kommunikáció módosítása
297 Teremröplabda felnőtt válogatottak Európa Ligára történő nevezése 2022.11.23
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége nevezi a női válogatottat a 2023. évi CEV Arany Európa Liga és a férfi válogatottat a 2023. évi CEV Ezüst Európa Liga versenysorozatára.
egl_oc-no-1
Előterjesztés Európa Liga nevezések 2023
esl_oc_no-1
296 U17 EB és U19 VB Szervezőbizottság létrehozása 2022.11.15
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége felkéri a Vatai Gabriella operatív igazgatót, hogy a következő elnökségi ülésre terjessze elő az U17 EB és U19 VB események Szervezőbizottságainak részletes névsorát.
295 U19-es FIVB Világbajnokság társrendezői feladatai 2022.11.15
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a 2022. szeptember 1-i ülésén hozott elvi döntése alapján, az előkészítő munka eredményének ismeretében támogatja az U19-es FIVB Világbajnokság társrendezői feladatainak megvalósítását.
294 Férfi válogatott működési koncepciójának elfogadásáról 2022.11.15
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az elnökségi ülésen megvitatott koncepciót az elhangzott módosításokkal jóváhagyja és felkéri az MRSZ Főtitkárt és az elnökség férfi szakágat képviselő tagjait az elnökség tájékoztatása mellett a koncepcióban foglaltak gyakorlati megvalósításának előkészítésére és a szükséges szakemberi, valamint szervezeti egyeztetések lefolytatására.
293 Év legjobbjai díjazásra jelöltek 2022.11.15
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az Év legjobbjai díjazásra jelölteket az MRSZ főtitkár javaslata alapján, azzal, hogy a hiányzó jelöltekre későbbi, elektronikus határozathozatal alkalmával kerül sor.
292 Női válogatott szövetségi kapitányával kapcsolatos megbeszélés 2022.11.15
A női válogatott szövetségi kapitányának személyével kapcsolatban felmerült problémák miatt a Magyar Röplabda Szövetség elnöksége felhatalmazza Ludvig Zsolt főtitkárt, Baran Ádám elnökségi tagot és Sarlós Márton elnökségi tagot arra, hogy folytasson tárgyalást a női válogatott szövetségi kapitány szerződéses működésének folytatása kapcsán.
291 Női válogatott szövetségi kapitány beszámolója 2022.11.15
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a női válogatott szövetségi kapitány beszámolóját nem fogadta el.
289 Versenykiírás és egyéb szabályzatok módosításának elfogadása 2022.11.11
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az MRSZ Szakmai Igazgatóság az MRSZ versenyrendszerébe tartozó versenysorozatokkal kapcsolatos, az energiaárak növekedése okán felmerülő problémák kapcsán született javaslatait és Versenykiírás módosításait.
Versenykiírás és egyéb szabályzatok módosításának elfogadása
288 Díjfizetési táblázat mellékletének elfogadása 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Díjfizetési táblázat mellékletét a főtitkár és az operatív igazgató előterjesztése alapján.
Díjfizetési táblázat melléklete
287 Strandröplabda szakág új koncepciójának elfogadása 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a strandröplabda szakág új koncepcióját azzal a feltétellel, ha ezt a Strandröplabda Liga is támogatja.
286 Férfi válogatott működési koncepciójának kidolgozása 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége felkéri az MRSZ Főtitkárt és az elnökség férfi szakágat képviselő tagjait, hogy a következő elnökségi ülésre dolgozzák ki és terjesszék az elnökség elé a férfi válogatott működési koncepcióját tartalmazó anyagot.
285 Szövetségi kapitány megbízási szerződésének megszüntetése 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége egyhangú határozattal úgy döntött, hogy a szövetségi kapitány kinevezését megszünteti, egyben felkéri az MRSZ Főtitkárt, hogy a megbízási szerződés szabályainak betartásával rendes felmondással szüntesse meg a megbízási jogviszonyt.
284 Férfi válogatott szövetségi kapitány beszámolója 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Férfi válogatott szövetségi kapitány beszámolóját egyhangúlag nem fogadta el.
283 Játékosügynöki Szabályzat elfogadása 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Sp.Sz.11. Játékosügynöki Szabályzatot.
sp.sz.11.játékosügynök szabályzat
282 Magyar Olimpiai Bizottság delegált 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyűlésébe Dr. Kersch Ferenc elnök urat delegálja.
281 Elnökségi ülésterv módosítása 2022.10.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2022. évi ülések tervezetének módosítását az MRSZ Elnök javaslata alapján.
280 2022. évi Ülőröplabda Nemzeti Bajnokság versenykiírásának elfogadása 2022.10.08
Az MRSZ elnöksége jóváhagyja az Ülőröplabda Nemzeti Bajnokság 2022. évi versenykiírását az MRSZ Szakmai Iroda előterjesztése alapján.
279 Ügyvezető igazgatói pozíció betöltése 2022.09.30
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége 2022.09.28-tól megbízza dr. Kersch Ferencet a Magyar Röplabda Szövetség ügyvezető igazgatói feladatainak ellátásával és felhatalmazza Ancsin Ildikó alelnök asszonyt a szerződés részleteinek megtárgyalására.
278 Versenykiírás hatályon kívül helyezése, versenykiírás elfogadása - Férfi NBI 2022.09.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztályának Versenyszabályzata Versenykiírását elfogadó 210/2022.05.12. számú határozatát hatályon kívül helyezi. Ezzel egyidejűleg jelen határozattal elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Férfi Felnőtt Nemzeti Bajnokság I. osztályának Versenyszabályzata Versenykiírását, a hatályon kívül helyezett versenykiírással azonos tartalommal.

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a hatályon kívül helyezett Versenykiírással kapcsolatban tett valamennyi intézkedést – ide értve különösen a nevezéseket – a jelen határozattal elfogadott Versenykiírás szerint hatályosnak és érvényesnek elfogadja.
277 Versenykiírás hatályon kívül helyezése, versenykiírás elfogadása - Magyar Kupa 2022.09.29
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Magyar Kupa Versenyszabályzata Versenykiírását hatályon kívül helyezi. Ezzel egyidejűleg jelen határozattal elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Magyar Kupa Versenyszabályzata Versenykiírását, a hatályon kívül helyezett versenykiírással azonos tartalommal.

A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a hatályon kívül helyezett Versenykiírással kapcsolatban tett valamennyi intézkedést – ide értve különösen a nevezéseket – a jelen határozattal elfogadott Versenykiírás szerint hatályosnak és érvényesnek elfogadja.
275 Rendkívüli Küldöttgyűlés - Jelölő Bizottság 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az MRSZ Rendkívüli Küldöttgyűlésére Jelölő Bizottságot állít fel.
A MRSZ elnöksége Jelölő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta:
Elnök: László Éva
Tag: dr. Kerékgyártó István
Tag: Szabóné Lengyel Piroska Katalin
274 Rendkívüli küldöttgyűlés időpontája és helyszíne 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az Alapszabály 20.§ (1) bekezdés a pontja alapján Rendkívüli küldöttgyűlést hív össze, melynek időpontját és helyszínét az alábbiak szerint elfogadja:

Időpont, helyszín:
2022.09.27. kedd, 16:00 óra, Budapest.
273 Tarifatábla módosítása 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a 2022/2023 szezonra érvényes Tarifatáblázatot, azzal a kitétellel, hogy az megvitatott díjakat egységesítve a felső összeghez igazítja a Versenyiroda.
272 Díjfizetési táblázat módosítása 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Díjfizetési táblázat operatív igazgató által előterjesztett módosításait azzal a kiegészítéssel, hogy a 3. pontban megfogalmazott versenyzési engedélyekkel és nemzetközi átigazolással kapcsolatos díjak tekintetében azon sportszervezeteknél, amelyek a CEV által kiírt nemzetközi kupasorozatban való indulásra jogosító helyezést értek el a 2021/2022-es szezonban, de nevezésüket nem adták be, azoknak a táblázatban megjelölt, emelt összegű befizetendő versenyzési díját a 2023. május 15-ét követően vezeti be. Ezekre a csapatokra is a CEV/FIVB transzferkötelezettség hatálya alá eső játékos nyilvántartásba vételét kérelmező csapatokra vonatkozó, korábbi rendelkezés alapján jóváhagyott díj érvényes.
271 2021. évi Egyetemi Világjátékok nevezés visszavonása 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadva a Szakmai Iroda javaslatát, a 2023-ra halasztott 2021. évi Egyetemi Világjátékok nevezését visszavonja, a női felnőtt válogatott 2023-as programjának segítése érdekében.
270 Korosztályos válogatott mellett dolgozó szakemberek 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége jóváhagyja a korosztályos válogatott mellett dolgozó szakemberekről és juttatásaikról szóló MRSZ Szakmai Irodai javaslatot és kinevez az alábbi sportszakembereket a nemzeti utánpótlás válogatottak élére:
Férfi válogatottak: U14-15 Gyurkó Sándor; U16-17 Bodonyi Ákos; U18-19 Weczera Csaba;
Női válogatottak: U13-14 Halász Márta; U15-16 Horváth András; U17-18 Kőnig Gábor
Az MRSZ Elnöksége a stábokban közreműködő szakemberek kijelölését az elnökség tájékoztatása mellett a Szakmai Iroda jogkörébe utalja.
269 U11 és U12 országos bajnokság versenykiírás 2022.09.01
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda U12 Országos Bajnokságának és a 2022-2023. évi Teremröplabda U11 Országos Bajnokságának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
268 FIVB-CEV közgyűlés - képviselet 2022.09.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a 2022. szeptember 21. és 26. között megrendezésre kerülő MEVZA egyeztetésen, 43. CEV közgyűlésen és a 38. FIVB kongresszuson a Szövetség képviseletében szavazati jogú delegáltként Ludvig Zsolt főtitkárt, a delegátus második tagjának Baran Ádám elnökségi tagot nevezi ki. Amennyiben Baran Ádám teendői nem teszik lehetővé részvételét, úgy póttagnak Németh Lajos elnökségi tagot jelöli.

264 A 258/2022. (2022.07.20). számú határozat visszavonása 2022.08.05
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szent Benedek Röplabda Akadémia Kft. és a Szent Benedek Röplabda Akadémia Profi Sport Kft. közös kérelme alapján a 258./2022. (2022.07.20). számú határozatát hatályon kívül helyezi.
263 NEM ELFOGADOTT - Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány be/SFP-04266/2021/MRSZ számú TAO SPF jóváhagyó határozat 2022.08.05
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége nem fogadja el az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány be/SFP-04266/2021/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját.
262 Dág Községi Sportegyesület be/SFPHP01-04521/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.08.03
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Dág Községi Sportegyesület be/SFPHP01-04521/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 212 703 945 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
261 Kaposvári Röplabda Sport Egyesület be/SFP-04335/2022/MRSZ számú TAO sfp elfogadó határozata 2022.07.20
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kaposvári Röplabda Sport Egyesület be/SFP-04335/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 49 597 725 Ft támogatás értékben fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
260 Kaposvári Sportközpont és Sportiskola be/SFP-04525/2022/MRSZ számú TAO sfp jóváhagyó határozata 2022.07.20
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola be/SFP-04525/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 29 989 485 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
259 NBI indulási engedély Eötvös DSE 2022.07.20
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége engedélyezi, hogy a BMRC Sport Kft helyett (mely sportszervezet lemondott ezen jogáról) az Eötvös Utcai Diák-Sportegyesület indítson csapatot a Női Nemzeti Bajnokság I. osztályában.
258 Indulási jog átadása - Szent Benedek Akadémia Profi Sport Kft 2022.07.20
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a 2004. évi I. törvény (Sporttörvény) 33.§ (2) e) pontja alapján jóváhagyja a Szent Benedek Röplabda Akadémia Kft NB I-es és Extraligás indulási jogának átruházását a Szent Benedek Röplabda Akadémia Profi Sport Kft-nek.
257 Sportolói Nyilvántartási- Igazolási és Átigazolási Szabályzat kiegészítése - szolidaritási díj 2022.07.18
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a szolidaritási díj bevezetésével kiegészített Sportolói Nyilvántartási- Igazolási és Átigazolási Szabályzatot.
256 Engedély a MAFC U15-ös csapatának nevezéséhez 2022.07.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a 2021/2022. évi U15 Országos Gyermek Bajnokság Versenykiírása 9.8. pontja alapján („Az U15 Országos Gyermek Bajnokságból kizárt, megszűnt, vagy visszalépett csapat a következő évben az MRSZ Elnökségének jóváhagyásával indulhat az U15 Országos Gyermek Bajnokságban.”) engedélyezi a Műegyetemi Atlétikai és Football Club részére a MAFC-Németh László nevű csapat nevezését a Tatár Mihály U15 Országos Bajnokságba.
255 Sz.Sz.4. Információ Biztonsági Szabályzat módosítása 2022.07.11
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az Sz.Sz.4. Információ Biztonsági Szabályzat módosítását az operatív igazgató előterjesztése alapján.
253 Tagfelvételi kérelem - Oroszlányiak Városi Sport Klubja 2022.07.01
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja az Oroszlányiak Városi Sport Klubja tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
252 Női ülőröplabda válogatott VB nevezése 2022.07.01
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége hozzájárul a Női Ülőröplabda Válogatott nevezéséhez a Szarajevóban-ban, Bosznia-Hercegovinában 2022. 11. 04-11 között megrendezésre kerülő világbajnokságon és felhatalmazza az MRSZ Főtitkárát, hogy a Magyar Paralimpiai Bizottság felé a nevezés véglegesítéséhez szükséges további intézkedéseket megtegye.
2022 World Championships (Sarajevo) - Agreement to Participate
251 Elnökségi döntés a BMSK-III-010/0235/2017. számú szerződés kapcsán 2022.06.28
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a 2017. évi létesítményfejlesztési elképzeléseivel kapcsolatos „Központi sportcsarnok, irodai és raktárigények figyelembevételével: tervpályázat lefolytatása, előkészítés, tervezés” tárgyú és BMSK-III-010/0235/2017. számú szerződés kapcsán a támogatási szerződésben számára rendelkezésre bocsátott költségvetési forrást, a bemutatott részletes szakmai indoklással egyetértve a Szövetség által meghatározott célok elérése érdekében továbbadott támogatásként a Gödöllői Sport Club számára szeretné nyújtani, ezáltal is biztosítva a Támogató által megfogalmazott sportfejlesztési elképzeléseket. Az elnökség feltételesen felhatalmazza az MRSZ Irodát az elnökség döntésének eljuttatásával a BMSK felé, azzal, hogy az MRSZ Elnökének és a BMSK vezetésének sikeres egyeztetése esetén az MRSZ Elnöke engedélyezi a döntésről szóló levél elküldését.
250 Tagfelvételi kérelem - Lupa Sport Club és Szentesi Kosárlabda Klub 2022.06.24
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Lupa Sport Club és a Szentesi Kosárlabda Klub tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
249 Díjfizetési táblázat módosításának elfogadása 2022.06.19
A Magyar Röplabda Szövetsége elnöksége elfogadta a Díjfizetési táblázat módosítását az MRSZ főtitkár előterjesztése alapján.
248 Versenynaptár 2022.06.19
A Magyar Röplabda Szövetség elfogadja a teremröplabda versenyeztetésről szóló 2022/23. évi versenynaptárat.
247 Ügyvezető igazgatói hatáskörök gyakorlása 2022.06.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a következő elnökségi ülésig, de legkésőbb augusztus 31-ig az ügyvezető igazgatói hatáskörök gyakorlását az alábbiak szerint csoportosítja át:

- az elnökség által kijelölt ügyvivő testület hatáskörébe tartozó feladatok:
• az ügyvivő testület folyamatos kapcsolatot tart az operatív igazgatóval és a főtitkárral,
• az ügyvivő testület legalább 3 hetente konzultációs megbeszélést tart az operatív igazgató és a főtitkár részvételével,
• az ügyvivő testület stratégiai irányítási feladatokat lát el. Szükség esetén belátása szerint egyes ügyeket az elnökség elé terjeszt az operatív igazgatón keresztül,
• az ügyvivő testület tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnökségnek.

- az operatív igazgató hatáskörébe tartozó feladatok:
• a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű szakmai működésének biztosítása, ide nem értve a főtitkár hatáskörébe tartozó ügyeket;
• a Szakszövetség szervezetei által hozott határozatok végrehajtása (végrehajtatása), és azok ellenőrzése, ide nem értve a főtitkár hatáskörébe tartozó ügyeket;
• összehangolja a Szakszövetség tevékenységét, ide nem értve a főtitkár hatáskörébe tartozó ügyeket;
• a Szakszövetséggel munkaviszonyban álló munkavállalók felett a főtitkárral együttesen gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkájukat felügyeli és ellenőrzi;
• szervezi a küldöttgyűlés, és az elnökség határozatainak végrehajtását;
• a főtitkárral együttesen képviseli a Szakszövetséget, aláírási és utalványozási jogkört gyakorol
• Szakszövetség működéséhez szükséges tárgyi feltételek és a Szakszövetség operatív irodájának működéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése.

- a főtitkár hatáskörébe tartozó feladatok:
• a Szakszövetséggel munkaviszonyban álló munkavállalók felett az operatív
igazgatóval együttesen gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkájukat
felügyeli és ellenőrzi;
• az operatív igazgatóval együttesen képviseli a Szakszövetséget, aláírási és utalványozási jogkört gyakorol;
• összehangolja a Szakszövetség szakmai irodájának a tevékenységét;
• a Szakszövetség szervezetei által hozott sportszakmai határozatok végrehajtása (végrehajtatása) és azok ellenőrzése;
• a Szakszövetség törvényes és alapszabályszerű sportszakmai működésének biztosítása
• a Szakszövetség szakmai irodájának működéséhez szükséges személyi feltételek megteremtése

- az elnökség saját hatáskörébe tartozik a Szakszövetség működéséhez szükséges
anyagi feltételek megteremtése.
246 Strandsport Sportegyesület be/SFPHP02-04527/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.06.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Strandsport Sportegyesület be/SFPHP02-04527/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 98 778 795 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
245 Lehívható tao keretek arányának módosítása 2022.06.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a tao iroda és az operatív igazgató javaslatát és annak érdekében, hogy a sportág rendelkezésére álló teljes lehívható keretösszeg kihasználásra kerüljön, 2022.06.20-tól eltörli az 50%-os feltöltési korlátozást a 2022/2023-as sportfejlesztési programok tekintetében.
244 Tagfelvételi kérelem - Szent Benedek Röplabda Akadémia Profi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022.06.16
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Szent Benedek Röplabda Akadémia Profi Sport Korlátolt Felelősségű Társaság tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
243 Kizárás - UNIPLUS SPORTKÖR EGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a UNIPLUS SPORTKÖR EGYESÜLET, BUDAPEST sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
A sportszervezetek az értesítést, majd a kézbesítés meghiúsulása miatt az újabb értesítést nem vették át.
242 Kizárás - VERES PÉTER GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a VERES PÉTER GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET, BUDAPEST sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
240 Kizárás - SZÁDSE SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABADIDŐ ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLETE 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a SZÁDSE SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA SZABADIDŐ ÉS DIÁKSPORT EGYESÜLETE, BUDAPEST sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
239 Kizárás - SÜMEG RÖPLABDA EGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a SÜMEG RÖPLABDA EGYESÜLET, SÜMEG sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
238 Kizárás - ROZSÁLY SPORTEGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a ROZSÁLY SPORTEGYESÜLET, ROZSÁLY sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
237 Kizárás - KELETI SPARTACUS SPORT EGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a KELETI SPARTACUS SPORT EGYESÜLET, MISKOLC sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
236 Kizárás - HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET 2022.06.15
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége a HONVÉD ZRÍNYI SPORTEGYESÜLET, BUDAPEST sportszervezetet a Magyar Röplabda Szövetség tagjai sorából, az MRSZ Alapszabálya 9.§ 9. pontja alkalmazásával kizárja.

Jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs.

I n d o k o l á s:
Az MRSZ elnökségének döntése alapján az MRSZ Főtitkára felhívta a sportszervezeteket, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül észrevételeket tehetnek, bizonyítékaikat, álláspontjukat közölhetik. Ezen felül a tagoknak lehetősége lett volna arra is, hogy a kitűzött 15 nap alatt tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tegyenek.
A tagok az értesítés átvétele ellenére nyilatkozatot nem tettek, tagdíjtartozásukat nem egyenlítették ki.
235 A 2022-2023. évi Teremröplabda U13 Országos Bajnokság Versenyszabályzat - Versenykiírás elfogadása 2022.06.15
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda U13 Országos Bajnokságának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján.
A 2022-2023. évi Teremröplabda U13 Országos Bajnokság Versenyszabályzat - Versenykiírás
234 Győri Diák Röplabda Club be/SFPHP-04365/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.06.09
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Győri Diák Röplabda Club be/SFPHP-04365/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 19 999 980 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

233 MRSZ tao programjának módosítása 2022.06.01
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja az operatív igazgató javaslata alapján, hogy az MRSZ 2022/2023-as évadának tao sportágfejlesztési prograjából az ingatlan beruházás kikerüljön és az erre szánt kerettel a programérték csökkenjen.
232 Ötkerek-S Kft be/SFPHP02-04523/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Ötkerek-S Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP02-04523/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 20 143 871 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
231 BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület be/SFPHP01-04245/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a BVSC-Zugló Közhasznú Egyesület be/SFPHP01-04245/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 79 999 829 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
230 Pénzügyőr Sportegyesület be/SFPHP02-04529/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.26
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Pénzügyőr Sportegyesület be/SFPHP02-04529/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 135 329 987 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Weczera Csaba
229 Kistext Sport Kft. be/SFP-04485/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Kistext Sport Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04485/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 14 802 892 Ft támogatás értékben fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére
228 Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFPHP01-04315/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Utánpótlás Akadémia Kistext Sportegyesület be/SFPHP01-04315/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 46 570 103 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
227 Hajta Sportegyesület be/SFPHP01-04542/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Hajta Sportegyesület be/SFPHP01-04542/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 3 000 000 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
226 Szabolcs Gasztro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. be/SFPHP0-04519/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Szabolcs Gasztro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP0-04519/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 4 998 485 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
225 Széchenyi István Diáksport Egyesület be/SFPHP01-04537/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Széchenyi István Diáksport Egyesület be/SFPHP01-04537/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 25 454 204 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
224 Budaörsi Diák Sport Egyesület be/SFPHP01-04522/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Budaörsi Diák Sport Egyesület be/SFPHP01-04522/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 12 739 897 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
223 JRK Volleyball Sportszervező Nonprofit Kft. be/SFPHP01-04301/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a JRK Volleyball Sportszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFPHP01-04301/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 11 998 090 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
222 Jászberényi Röplabda Klub be/SFPHP01-04215/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Jászberényi Röplabda Klub be/SFPHP01-04215/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 44 991 775 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
221 Külföldi párosok részvételének engedélyezése 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Szakmai Iroda javaslatát és engedélyezi, hogy a 4*-os utánpótlás strandröplabda versenyeken a felnőtt „A”, „B” és „C” kategóriás versenyek versenyszabályzatában foglalt feltételekkel azonos módon indulhassanak külföldi párosok.
220 Utánpótlás strandröplabda versenyek versenykiírása 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja az U22-es kvalifikációs torna, valamint a 2022. évi U22-es és U18-as II. osztályú döntő versenykiírását a Szakmai Iroda előterjesztése alapján.
219 Strandröplabda ranglista pontrendszer és ponttábla 2022.05.19
A Magyar Röplabda Szövetség Elnöksége elfogadja a Strandröplabda ranglista pontrendszer és ponttáblát a Szakmai Iroda előterjesztése alapján.
218 Szegedi RSE kérelme NBII-es csapatok NBI-ben indulásáról 2022.05.14
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége megvizsgálta a Szegedi RSE kérelmét, melyben négy NBII-es csapat indulási lehetőségét kérte a 2022/2023-mas NBI Liga bajnokságban, s úgy határozott, hogy az érvényben lévő versenykiírási előírások alapján nem támogatja az adminisztratív úton történő osztályba sorolást. A feljutás kiharcolására a 2021/2022-es bajnoki kiírásban foglaltak szerinti módon van lehetőség.
216 Versenykiírás elfogadása - U15 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda U15 Nemzeti Bajnokságának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
215 Versenykiírás elfogadása - U17 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda U17 Nemzeti Bajnokságának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
214 Versenykiírás elfogadása - U20 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda U20 Nemzeti Bajnokságának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
213 Versenykiírás elfogadása - NBII 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda a Nemzeti Bajnokság II. osztályának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
212 Versenykiírás elfogadása - NBI Női Extraliga 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság Női I. Extraliga Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
211 Versenykiírás elfogadása - NBI Női 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság Női I. osztályának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
210 Versenykiírás elfogadása - NBI Férfi 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Nemzeti Bajnokság Férfi I. osztályának Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
209 Versenykiírás elfogadása - Magyar Kupa 2022.05.12
Az MRSZ elnöksége elfogadja a Magyar Röplabda Szövetség 2022-2023. évi Teremröplabda Magyar Kupa Versenyszabályzatát - Versenykiírását az MRSZ Főtitkár előterjesztése alapján az elnökségi ülésen elhangzott változtatásokkal.
208 Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika be/SFPHP01-04541/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Vegyész Röplabda Club Kazincbarcika be/SFPHP01-04541/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 71 502 474 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Kárpáti László
207 Reáltanoda Sportegyesület be/SFP-04530/2022/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján, a Reáltanoda Sportegyesület be/SFP-04530/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
206 Fót Sportegyesület be/SFP-04515/2022/MRSZ számú TAO SFP elutasító határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján, a Fót Sportegyesület be/SFP-04515/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját szakmai indokok mentén elutasította, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Elutasító Határozat kiküldésére.
205 Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. be/SFP-04534/2022/MRSZ számú TAO SFP csökkentett mértékű jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Szakmai Bíráló Bizottság javaslata alapján a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság be/SFP-04534/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, szakmai indokok mentén csökkentett mértékben, 18 767 868 Ft támogatás értékben fogadta el, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
204 „Mozdulj” Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete be/SFPHP01-04536/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a „Mozdulj” Mozgáskorlátozottak Sportegyesülete be/SFPHP01-04536/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 35 728 823 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
203 Hajdúnánás és Debrecen térségi Strandröplabda és Szabadidő Sportegyesület be/SFPHP01-04483/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Hajdúnánás és Debrecen térségi Strandröplabda és Szabadidő Sportegyesület be/SFPHP01-04483/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 6 000 000 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
202 Veszprémi Egyetemi Sport Club be/SFPHP02-04255/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Veszprémi Egyetemi Sport Club be/SFPHP02-04255/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 43 139 923 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.
201 Vasas Sport Club be/SFPHP02-04237/2022/MRSZ számú TAO SFP jóváhagyó határozat 2022.05.13
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a Tao Szakmai Bíráló Munkacsoport javaslata alapján a Vasas Sport Club be/SFPHP02-04237/2022/MRSZ számú TAO Sportágfejlesztési Programját, változtatás nélkül, 137 970 876 Ft támogatási értékben elfogadta, s felhatalmazza a TAO Irodát az SFP Jóváhagyó Határozat kiküldésére.

A döntéshozatalból a törvényi szabályozások alapján (a döntés előkészítés folyamatában részt vett, vagy érintett a döntéshozatal tárgyában) kimarad: Sarlós Márton
200 Tagfelvételi kérelem - Siófoki Strandröplabda Egyesület 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadja a Siófoki Strandröplabda Egyesület tagfelvételi kérelmét a Nyilvántartási Iroda előterjesztése alapján.
199 Hunvolley.tv adatkezelési szabályzatának elfogadása 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta a hunvolley.tv Adatkezelési Szabályzatát.
Hunvolley.tv adatkezelési szabályzat
198 Jelölő Bizottság tagjainak megválasztása 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége az MRSZ 2022. évi Rendes Küldöttgyűlésére Jelölő Bizottságot állít fel. A MRSZ elnöksége Jelölő Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választotta:
Elnök: László Éva
Tag: dr. Kerékgyártó István
Tag: Szabóné Lengyel Piroska Katalin
Jelölő Bizottság felállítása
197 Alapszabály módosítás 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége a jelen határozat mellékletét képező Alapszabály-tervezetet elfogadási javaslattal a 2022. évi rendes Küldöttgyűlés elé terjeszti.
196 Az MRSZ 2022. évi szakmai és pénzügyi terve 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az MRSZ 2022. évi szakmai és pénzügyi tervét és felkéri a Főtitkárt és az Operatív igazgatót, hogy terjessze a küldöttgyűlés elé.
2022.évi pénzügyi terv
MRSZ Szakmai terv 2022
195 MRSZ 2021. évi beszámolójának és a Hunvolley Event Kft. beszámolójának anyagai 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az MRSZ 2021. évi beszámolóját, Kiegészítő mellékletét, Közhasznúsági mellékletét és a Független Könyvvizsgálói jelentést és a Hunvolley Event Kft. 2021. évi beszámolóját és felkéri az Operatív igazgatót, hogy terjessze a Küldöttgyűlés elé.
Covid és háború nyilatkozat 2022
Hunvolley Event Kft Mérleg 2021
HunvolleyEvent Eredménykimutatás 2021
Könyvvizsgálói jelentés 2021
MRSZ Eredménykimutatás 2021
MRSZ Kiegészítő melléklet
MRSZ Kiegészítő melléklet 1.sz. melléklete
MRSZ Közhasznúsági jelentés
MRSZ Mérleg 2021
Teljességi nyilatkozat 2021
194 Éves szakmai beszámolók 2022.05.12
A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége elfogadta az MRSZ 2021. évi szakmai beszámolóit és felkéri a Főtitkárt, hogy terjessze a Küldöttgyűlés elé.
BO beszámoló 2021
Etikai és Fegyelmi Bizottság beszámoló 2021
Fellebbviteli Bizottság beszámoló 2021
Férfi válogatott beszámoló 2021
Hagyományörző klub 2021
Játékvezetői beszámoló 2021
KJR beszámoló 2021
MRSZ Szakmai beszámoló 2021
Női válogatott beszámoló 2021
NYÁB beszámoló 2021
Régiós beszámoló - Alföld 2021
Régiós beszámoló - Dél-dunántúl 2021
Régiós beszámoló - Észak-dunántúl 2021
Régiós beszámoló - Kelet 2021
Régiós beszámoló - Központi régió 2021
Strand- és hóröplabda beszámoló 2021
TAO beszámoló 2021
Utánpótlás Iroda beszámoló 2021
Ülőröplabda beszámoló 2021